TRA TỪ

Criminals have smaller brain size, says study

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Criminals have smaller brain size, says study

A study published in the journal "Lancet Psychiatry" found that antisocial people could have smaller areas of the brain. It said criminals' brains had a different structure to the brains of people who followed the law. Researchers looked at records of 672 people between the ages of seven and 26. At the age of 45, the researchers scanned the people's brains. Eighty of them had a history of antisocial behaviour from their early teens. The areas of their brain that were linked to emotions, motivation and behaviour control were smaller in the long-term criminals.

The research could help doctors understand antisocial behaviour. People may behave badly because of their brain size. A researcher said it was a kind of disability and we needed to be kinder to these people. Another researcher said doctors could help to stop antisocial behaviour. She said these people needed more support.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2020-04-23 16:52:22
Điểm: 10
2
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2020-04-24 14:05:24
Điểm: 9
3
vothithungan0812
Gửi lúc: 2020-04-26 14:07:56
Điểm: 9
4
han250305
Gửi lúc: 2020-04-23 15:56:10
Điểm: 8
5
anhlinhtt
Gửi lúc: 2020-04-23 16:16:35
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Huynhlesansan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2019

Bài viết: 44

• Sổ học bạ: 55
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 55
Nghiên cứu cho rằng bộ não tội phạm có kích thước nhỏ hơn. Một nghiên cứu được công bố trên báo chí “ Phẫu thuật thần kinh học” phát hiện rằng người phản xã hội có thể có phạm vi não nhỏ hơn. Nghiên cứu cho rằng bộ não tội phạm có cấu trúc khác với não người tuân thủ luật pháp. Những nhà nghiên cứu nhìn vào bảng khảo sát 672 người ở độ tuổi 7-26. Ở độ tuổi 45 những nhà nghiên cứu chụp hình bộ não của họ. 80 người trong số họ có lịch sử hành vi phản xã hội từ thời tuổi thiếu niên. Phạm vi não bộ của họ có liên kết với cảm xúc, việc kiểm soát hành vi và động lực ở tội phạm ít hơn trong thời gian dài. Những nghiên cứu có thể giúp bác sỹ hiểu hành vi tâm thần học. Con người có lẽ cư xử tồi tệ bởi vì kích thước não bộ. Một nhà nghiên cứu nói rằng đó là một loại bất lực và chúng ta cần phân loại đối với loại người này. Một nhà nghiên cứu khác nói rằng bác sỹ có thể giúp dừng lại hành vi tâm thần. Cô ấy nói những người này cần nhiều hỗ trợ.
Gửi lúc: 23:11:32 ngày 27-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-06-16 17:09:23

 

Nghiên cứu cho rằng bộ não tội phạm có kích thước nhỏ hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên báo tạp chí “ Phẫu thuật thần kinh học” phát hiện rằng người phản chống đối xã hội có thể có phạm vi não nhỏ hơn. Nghiên cứu cho rằng bộ não tội phạm có cấu trúc khác với não người tuân thủ luật pháp. Những nhà nghiên cứu nhìn vào bảng khảo sát hồ sơ của 672 người ở độ tuổi 7-26. Ở độ tuổi 45 những nhà nghiên cứu chụp hình bộ não của họ. 80 người trong số họ có lịch tiền sử hành vi phản chống đối xã hội từ thời tuổi thiếu niên. Phạm vi não bộ của họ có liên kết với cảm xúc, việc kiểm soát hành vi và động lực ở tội phạm ít có tiền án tiền sự thì nhỏ hơn trong thời gian dài.

