TRA TỪ

Fun Fact Zone

Colorful picture
Book
Practice
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

chungochuyen24122009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-01-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 28
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 28
chán quansai có 2 câu
Gửi lúc: 20:39:26 ngày 01-06-2020
huyen chu ngoc huyen

dtvuong123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-03-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 43
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 43
_ShanynnTiếng Anh cơ bản sơ cấpNgày tham gia: 08-05-2020Bài viết: 193• Điểm thành tích: 0 • Sổ học bạ: Đang cố gắng• Điểm học bạ: 11 _Support the lesson :)Gửi lúc: 18:45:46 ngày 14-05-2020n✿_Mèo Anh cơ bản sơ cấpNgày tham gia: 25-04-2020Bài viết: 3• Điểm thành tích: 0 • Sổ học bạ: Đang cố gắng• Điểm học bạ: 23 Dở quá bn êyyyyyyyyyyyyyyyG?? lúc: 21:36:23 ngày 13-05-2020nミ★WT ( Wolf Team)nvytutamnnTi Anh cơ bản sơ cấpNgày tham gia: 20-05-2019Bài viết: 3• Điểm thành tích: 2 • Sổ học bạ: Chăm học• Điểm học bạ: 78 gnvkvjhvhfdfdGửi lúc: 19:41:59 ngày 13-05-2020nGjbcnn
Gửi lúc: 11:19:22 ngày 18-05-2020

_Shany

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-05-2020

Bài viết: 576

• Sổ học bạ: 26
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 26
_Support the lesson :)
Gửi lúc: 18:45:46 ngày 14-05-2020
✿_Mèo

xuanphu2k8

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-04-2020

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 33
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 33
Dở quá bn êyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 21:36:23 ngày 13-05-2020
ミ★WT★彡乙ëςKᵛᶰ ( Wolf Team)

vytutam

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-05-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 93
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 93
gnvkvjhvhfdfd
Gửi lúc: 19:41:59 ngày 13-05-2020
Gjbc
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này