TRA TỪ

Hàng tỷ người sẽ phải sống trong những khu vực nắng nóng vượt ngưỡng chịu đựng vào năm 2070

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Việt sang tiếng Anh. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... đa lĩnh vực.


Hàng tỷ người sẽ phải sống trong những khu vực nắng nóng vượt ngưỡng chịu đựng vào năm 2070

Nếu Trái đất tiếp tục ấm lên như mức hiện tại trong vòng 50 năm tới, sẽ có tới 3 tỷ người có thể sống ở những khu vực quá nóng đối sức chịu đựng thông thường, một nghiên cứu mới đã chỉ ra.
Trong hàng ngàn năm, con người đã sống trong một "hốc khí hậu" hẹp, nơi nhiệt độ trung bình luôn lý tưởng cho xã hội phát triển, và điều kiện thuận lợi để trồng thức ăn và chăn nuôi.
Trong các phát hiện được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ hôm thứ Hai, một nhóm các nhà khảo cổ học, khí hậu học và nhà sinh thái học quốc tế tuyên bố rằng nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì với tốc độ hiện tại, thì cho đến năm 2070 sẽ có hàng tỷ người sống trong ở những khu vực có nhiệt độ quá cao để có thể tồn tại.
Nhưng vẫn còn hy vọng cho nhân loại. Các nhà khoa học cho biết bằng cách giảm nhanh chóng và đáng kể lượng khí thải carbon toàn cầu, số người sống trong cảnh nóng bức tàn khốc có thể giảm một nửa.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2020-05-08 22:20:11
Điểm: 8
2
han250305
Gửi lúc: 2020-05-07 14:21:30
Điểm: 7
3
starboyvn2020
Gửi lúc: 2020-05-08 15:17:02
Điểm: 7
4
archer191
Gửi lúc: 2020-05-09 10:52:29
Điểm: 7
5
Walter
Gửi lúc: 2020-05-10 22:12:34
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

heocon_havy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-08-2016

Bài viết: 21

• Sổ học bạ: 270
• Điểm thành tích: 120
• Điểm học bạ: 270
Billions people will have to live in too hot areas with temperature exceeding human'stolerance. For following 50 years, if the earth would be get as wamer as it is at the moment, up to 3 billions peolple could be live in areas where temperature would bo too high for human's regular tolerance, a new study said. For thousand years, human have lived in a narrow " climate socket" where average temperature has been always ideal for society to develop and favourable conditions for cultivation and feeding animals. In findings of the yearbook of the UAS's Academy of Sciences publiced on Monday, a group of international archaeologists ,climatologists, biologists declared that if greenhouse gas emissioncontinously kept current speed, by 2070, up to billions of people would live in areas which have too high temperature fro living. But there remain a hope for human. Scientists said that by fast and considerable redution in carbon exhaust, number of people living in extreme hot situation would be decrease a half.
Gửi lúc: 23:21:49 ngày 10-05-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-05-13 21:50:00

Billions people will have to live in too hot areas thiếu năm with temperature exceeding human'stolerance.
For following In the next 50 years, if the earth would be get as wamer as it is at the moment dùng hiện tại đơn ở điều kiện loại 1 ở mệnh đề if, up to 3 billions of peolple could be live in areas where temperature would bo too high for human's regular tolerance word by word, a new study said.
For thousands of years, humans have lived in a narrow " climate socket niche" where average temperature has been always dùng hiện tại đơn với always ideal for society to develop and favourable conditions for cultivation and feeding animals.dùng to V chỉ mục đích
In findings of the yearbook Proceedings of the UAS's Academy of Sciences publiced on Monday, a group of international archaeologists ,climatologists, biologists declared that if greenhouse gas emissions continously kept current speed , by 2070, up to billions of people would live dùng điều kiện loại 1 in areas which have too high temperature fro living.?
But there remain is a hope for humans. Scientists said that by fast and considerable redution in carbon exhaust dioxide emissions, the number of people living in extremely hot situation would be decrease không dùng tobe trước động từ thường a half.

 

Bạn dịch bài chủ yếu word by word, các ý dịch chưa thể hiện được nội dung của bài. Bạn hãy cố gắng nhiều hơn nhé.