Những nghiên cứu có thể giúp bác sỹ hiểu hành vi tâm thần học. Con người có lẽ cư xử tồi tệ bởi vì kích thước não bộ. Một nhà nghiên cứu nói rằng đó là một loại bất lực khiếm khuyết và chúng ta cần phân loại phải tử tế hơn đối với loại người này. Một nhà nghiên cứu khác nói rằng bác sỹ có thể giúp dừng lại hành vi tâm thần. Cô ấy nói những người này cần nhiều hỗ trợ.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

bodauxoanfec5

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-02-2020

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 80
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 80
THEO CUỘC NGHIÊN CỨU, NHỮNG TỘI PHẠM CÓ KÍCH THƯỚC BỘ NÃO NHỎ HƠN Một cuộc nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí "Lancet Psychiatry"đã tìm ra rằng những người có hành vi xấu với xã hội có thể có kích thước bộ não nhỏ hơn. Bộ não những kẻ tội phạm có cấu trúc khác với những người tuân theo pháp luật. Những người nghiên cứu đã nhìn vào hồ sơ của 672 người giữa 7 và 26 tuổi. Ở tuổi 45, những nhà nghiên cứu đã chụp CT bộ não mọi người. tám người trong số họ đã có một cách cứ xử phạm tội trong quá khứ từ tuổi thành niên. Những vùng não liên kết với những cảm xúc, động lực và kiểm soát cách cư xử nhỏ hơn với những tội phạm trong thời gian dài Cuộc nghiên cứu có thể đã giúp những bác sĩ hiểu vè những hành vi phạm tội xã hội. Mọi người có thể cư thể tồi tệ bởi vì kích thước bộ não họ nhỏ hơn. Nhà nghiên cứu nói rằng nó là một dạng khuyết tật và chúng ta cần đối xử tốt hơn với những người đó. Một nhà nghiên cứu khác nói rằng bác sĩ có thể giúp ngưng lại những hành vi vi phạm xã hội, cô ấy nói những người đó cần sự hỗ trợ nhiều hơn
Gửi lúc: 23:01:09 ngày 27-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-06-16 17:09:02

 

THEO CUỘC NGHIÊN CỨU, NHỮNG TỘI PHẠM CÓ KÍCH THƯỚC BỘ NÃO NHỎ HƠN

Một cuộc nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí "Lancet Psychiatry"đã tìm ra rằng những người có hành vi xấu với xã hội có thể có kích thước bộ não nhỏ hơn. Bộ não những kẻ tội phạm có cấu trúc khác với những người tuân theo pháp luật. Những người nghiên cứu đã nhìn vào hồ sơ của 672 người giữa 7 và 26 tuổi. Ở tuổi 45, những nhà nghiên cứu đã chụp CT bộ não mọi người. tám mươi người trong số họ đã có một cách cứ xử phạm tội trong quá khứ từ tuổi thành niên. Những vùng não liên kết với những cảm xúc, động lực và kiểm soát cách cư xử nhỏ hơn với những tội phạm trong thời gian dài có tiền án tiền sự

Cuộc nghiên cứu có thể đã giúp những bác sĩ hiểu vè những hành vi phạm tội chống đối xã hội. Mọi người có thể cư thể tồi tệ bởi vì kích thước bộ não họ nhỏ hơn. Một nhà nghiên cứu nói rằng nó là một dạng khuyết tật và chúng ta cần đối xử tốt hơn với những người đó. Một nhà nghiên cứu khác nói rằng bác sĩ có thể giúp ngưng lại những hành vi vi phạm xã hội, cô ấy nói những người đó cần sự hỗ trợ nhiều hơn

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

7.5/10

nguyenngocminh2004

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-08-2019

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 84
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 84
Kẻ phạm tội có cỡ não nhỏ hơn,nói về sự học tập Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí''Lancet Psychiatry''tìm kiếm ra những người phản xã hội có những vùng não nhỏ hơn.Nó nói rằng não của kẻ phạm tội có cấu tạo khác với của những người theo pháp luật.Các nhà nghiên cứu theo dõi ghi chép của 672 người giữa độ tuổi từ 7 đến 26.Tại độ tuổi 45,các nhà nghiên cứu đã xem xét não của mọi người.Tám mươi trong số họ có thái độ phản xã hội từ thời thanh thiếu niên của họ.Khu vực não của họ nơi mà nối liền với cảm xúc,động lực và các hành vi là nhỏ hơn trong các tội phạm dài hạn. Sự tìm kiếm cho thấy,các bác sĩ có thể hiểu được các hành vi chống đối xã hội.Mọi người có thể cảm thấy tệ hơn vì cỡ não của họ.Một nhà nghiên cứu nói rằng nó là một trong những loại bất tài và chúng ta cần tử tế với những người này.Khác nữa nhà nghiên cứu nói rằng bác sĩ có thể giúp dừng những hành vi phản xã hội này lại.Cô ấy nói rằng con người này cần được hộ trợ nhiều hơn
Gửi lúc: 22:50:52 ngày 27-04-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-06-16 17:08:42

 

Kẻ phạm tội có cỡ não nhỏ hơn,nói về sự học tập nghiên cứu cho biết

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí ''Lancet Psychiatry''tìm kiếm ra những người phản chống đối xã hội có những vùng não nhỏ hơn.Nó nói rằng não của kẻ phạm tội có cấu tạo khác với của những người theo pháp luật.Các nhà nghiên cứu theo dõi ghi chép hồ sơ của 672 người giữa độ tuổi từ 7 đến 26.Tại độ tuổi 45,các nhà nghiên cứu đã xem xét quét não của mọi người.Tám mươi trong số họ có thái độ phản chống đối xã hội từ thời thanh thiếu niên của họ.Khu vực não của họ nơi mà nối liền có liên quan với cảm xúc,động lực và các hành vi là nhỏ hơn trong các tội phạm có tiền án tiền sự dài hạn.

Sự tìm kiếm cho thấy, Nghiên cứu có thể giúp các bác sĩ có thể hiểu được các hành vi chống đối xã hội.Mọi người có thể cảm thấy cư xử tệ hơn vì cỡ não của họ.Một nhà nghiên cứu nói rằng nó là một trong những loại bất tài khiếm khuyết và chúng ta cần tử tế với những người này.Khác nữa Một nhà nghiên cứu khác nói rằng bác sĩ có thể giúp dừng những hành vi phản chống đối xã hội này lại.Cô ấy nói rằng những con người này cần được hộ trợ nhiều hơn

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

ngoanhquan2004

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-08-2019

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 35
Một công bố được nghiên cứu bởi tạp chí " Lancet Psychiatry" cho thấy những người chống đối lại pháp luật có thể có một vùng não nhỏ hơn.Nó được gọi là bộ não của tội phạm và có cấu trúc khác với những người tuân thủ pháp luật. các nhà khảo sát đã xem xét hồ sơ 672 người giữa độ tuổi 7 đến 26. Vào tuổi 45, các nhà khảo sát quét bộ não con người, 80 trong số họ có quá khứ về hành vi chống đối pháp luật ở độ tuổi vị thành niên. Vùng não bộ của họ có liên kết với cảm xúc,động lực, hành vi và nó trở nên nhỏ hơn trong thời gian dài làm tội phạm. . Những khảo sat đó có thể giúp các bác sĩ hiểu được các hành vi chống đối. Con người có thể xấu xa bởi vi kích cỡ não của họ. Khảo sát cho thấy đó là sự thiệt thòi và chúng ta cần phải quan tâm đến họ hơn. Một số khảo sat lại cho rằng bác sĩ có thể ngăn được các hành vi chống đối đó.Cô ấy nói những người đócần được nhiều hơn sự giúp đỡ.
Gửi lúc: 22:39:01 ngày 27-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-06-16 17:07:56

 

Một công bố được nghiên cứu được công bố bởi tạp chí " Lancet Psychiatry" cho thấy những người chống đối lại pháp luật có thể có một vùng não nhỏ hơn.Nó được gọi là cho biết bộ não của tội phạm có cấu trúc khác với những người tuân thủ pháp luật. các nhà khảo sát đã xem xét hồ sơ 672 người giữa độ tuổi 7 đến 26. Vào tuổi 45, các nhà khảo sát quét bộ não con người của họ, 80 trong số họ có quá khứ về hành vi chống đối pháp luật ở độ tuổi vị thành niên. Vùng não bộ của họ có liên kết với cảm xúc,động lực, hành vi và nó trở nên nhỏ hơn trong thời gian dài làm ở những tên tội phạm có tiền án tiền sự.

