TRA TỪ

Lesson 1 - Names and titles

NAME AND TITLES

Congratulations!
Sorry.Game over!
TASK 2: LET'S DISCOVER THE WORLD

Hãy nghe và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Part 1

Logo
Logo

Part 2

Logo
Logo

Part 3

Logo
Logo

Part 4

Logo
Logo
PART 2: DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

2. (The phone is ringing)
Cindy's father: Hello, Tom Wedge's speaking.
A woman's voice: Hello. Can I speak to Cindy, please?
Cindy's father: Sorry, she's not here.
A woman: Can I leave a message?
Cindy's father: Yes, of course.
A woman: Thanks. This is Nancy. My number is 3918246. Please ask Cindy to call me.
Cindy's father: Ok, I'll ask her to call you as soon as she gets back.
A woman: Thank you.

3. (The phone is ringing)
Cindy's father: Hello. This is Cindy's house but Cindy's not home.
A man's voice: Oh, I see. Can I leave a message, please?
Cindy's father: Yes, I'm ready.
A man's voice: Thanks. This is Brian calling, Brian Kennedy.
Cindy's father: Is that B-R-I-A-N K-E-N-N-E-D-Y?
A man's voice: Yes, and my number is 2718914.
Cindy's father: 2718914. Ok, and will you call again later?
A man's voice: Yes, I will.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này