TRA TỪ

Trong phần học này chúng ta sẽ cùng đọc các bài tiếng Anh trình độ dễ và làm bài tập cuối mỗi bài.

 • What do you know about Christopher Columbus? He was a famous sailor and explorer.
  83829
  1892
 • This is Juan Uribe. He’s from Maldrid in Spain but he lives in Argentina. He’s an actor.
  102648
  2664
 • Have you ever been in Japan? Have you seen the statue of the dog Hachiko in front of the Shibuya train station in Tokyo?
  364642
  7457
Trang   1 2 3
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay