TRA TỪ

Italy's New Bridge

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Italy's New Bridge

Two years ago, a bridge in Genoa, Italy, collapsed. 43 people died in the accident that shocked the world. Nobody could understand how such a disaster could happen in a developed country. Italy has good roads and bridges.

Builders demolished the old bridge, and they built a new bridge in the same place. It is not easy work. The structure of the bridge is very special. A famous architect, Renzo Piano, designed the new bridge. Piano designed other buildings, such as the Centre Pompidous in Paris or the New York Times building in New York. The total cost of the project was more than €200 million.

The coronavirus is in Italy. The situation is very bad. There are hard rules. People must stay away from each other. Builders work while this happens, which makes the bridge very special. Italy´s Prime Minister is happy with the bridge. He said that the new bridge was a symbol of unity and hope.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2020-05-07 17:43:47
Điểm: 10
2
nguyenlinh6a
Gửi lúc: 2020-05-07 19:45:18
Điểm: 10
3
nguyenhienanthy
Gửi lúc: 2020-05-09 17:24:30
Điểm: 10
4
NguyenCanhDN
Gửi lúc: 2020-05-11 08:28:08
Điểm: 10
5
thaonguyenqueen
Gửi lúc: 2020-05-07 18:27:19
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hoctiengviet23

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-07-2018

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 167
• Điểm thành tích: 25
• Điểm học bạ: 167
Hai năm trước, một cây cầu ở Genoa, Italia đã bị sập. 43 người đã chết trong tai nạn, làm chấn động cả thế giới. Không một ai có thể hiểu được vì sao một thảm họa có thể xảy ra ở một quốc gia phát triển. Italia sở hữu những con đường và cầu rất tốt. Những người thợ đã phá hủy cây cầu cũ, và họ đã xây một cái mới ở cùng vị trí. Đây không phải việc dễ dàng. Cấu trúc của cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế cây cầu mới. Piano đã thiết kế những công trình khác, như là Centre Pompidous ở Paris hay trụ sở của New York Times ở New York. Giá trị hiện tại của dự án là hơn 200 triệu euro. Coronavirus đang ở Italia. Tình hình đang rất tệ. Đã có những nguyên tắc rất nghiêm khắc. Mọi người phải giữ khoảng cách với người khác. Công nhân vẫn làm việc trong điều kiện ấy, điều đã làm cho cây cầu trở nên rất đặc biệt. Thủ tướng Italia vui mừng với cây cầu. Ông nói rằng cây cầu mới là biểu tượng của sự đoàn kết và hi vọng.
Gửi lúc: 22:16:47 ngày 11-05-2020
Điểm: 9/10
Time : 2020-06-18 15:21:34

 

Hai năm trước, một cây cầu ở Genoa, Italia đã bị sập. 43 người đã chết trong tai nạn, làm chấn động cả thế giới. Không một ai có thể hiểu được vì sao một thảm họa như vậy có thể xảy ra ở một quốc gia phát triển. Italia sở hữu những con đường và cầu rất tốt.

Những người thợ đã phá hủy cây cầu cũ, và họ đã xây một cái mới ở cùng vị trí. Đây không phải việc dễ dàng. Cấu trúc của cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế cây cầu mới. Piano đã thiết kế những công trình khác, như là Centre Pompidous ở Paris hay trụ sở của New York Times ở New York. Giá trị hiện tại của dự án là hơn 200 triệu euro.

Coronavirus đang vẫn còn tiếp diễn ở Italia. Tình hình đang rất tệ. Đã có những nguyên tắc rất nghiêm khắc. Mọi người phải giữ khoảng cách với người khác. Công nhân vẫn làm việc trong điều kiện ấy, điều đã làm cho cây cầu trở nên rất đặc biệt. Thủ tướng Italia vui mừng với cây cầu. Ông nói rằng cây cầu mới là biểu tượng của sự đoàn kết và hi vọng.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

DNMinhThu

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-05-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 35
Chiếc cầu mới ở Ý Hai năm trước, một chiếc cầu ở Goana, Ý đã làm 43 người chết trong một vụ tai nạn gây sốc toàn thế giới. Không ai có thể hiểu vì sao một vụ tai nạn như thế lại sảy ra trên một quốc gia phát triển. Ý có những con đường và cầu đẹp và chắc chắn. Những công nhân phá bỏ chiếc cầu cũ và thay thế bằng chiếc cầu mới ở đó. Nó không phải là một công việc dễ dàng. Thiết kế của chiếc cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng tên là Renzo Piano thiết chiếc cầu mới. Piano cũng đã thiết kế nhiều công trình khác như Trung tâm Pompidous, tòa nhà New York Times in New York . Tổng dự án hết 200 triệu euro Virus corona đã khiến tình trạng của Ý rất tệ. Những luật lệ nghiêm ngặt. Điều khiến chiếc cầu đặc biệt là công nhân vẫn làm việc trong khi dịch.Thủ Tướng Ý vui vẻ với chiếc cầu. Ông ấy nói rằng chiếc cầu mới là hình tượng cho sự đoàn kết và hi vong .
Gửi lúc: 22:14:26 ngày 11-05-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-06-18 15:21:26

 

Chiếc cầu mới ở Ý

Hai năm trước, một chiếc cầu ở Goana, Ý sập đã làm 43 người chết trong một vụ tai nạn gây sốc toàn thế giới. Không ai có thể hiểu vì sao một vụ tai nạn như thế lại sảy ra trên một quốc gia phát triển. Ý có những con đường và cầu đẹp và chắc chắn.

