TRA TỪ

Lesson 1 - Names and titles

Describing people

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

1. (The phone is ringing)
Hello
Hello. Can I speak to Cindy, please?
Sorry, she’s not in. Can I take a message?
Yes, this is Bob from school, Bob Jackson.
Can you spell your last name?
J-A-C-K-S-0-N
Ok, and what’s your telephone number, Bob?
6913839
Ok, do you want Cindy to call you?
Yes, please.
Fine, I’ll give the message.

4. (The phone is ringing)
Oh, no, not another one. Hello.
Hello. Is Cindy there?
She’s not here. Who’s that?
Hmm, this is her teacher, Ms. Wilson.
Oh, Ms. Wilson. Yes, of course. Do you want to leave your number?
That ’s ok. I’ll call back.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này