TRA TỪ

Lesson 1 - Names and titles

NAME AND TITLES

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

My name is Brian Ford and I have reservation
Is that B-R-Y-A-N F-O-R-D
No. Brian. B-R-I-A-N.
Oh. Right. Here it is. Tonight, right?
That’s right.

 

Can I have your name, please?
Smith, Suzanna Smith.
Is that S U S A N
No. S U Z A N N A
Sorry Ms Smith .I don’t see anything here and the hotel is full tonight.
What?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này