Walter

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-03-2017

Bài viết: 400

• Sổ học bạ: 765
• Điểm thành tích: 752
• Điểm học bạ: 765
Billions of people will have to live in the areas where the sun is scorching by 2070 If the Earth continues to warm up in accordance with the current extent in the next 50 years, up to 3 billion people can live in areas that are extremely hot at the end of their rope, based on a new study's data. For thousands of years, humans have lived in a narrow "climate niche", where the average temperatures are not only ideal for society to flourish but also favorable conditions to grow food and keep livestock. In findings published by the Proceedings of the National Academy of Sciences on Monday, it was a circle of archaeologists, climatologists, and ecologists who proclaimed that if heat-trapping greenhouse gas emissions continue at the current pace, billions of people will live in conditions that are extremely hot to be in being. Nevertheless, it's still hopeful for humanity. What a bunch of scientists said was that the number of people living in extreme heat can be halved thanks to the swift and significant reduction of global carbon emissions.
Gửi lúc: 22:12:34 ngày 10-05-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-05-13 21:43:43

Billions of people will have to live in the areas where the sun weather is scorching by 2070

If the Earth continues to warm up in accordance with the current extent levels in the next 50 years, up to 3 billion people can live in areas that are extremely hot at the end of their rope, based on a new study's data.

For thousands of years, humans have lived in a narrow "climate niche", where the average temperatures are not only ideal for society to flourish but also [removed]bạn dùng not only ... but also không đúng, bởi chưa tương quan từ loại; sau not onle bạn dùng tính từ, sau but also bạn lại dùng cụm danh từ) favorable conditions to grow food and keep livestock.

In findings published by the Proceedings of the National Academy of Sciences on Monday, it was a circle group of archaeologists, climatologists, and ecologists who proclaimed that if heat-trapping greenhouse gas emissions continue at the current pace, billions of people will live in conditions that are extremely hot to survive be in being.

Nevertheless, it's still hopeful dùng cấu trúc there tobe + danh từ hope for humanity. What a bunch group of scientists said was that the number of people living in extreme heat can be halved thanks to the swift and significant reduction of global carbon emissions.

 

Bạn có nhiều cố gắng và có sự vận dụng nhiều cấu trúc mới. Tuy nhiên, việc vận dụng cấu trúc của bạn chưa được hiệu quả dẫn đến mắc lỗi khi dịch. Bạn hãy cẩn trọng hơn khi dùng cấu trúc nhé.

Điểm: 7.5

Remember this: Money doesn't grow on trees.

an111

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-10-2016

Bài viết: 39

• Sổ học bạ: 418
• Điểm thành tích: 150
• Điểm học bạ: 418
Billions of people will have to live in hot areas beyond tolerance by 2070 If the Earth continues to warm up to its current level over the next 50 years, up to 3 billion people will be able to live in areas that are too hot for normal endurance, a new study has shown. For thousands of years, people have lived in a narrow "climate niches", where average temperatures have always been ideal for social development, and favorable conditions for growing food and raising animals. In findings published in the Proceedings of the American Academy of Sciences on Monday, an international team of archaeologists, climatologists and ecologists declared that if greenhouse gas emissions continue, maintained at the current rate, by 2070 there will be billions of people living in areas where the temperature is too high to survive. But there is still hope for humanity. Scientists say that by rapidly and dramatically reducing global carbon emissions, the number of people living in extreme heat can be halved.
Gửi lúc: 21:23:10 ngày 10-05-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-05-11 20:31:27

Billions of people will have to live dùng tương lai hoàn thành với by + thời gian trong tương lai in too hot areas beyond tolerance by 2070
If the Earth continues to warm up to its at current levels over the next 50 years, up to 3 billion people will be able to live in areas that are too hot for humans normal endurance, a new study has shown.
For thousands of years, people have lived in a narrow "climate niche", where average temperatures have always been dùng hiện tại đơn với always ideal for social development society to flourish, and favorable conditions for growing food and raising animals.dùng to V chỉ mục đích
In findings published in the Proceedings of the American Academy of Sciences on Monday, an international team of archaeologists, climatologists and ecologists declared that if greenhouse gas emissions continue, maintained at the current rate, by 2070 there will be billions of people living in areas where the temperature is too high to survive.
But there is still hope for humanity. Scientists say dùng quá khứ đơn với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ that by rapidly and dramatically reducing global carbon emissions, the number of people living in extreme heat can be halved.dùng thể chủ động nếu dùng động từ