Những khảo sat đó có thể giúp các bác sĩ hiểu được các hành vi chống đối. Con người có thể xấu xa bởi vi kích cỡ não của họ. Khảo sát Một nhà nghiên cứu cho thấy đó là sự thiệt thòi một loại khiếm khuyết và chúng ta cần phải quan tâm đến họ hơn. Một số khảo sat nhà nghiên cứu lại cho rằng bác sĩ có thể ngăn được các hành vi chống đối đó.Cô ấy nói những người đócần được nhiều hơn sự giúp đỡ.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Linhvo9901

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-09-2018

Bài viết: 58

• Sổ học bạ: 251
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 251
Tội phạm có kích thước não nhỏ hơn, công bố nghiên cứu. Một nghiên cứu công bố trong tạp chí ''Lancet Psychiatry''. đã nhìn thấy rằng người chống đối xã hội đã có thể khu ực nhỏ hơn của não. Nó cho rằng những tội phạm '' não có cấu trúc khác với não của người bình thường tuân thủ pháp luật. Những nhà nghiên cứu nhìn thấy xem xét của 672 người giữa tuổi 7 và 26. Độ tuổi 45, những nhà nghiên cứu đã quét não của con người. 80 người trong số họ có tiền sử hành vi chông đối xã hội từ sớm ở tuổi thanh niên. Những khu vực của não của họ nơi liên kết đến cảm xúc, động lực và kiểm soát hành vi nhỏ hơn ở tội phạm thời gian dài. Những nhà nghiên cứu có thể giúp bác sĩ hiểu cách cư xử của người chúng đối xã hội. Một nhà nghiên cứu cho rằng nó là một loại khuyết tật và chúng cần người tốt đến với họ. Những nhà nghiên cứu khác nói với bác sĩ có thể giúp dừng hành vi chống đối xã hội. Cô ấy cho rằng những người này cần nhiều sự ủng hộ.
Gửi lúc: 22:10:06 ngày 27-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-06-16 17:07:47

 

Tội phạm có kích thước não nhỏ hơn, công bố nghiên cứu cho biết.

Một nghiên cứu công bố trong tạp chí ''Lancet Psychiatry''. đã nhìn thấy rằng người chống đối xã hội đã có thể khu ực nhỏ hơn của não. Nó cho rằng những tội phạm '' não có cấu trúc khác với não của người bình thường tuân thủ pháp luật. Những nhà nghiên cứu nhìn thấy xem xét hồ sơ của 672 người giữa tuổi 7 và 26. Độ tuổi 45, những nhà nghiên cứu đã quét não của con người họ. 80 người trong số họ có tiền sử hành vi chông đối xã hội từ sớm ở tuổi thanh niên. Những khu vực của não của họ nơi liên kết đến cảm xúc, động lực và kiểm soát hành vi nhỏ hơn ở tội phạm thời gian dài có tiền án tiền sự.

Những nhà nghiên cứu có thể giúp bác sĩ hiểu cách cư xử của người chúng đối xã hội. Một nhà nghiên cứu cho rằng nó là một loại khuyết tật và chúng cần người tốt đến với họ. Những Một nhà nghiên cứu khác nói với bác sĩ có thể giúp dừng hành vi chống đối xã hội. Cô ấy cho rằng những người này cần nhiều sự ủng hộ.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này