TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Hoàn thành câu theo mẫu sử dụng thì tương lai đơn.
5582
366
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng gợi ý để tạo ra 3 loại câu tương ứng: khẳng định, phủ định và nghi vấn.
5309
285
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
4750
225
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với các từ “will/ won't/ shall”
3680
194
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
4249
191
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với "won't, will" hoặc "shall"
3723
220
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này