TRA TỪ

Scientists find out why dogs' noses are cold

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Scientists find out why dogs' noses are cold

Researchers may have answered one of science's mysteries - why a dog's nose is cold. The scientists believe dogs' noses are cold because they act as "ultra-sensitive heat detectors". Dogs sense the temperature of things without touching them. They use their noses to detect temperature, such as when predators or prey are nearby. Humans only know something is hot through touch. It was believed that dogs' noses are cold to control their body temperature.

Researchers did experiments on dogs, which had to detect the temperature of different objects. Brain activity in the dogs showed that they knew which objects were warmer than others. A researcher said: "Dogs are able to sense the thermal radiation coming from warm bodies...and they can change their behaviour according to this." Scientists may now re-evaluate how animals hunt. Many animals may use heat-sensing abilities to hunt.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2020-04-09 19:38:03
Điểm: 10
2
thaikhanh1613
Gửi lúc: 2020-04-09 14:33:59
Điểm: 9
3
ngongoctrung13
Gửi lúc: 2020-04-09 15:15:26
Điểm: 9
4
Trangthuy290407
Gửi lúc: 2020-04-09 15:42:57
Điểm: 9
5
dinhtridungpol2007
Gửi lúc: 2020-04-09 19:07:06
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

trinhnguoc

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-02-2020

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 91
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 91
Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi của những chú chó lại lạnh.nCác nhà nghiên cứu có thể trả lời về một bí mật khoa học - tại sao mũi của một chú chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chú chó bị lạnh bởi vì nó hoạt động như "máy đo nhiệt nhạy cảm". Chú chó cảm giác nhiệt độ sự vật mà không chạm vào chúng. Chúng sử dụng mũi để phát hiện nhiệt độ, cũng như khi động vật ăn thịt hay con mồi đang ở gần đó. Con người chỉ biết thứ gì đó nóng khi họ chạm vào. Nó tin rằng mũi của chúng là lạnh để giám sát nhiệt độ cơ thể.nCác nhà nghiên cữa đã lam cuộc thử nghiệm với chó, mà đã phát hiện nhiệt độ của các đồi tượng khác nhau. Não của chó hoạt động cho thấy nó biết các đối tượng sẽ ấm hơn các thứ khác. Nhà nghiên cứu nói rằng " con chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt từ độ ấm cơ thể...và nó có thể thay đổi hành vi hoạt động của mình". Từ giờ các nhà khoa học có thể đánh giá làm cách nào động vật đi săn. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm biến nhiệt để săn.n
Gửi lúc: 23:00:57 ngày 13-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-04-29 12:21:23

Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi của những chú chó lại lạnh.

Các nhà nghiên cứu có thể trả lời về một trong những bí mật khoa học - tại sao mũi của một chú chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chú chó bị lạnh bởi vì nó hoạt động như "máy đo nhiệt siêu nhạy cảm". Chú chó cảm giác nhận được nhiệt độ sự vật mà không chạm vào chúng. Chúng sử dụng mũi để phát hiện nhiệt độ, cũng như khi động vật ăn thịt hay con mồi đang ở gần đó. Con người chỉ biết thứ gì đó nóng khi họ chạm vào. Người ta tin rằng mũi của chúng là lạnh để giám sát kiểm soát nhiệt độ cơ thể.

Các nhà nghiên cữa đã lam cuộc thử nghiệm với chó, mà đã trong đó chúng phải phát hiện nhiệt độ của các đồi tượng khác nhau. Não của chó hoạt động não ở những con chó cho thấy nó biết các đối tượng sẽ nào ấm hơn các thứ khác. Một nhà nghiên cứu nói rằng " con chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt từ độ ấm cơ thể...và nó có thể thay đổi hành vi hoạt động của mình". Từ giờ các nhà khoa học có thể đánh giá làm lại cách nào động vật đi săn. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm biến nhận nhiệt để săn.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

ngocanhtc04

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-08-2019

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 17
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 17
Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi của chó lại lạnh Các nhà nghiên cứu có thể đã trả lời một trong những bí ẩn của khoa học - tại sao mũi của con chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chó bị lạnh vì chúng hoạt động như "máy dò nhiệt siêu nhạy". Chó cảm nhận được nhiệt độ của sự vật mà không chạm vào chúng. Chúng sử dụng mũi để phát hiện nhiệt độ, chẳng hạn như khi động vật ăn thịt hoặc con mồi ở gần. Con người chỉ biết một cái gì đó nóng thông qua tiếp xúc. Người ta tin rằng mũi của chó lạnh để kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm trên chó, trong đó phải phát hiện nhiệt độ của các vật thể khác nhau. Hoạt động não ở những con chó cho thấy chúng biết vật nào ấm hơn vật còn lại. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt đến từ cơ thể ấm áp ... và chúng có thể thay đổi hành vi của chúng theo điều này". Các nhà khoa học bây giờ có thể đánh giá lại cách thức động vật săn bắn. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm nhận nhiệt để săn mồi.
Gửi lúc: 22:20:42 ngày 13-04-2020
Điểm: 9/10
Time : 2020-04-29 12:21:14

Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi của chó lại lạnh

Các nhà nghiên cứu có thể đã trả lời một trong những bí ẩn của khoa học - tại sao mũi của con chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chó bị lạnh vì chúng hoạt động như "máy dò nhiệt siêu nhạy". Chó cảm nhận được nhiệt độ của sự vật mà không chạm vào chúng. Chúng sử dụng mũi để phát hiện nhiệt độ, chẳng hạn như khi động vật ăn thịt hoặc con mồi ở gần. Con người chỉ biết một cái gì đó nóng thông qua tiếp xúc. Người ta tin rằng mũi của chó lạnh để kiểm soát nhiệt độ cơ thể.

Các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm trên chó, trong đó chúng phải phát hiện nhiệt độ của các vật thể khác nhau. Hoạt động não ở những con chó cho thấy chúng biết vật nào ấm hơn vật còn lại. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt đến từ cơ thể ấm áp ... và chúng có thể thay đổi hành vi của chúng theo điều này". Các nhà khoa học bây giờ có thể đánh giá lại cách thức động vật săn bắn mồi. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm nhận nhiệt để săn mồi.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

phamthanhdat7a1

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 5

Ngày tham gia: 06-07-2015

Bài viết: 166

• Sổ học bạ: 617
• Điểm thành tích: 38
• Điểm học bạ: 617
Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi của chó lạnh Các nhà nghiên cứu có thể đã trả lời một trong những bí ẩn của khoa học - tại sao mũi của con chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chó bị lạnh vì chúng hoạt động như "máy dò nhiệt siêu nhạy". Chó cảm nhận được nhiệt độ của sự vật mà không chạm vào chúng. Chúng sử dụng mũi để phát hiện nhiệt độ, chẳng hạn như khi động vật ăn thịt hoặc con mồi ở gần. Con người chỉ biết một cái gì đó nóng thông qua liên lạc. Người ta tin rằng mũi lạnh của chó để kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm trên chó, trong đó phải phát hiện nhiệt độ của các vật thể khác nhau. Hoạt động não ở những con chó cho thấy chúng biết vật nào ấm hơn vật khác. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt đến từ cơ thể ấm áp ... và chúng có thể thay đổi hành vi của chúng theo điều này". Các nhà khoa học bây giờ có thể đánh giá lại cách thức động vật săn bắn. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm nhận nhiệt để săn mồi.
Gửi lúc: 22:10:03 ngày 13-04-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-04-18 11:17:12

Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi của chó lạnh

Các nhà nghiên cứu có thể đã trả lời một trong những bí ẩn của khoa học - tại sao mũi của chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chó bị lạnh vì chúng hoạt động như "máy dò nhiệt siêu nhạy". Chó cảm nhận được nhiệt độ của sự vật mà không chạm vào chúng. Chúng sử dụng mũi để phát hiện nhiệt độ, chẳng hạn như khi động vật ăn thịt hoặc con mồi ở gần. Con người chỉ biết một cái gì đó nóng bằng cách chạm vào nó thông qua liên lạc. Người ta tin rằng mũi của chó lạnh để kiểm soát nhiệt độ cơ thể.

Các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm trên chó, trong đó chúng phải phát hiện nhiệt độ của các vật thể khác nhau. Hoạt động não ở những con chó cho thấy chúng biết vật nào ấm hơn vật khác. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt đến từ cơ thể ấm áp ... và chúng có thể thay đổi hành vi của chúng theo điều này". Các nhà khoa học hiện có thể đánh giá lại cách thức động vật săn bắn mồi. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm nhận nhiệt để săn mồi.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

☆:*´¨`*:.•.¸¸.•´¯`•.♥∂σηυт????ℓσvε☆:*´¨`*:.•.¸¸.•´¯`•.♥

nguyenphuonglinhbaby

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-03-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 46
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 46
Các nhà khoa học tìm ra lý do mũi của chó lạnhnCác nhà nghiên cứu có thể đã trả lời được một trong những bí ẩn của khoa học - tại sao mũi của con chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chó lạnh vì chúng hoạt động như "máy dò nhiệt siêu nhạy". Chó cảm nhận được nhiệt độ của đồ vật mà không chạm cần vào chúng. Chúng sử dụng mũi để nhận biết nhiệt độ, chẳng hạn như khi động vật ăn thịt hoặc con mồi ở gần đó. Con người chỉ biết một cái gì đó nóng thông qua xúc giác. Người ta tin rằng mũi của chó lạnh để là kiểm soát thân nhiệt của chúng.nCác nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm lên chó, chúng phải phát hiện nhiệt độ của các vật thể khác nhau. Hoạt động não ở những con chó cho thấy chúng biết vật nào ấm hơn những vật khác. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt đến từ những cá thể ấm áp ... và chúng có thể thay đổi hành vi của mình dựa theo điều này". Các nhà khoa học bây giờ có thể đánh giá lại cách thức động vật săn bắn. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm nhận nhiệt để săn mồi.
Gửi lúc: 21:56:11 ngày 13-04-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-04-29 12:21:03

