TRA TỪ

Fun Fact Zone

Colorful picture
Book
Practice
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

nhatanhchi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2020

Bài viết: 73

• Sổ học bạ: 281
• Điểm thành tích: 30
• Điểm học bạ: 281
câu chuyện thật dảk
Gửi lúc: 09:10:29 ngày 12-09-2021
Nhatanhchi

buidominh

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-10-2018

Bài viết: 415

• Sổ học bạ: 311
• Điểm thành tích: 152
• Điểm học bạ: 311
.(400/500)..
Gửi lúc: 15:42:03 ngày 04-09-2021
tui is minh

Teenyeu

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 263
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 263
kkbllkmlhllllelwksld ?n
Gửi lúc: 11:58:17 ngày 20-08-2021

trandinhtai875c

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-09-2015

Bài viết: 26

• Sổ học bạ: 159
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 159
very very very very good
Gửi lúc: 22:23:05 ngày 12-08-2021

trunghai1

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-02-2017

Bài viết: 160

• Sổ học bạ: 388
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 388
hffhsdhgfgfghghfhhfd
Gửi lúc: 15:13:43 ngày 09-08-2021
thit cho gia cay
×