Bạn dịch bài rối ý, chủ yếu word by word và còn copy bài dịch từ google dịch. Bạn hãy cố gắng dịch bài nghiêm túc hơn nhé.

nhattoan97

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 24-07-2011

Bài viết: 572

• Sổ học bạ: 1642
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 1642
Billions of people will have to live in areas too hot for humans by 2070 If the planet continues to warm at current level over the next 50 years, up to 3 billion people will have to live in areas that are too hot for humans, a new study has found. For thousands of years, humans have lived within a narrow "climate niche" where average temperatures are ideal for society to flourish, and conditions favorable to grow food and keep livestock. In findings published in the Proceedings of the National Academy of Sciences on Monday, an international team of archaeologists, climate scientists and ecologists said that if greenhouse gas emissions continue at the current pace, by 2070 billions of people will be living in conditions with temperature that is so high to survive. But there is hope for humanity. The scientists said that by rapidly and dramatically reducing global carbon emissions, the number of people live in brutally hot conditions could be halved.
Gửi lúc: 20:42:17 ngày 10-05-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-05-13 21:29:55

Billions of people will have to live dùng tương lại hoàn thành với by + future year in areas too hot for humans by 2070

If the planet continues to warm at current levels over the next 50 years, up to 3 billion people will have to live in areas that are too hot for humans, a new study has found.

For thousands of years, humans have lived within a narrow "climate niche" where average temperatures are ideal for society to flourish, and conditions favorable tính từ đứng trước danh từ to grow food and keep livestock.

In findings published in the Proceedings of the National Academy of Sciences on Monday, an international team of archaeologists, climate scientists and ecologists said that if greenhouse gas emissions continue at the current pace, by 2070 billions of people will be living in conditions with temperature that is so too high to survive.

But there is hope for humanity. The scientists said that by rapidly and dramatically reducing global carbon emissions, the number of people live in brutally hot conditions dùng mệnh đề quan hệ could be halved.dùng thể chủ động

 

Bạn dịch bài tạm ổn về ý và nội dung, song các ý vẫn chưa được mạch lạc lắm, cần chú ý cách dùng cụm từ và cách dùng mệnh đề quan hệ nhé.

 

Điểm: 5.5

yennhi6altn

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-03-2020

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 72
• Điểm thành tích: 47
• Điểm học bạ: 72
Billions of people will have to live in hot areas beyond tolerance by 2070 If the Earth continues to warm up to its current level over the next 50 years, up to 3 billion people will be able to live in areas that are too hot for normal endurance, a new study has shown. For thousands of years, people have lived in a climate niches, where average temperatures have always been ideal for social development, and favorable conditions for growing food and raising animals. In findings published in the Proceedings of the American Academy of Sciences on Monday, an international team of archaeologists, climatologists and ecologists declared that if greenhouse gas emissions continue, maintained at the current rate, by 2070 there will be billions of people living in areas where the temperature is too high to survive. But there is still hope for humanity. Scientists say that by reducing the global carbon emissions rapidly and dramatically, the number of people living in extreme heat can be halved.
Gửi lúc: 20:40:34 ngày 10-05-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-05-11 20:33:21

Billions of people will have to live dùng tương lai hoàn thành với by + thời gian trong tương lai in too hot areas beyond tolerance by 2070
If the Earth continues to warm up to its at current levels over the next 50 years, up to 3 billion people will be able to live in areas that are too hot for humans normal endurance, a new study has shown.
For thousands of years, people have lived in a narrow "climate niche", where average temperatures have always been dùng hiện tại đơn với always ideal for social development society to flourish, and favorable conditions for growing food and raising animals.dùng to V chỉ mục đích
In findings published in the Proceedings of the American Academy of Sciences on Monday, an international team of archaeologists, climatologists and ecologists declared that if greenhouse gas emissions continue, maintained at the current rate, by 2070 there will be billions of people living in areas where the temperature is too high to survive.
But there is still hope for humanity. Scientists say dùng quá khứ đơn với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ that by rapidly and dramatically reducing global carbon emissions, the number of people living in extreme heat can be halved.dùng thể chủ động nếu dùng động từ

Bạn dịch bài rối ý, chủ yếu word by word và còn copy bài dịch từ google dịch. Bạn hãy cố gắng dịch bài nghiêm túc hơn nhé.

Blink
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này