Những công nhân phá bỏ chiếc cầu cũ và thay thế bằng chiếc cầu mới ở đó. Nó không phải là một công việc dễ dàng. Thiết kế của chiếc cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng tên là Renzo Piano thiết chiếc cầu mới. Piano cũng đã thiết kế nhiều công trình khác như Trung tâm Pompidous, tòa nhà New York Times in New York . Tổng dự án hết 200 triệu euro

Virus corona đã khiến tình trạng của Ý rất tệ. Có những luật lệ nghiêm ngặt. Điều khiến chiếc cầu đặc biệt là công nhân vẫn làm việc trong khi dịch.Thủ Tướng Ý vui vẻ với chiếc cầu. Ông ấy nói rằng chiếc cầu mới là hình tượng cho sự đoàn kết và hi vong .

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

8.5/10

minhngoc156

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-04-2018

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 86
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 86
Chiếc cầu mới của Ý Hai năm trước, chiếc cầu tại Genoa, Ý, bị sập. 43 người đã chết trong tai nạn điều này gây sốc trên thế giới. Không ai có thể tin làm sao một thảm họa có thể xảy ra với một đất nước phát triển. Ý có những con đường và chiếc cầu tốt. Những nhà xây dựng đã phá chiếc cầu cũ, và họ xây một chiếc cầu mới tại vị trí đó. Đó là một công việc không hề dễ dàng. Cấu trúc của chiếc cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế chiếc cầu mới. Piano đã thiết kế những công trình khác như Trung tâm Pompidous ở Pari hay tòa New York Times ở New York. Tổng chi phí của dự án là hơn 200 triệu euro. Dịch corona ở Ý. Tình trạng rất tồi tệ. Có những quy tắc cứng nhắc. Con người phải sống giãn cách nhau. Những nhà xây dựng làm việc trong khi điều này xảy ra, điều này làm cho cây cầu rất đặc biệt. Thủ tướng Ý rất hạnh phúc với chiếc cầu. Ông nói rằng chiếc cầu là biểu tượng của sự đoàn kết và hi vọng.
Gửi lúc: 22:13:43 ngày 11-05-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-06-18 15:21:16

 

Chiếc cầu mới của Ý

Hai năm trước, chiếc cầu tại Genoa, Ý, bị sập. 43 người đã chết trong tai nạn điều này gây sốc trên thế giới. Không ai có thể tin làm sao một thảm họa như vậy có thể xảy ra với một đất nước phát triển. Ý có những con đường và chiếc cầu tốt.

Những nhà thợ xây dựng đã phá chiếc cầu cũ, và họ xây một chiếc cầu mới tại vị trí đó. Đó là một công việc không hề dễ dàng. Cấu trúc của chiếc cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế chiếc cầu mới. Piano đã thiết kế những công trình khác như Trung tâm Pompidous ở Pari hay tòa New York Times ở New York. Tổng chi phí của dự án là hơn 200 triệu euro.

Dịch corona vẫn còn tiếp diễn ở Ý. Tình trạng rất tồi tệ. Có những quy tắc cứng nhắc. Con người phải sống giãn cách nhau. Những nhà thợ xây dựng làm việc trong khi điều này xảy ra, điều này điều kiện như vậy làm cho cây cầu rất đặc biệt. Thủ tướng Ý rất hạnh phúc với chiếc cầu. Ông nói rằng chiếc cầu là biểu tượng của sự đoàn kết và hi vọng.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

phamxuanphuc

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-03-2016

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 93
• Điểm thành tích: 55
• Điểm học bạ: 93
Cầu mới của Ý Hai năm trước, một cây cầu ở Genova, Ý đã bị sập. 43 người chết trong vụ tai nạn khiến cả thế giới bàng hoàng. Không ai có thể hiểu làm thế nào một thảm họa như vậy có thể xảy ra ở một quốc gia phát triển. Ý có đường và cầu tốt. Các nhà xây dựng đã phá hủy cây cầu cũ, và họ đã xây dựng một cây cầu mới ở cùng một nơi. Đó không phải là công việc dễ dàng. Cấu trúc của cây cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế cây cầu mới. Piano đã thiết kế các tòa nhà khác, chẳng hạn như Trung tâm Pompidous ở Paris hoặc tòa nhà New York Times ở New York. Tổng chi phí của dự án là hơn 200 triệu euro. Các coronavirus là ở Ý. Tình hình rất tồi tệ. Có những quy tắc cứng. Mọi người phải tránh xa nhau. Các nhà xây dựng làm việc trong khi điều này xảy ra, điều này làm cho cây cầu rất đặc biệt. Thủ tướng Ý Ý rất hài lòng với cây cầu. Ông nói rằng cây cầu mới là biểu tượng của sự thống nhất và hy vọng.
Gửi lúc: 22:07:29 ngày 11-05-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-05-19 21:11:46

