TRA TỪ

Lesson 12 - Prices

Prices
PART 1
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M1: Can I help you?
M2: Yes. How much are these shoes?
M1: They are on sale. Let see. They’re $ 45.
M2: Aha.
M1: Do you want to try them on?
M2: No, thanks.

W: How much is this computer?
M: It’s on sale for $ 4.099.
W: $ 4,099?
M: Do you want to buy it?
W: That’s ok. I’m just looking.

M: This tie isn’t bad. How much is it?
W: It’s 36.95.
M: 36.95. Well, maybe I don’t really need a tie. Thanks anyway.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này