TRA TỪ

Lesson 1 - Names and titles


NAME AND TITLES

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

My name ’ Louis Petterson
Is that L O U I S E
No. That’s a girl’s name
Oh. Sorry. It’s L O U I S
Of course.

Can I have your name, please?
Cruise. C-R-U-I-S-E.
And your first name?
Marley. That’s M A R L E Y    
That’s an unusual name
Yes, it is. I hate it.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này