TRA TỪ

Lesson 13 - Restaurants

LISTENING

Task 1
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: There you are, sir. Two slices of pizza and a large cola.
M: Thank you. Hum.
W: How does that look?
M: Ok I guess but I think I should have ordered three or four slices. These slices are much smaller than I expected.

W: And here’s your order. Steak with French fries and coffee.
M: Thanks. I can’t wait to eat. I’m starving.
W: It looks ok. How is it?
M: Let me try. Oh, just perfect.

W: Sorry to keep you waiting. One order for fried chicken and broccoli.
M: Thanks. Oh mine, this chicken looks pretty dry.
W: Really? How does it taste?
M: I’m afraid it’s not very fresh. I think it must be frozen.
W: Let me send it back.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Bài học trước
Bài học sau
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang