TRA TỪ

Lesson 12 - Prices

Prices

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Those shorts are nice, aren’t they?
W: Yes. And they’re only 26.95. Do you want to take them?
M: Yes, I think I will.

W: How much are these earrings?
M: They’re only 12.25.
W: They’re nice. I’ll take them.
M: Ok.

M: That camera looks interesting. How much is this?
W: It’s on sale. It was $ 145.00. But now, it’s only $ 125.00.
M: Hum. Well. I’ll think about it.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này