Cầu mới của Ý

Hai năm trước, một cây cầu ở Genova, Ý đã bị sập. 43 người chết trong vụ tai nạn khiến cả thế giới bàng hoàng. Không ai có thể hiểu làm thế nào một thảm họa như vậy có thể xảy ra ở một quốc gia phát triển. Ý có đường và cầu tốt.

Các nhà thợ xây dựng đã phá hủy cây cầu cũ, và họ đã xây dựng một cây cầu mới ở cùng một nơi vị trí cây cầu cũ. Đó không phải là công việc dễ dàng. Cấu trúc của cây cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế cây cầu mới. Piano đã thiết kế các tòa nhà khác, chẳng hạn như Trung tâm Pompidous ở Paris hoặc tòa nhà New York Times ở New York. Tổng chi phí của dự án là hơn 200 triệu euro.

Các coronavirus là Vi-rút corona vẫn còn tiếp diễn ở Ý. Tình hình rất tồi tệ. Có những quy tắc cứng rất nghiêm ngặt. Mọi người phải tránh xa nhau. Các nhà thợ xây dựng làm việc trong khi điều này xảy ra, điều này điều kiện như vậy làm cho cây cầu rất đặc biệt. Thủ tướng Ý Ý rất hài lòng với cây cầu. Ông nói rằng cây cầu mới là biểu tượng của sự thống nhất và hy vọng.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Bibo87

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 213
• Điểm thành tích: 13
• Điểm học bạ: 213
CÂY CẦU MỚI CỦA ITALYnCách đây 2 năm ,1 cây cầu ở genoa,italy đã bị gãy,có 43 người chết làm chấn động cả thế giới.không ai có thể hiểu được thảm họa như thế lại xảy ra ở một đất nước phát triển.Italy có những con đường và cầu rất tốtnHọ phá vỡ cây cầu cũ đi và cũng tại đó họ xây lại cây cầu mới ,đó không phải là công việc dễ dàng gì.nMột kiến trúc sư nổi tiếng là RENZO PIANO,người thiết kế cây cầu mới,Piano còn thiết kế những công trình kiến trúc khác nhưtrung tâm pompidous ở pháp ,hoặc tòa nhà tờ báo của mỹ.Tổng dự án đã thu được hơn 200 triệu bảng.nVi rút coronao ở italy,địa điểm thật là tồi tệ ,đó là những quy luật khắc nghiệt,mọi người phải ở cách xa nhau,những người xây dựng đang làm việc trong khi những sự việc này đang diễn ra,nhưng điều đó đã làm nên một cây cầu đặc biệt,thủ tướng chính phủ italy rất hài lòng về cây cầu,ông nói rằng ,cây cầu mới là biểu tượng của sự thống nhất và hy vọng.
Gửi lúc: 21:43:10 ngày 11-05-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-06-18 15:20:56

 

CÂY CẦU MỚI CỦA ITALY

Cách đây 2 năm ,1 cây cầu ở genoa,italy đã bị gãy,có 43 người chết trong vụ tai nạn làm chấn động cả thế giới.không ai có thể hiểu được tại sao thảm họa như thế lại xảy ra ở một đất nước phát triển.Italy có những con đường và cầu rất tốt

Họ phá vỡ cây cầu cũ đi và cũng tại đó họ xây lại cây cầu mới ,đó không phải là công việc dễ dàng gì.nMột kiến trúc sư nổi tiếng là RENZO PIANO,người thiết kế cây cầu mới,Piano còn thiết kế những công trình kiến trúc khác nhưtrung tâm pompidous ở pháp ,hoặc tòa nhà tờ báo New York Times của mỹ.Tổng chi phí của dự án đã thu được hơn 200 triệu bảng.

Vi rút coronao vẫn còn tiếp diễn ở italy,địa điểm Tình hình thật là tồi tệ ,đó là những quy luật định khắc nghiệt,mọi người phải ở cách xa nhau,những người xây dựng đang làm việc trong khi những sự việc này đang diễn ra,nhưng điều đó đã làm nên một cây cầu đặc biệt,thủ tướng chính phủ italy rất hài lòng về cây cầu,ông nói rằng ,cây cầu mới là biểu tượng của sự thống nhất và hy vọng.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Hiền trung
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này