TRA TỪ

Lesson 12 - Prices

LISTENING

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.
11

loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 1:

M: Let's see. Soup, that's 2 for a dollar, and a bottle of shampoo: 6.50. So that comes to 7.50 and your change is 12.50.

Number 2:

W: Ok now. Let me see what've you got? The CD is 14.95, and the cassette, oh a good one, my favorite group, it's on sale for 4.95. So let me see, that comes to 19.90. So here's your change, 10 cents.

Number 3:

W: Yes, can I help you? Ok, let's see. The newspapers are 1.50 and a magazine will cost you another 8.15. Yes, so that..let me see. 9.65, right? Here's your change 10.35.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này