TRA TỪ

Lesson 10 - Family

THE FAMILY

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

B: Tell me about your family, Rose?
G: Well. I come from quite a big family. I’ve got two brothers. Both of them are younger than me.
B: Really? Do you have any sisters?
G: Yes. I have one older and one younger sister.
B: You’re lucky. I wish I came from a big family.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)

1.Who are John and Marie?
You: ……………………….
2.Who is Jim?
You: ……………………….
3.Do you have any brothers or sisters?
You: ……………………….
4.Who is Andrea?
You: ……………………….
5.Tell me some things about your family, Amelia?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thanthikhanhhuyen3b

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-02-2019

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 119
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 119
Gửi lúc: 12:57:44 ngày 01-07-2020

thanthikhanhhuyen3b

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-02-2019

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 119
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 119
Gửi lúc: 12:54:49 ngày 01-07-2020

minhphuong1411

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-09-2017

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 244
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 244
Gửi lúc: 20:41:11 ngày 04-01-2020
email của mình là minhphuong.dt1411@gmail.com

nnhinguyen111

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 31
• Điểm thành tích: 47
• Điểm học bạ: 31
Gửi lúc: 20:34:59 ngày 18-12-2019

nnhinguyen111

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 31
• Điểm thành tích: 47
• Điểm học bạ: 31
Gửi lúc: 20:26:07 ngày 18-12-2019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này