Các nhà khoa học tìm ra lý do mũi của chó lạnh

Các nhà nghiên cứu có thể đã trả lời được một trong những bí ẩn của khoa học - tại sao mũi của con chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi của chó lạnh vì chúng hoạt động như "máy dò nhiệt siêu nhạy". Chó cảm nhận được nhiệt độ của đồ vật mà không chạm cần vào chúng. Chúng sử dụng mũi để nhận biết nhiệt độ, chẳng hạn như khi động vật ăn thịt hoặc con mồi ở gần đó. Con người chỉ biết một cái gì đó nóng thông qua xúc giác. Người ta tin rằng mũi của chó lạnh để kiểm soát thân nhiệt của chúng.

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm trên chó, trong đó chúng phải phát hiện nhiệt độ của các vật thể khác nhau. Hoạt động não ở những con chó cho thấy chúng biết vật nào ấm hơn những vật khác. Một nhà nghiên cứu cho biết: "Chó có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt đến từ những cá thể ấm áp ... và chúng có thể thay đổi hành vi của mình dựa theo điều này". Các nhà khoa học bây giờ có thể đánh giá lại cách thức động vật săn bắn mồi. Nhiều động vật có thể sử dụng khả năng cảm nhận nhiệt để săn mồi.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

8.5/10

nguyenthiyen1561991a288

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-12-2019

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 55
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 55
Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi chó lại lạnh. Các nhà nghiên cứu đã trả lời được một trong những bí ẩn khoa học-Tại sao mũi chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi chó lạnh bởi vì chúng hoạt động như các máy dò nhiệt cực kỳ nhạy cảm. Những con chó có thể cảm nhận được nhiệt của các vật mà không cần chạm vào vật đó. Chúng sử dụng mũi để cảm nhận nhiệt, ví dụ khi kẻ đột nhập hay kẻ thù đến gần. Con người chỉ biết được cái gì đó nóng thông qua việc chạm vào nó. Người ta tin rằng mũi chó lạnh để kiểm soát nhiệt độ cơ thể chúng. Các nhà nghiên cứu đã làm các nghiên cứu trên các con chó mà đã cảm nhận được nhiệt độ của các vật khác nhau. Hoạt động bộ não trong các con chó đã chỉ ra rằng chúng biết vật nào ấm hơn so với những cái khác. Một nhà nghiên cứu nói: “Các con chó có thể cảm nhận được sự phát nhiệt từ các vật thể ấm… và chúng có thể thay đổi cách ứng xử của mình tùy theo điều này.” Các nhà khoa học có thể đánh giá lại về cách thức mà các loài động vật đi săn. Nhiều loài vật có thể sử dụng khả năng cảm ứng nhiệt để đi săn.
Gửi lúc: 21:28:12 ngày 13-04-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-04-29 12:20:52

Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao mũi chó lại lạnh.

Các nhà nghiên cứu đã trả lời được một trong những bí ẩn khoa học-Tại sao mũi chó lại lạnh. Các nhà khoa học tin rằng mũi chó lạnh bởi vì chúng hoạt động như các máy dò nhiệt cực kỳ nhạy cảm. Những con chó có thể cảm nhận được nhiệt của các vật mà không cần chạm vào vật đó. Chúng sử dụng mũi để cảm nhận nhiệt, ví dụ khi kẻ đột nhập con mồi hay kẻ thù đến gần. Con người chỉ biết được cái gì đó nóng thông qua việc chạm vào nó. Người ta tin rằng mũi chó lạnh để kiểm soát nhiệt độ cơ thể chúng.

Các nhà nghiên cứu đã làm các nghiên cứu trên các con chó mà đã trong đó chúng phải cảm nhận được nhiệt độ của các vật khác nhau. Hoạt động bộ não trong các con chó đã chỉ ra rằng chúng biết vật nào ấm hơn so với những cái khác. Một nhà nghiên cứu nói: “Các con chó có thể cảm nhận được sự phát nhiệt từ các vật thể ấm… và chúng có thể thay đổi cách ứng xử của mình tùy theo điều này.” Các nhà khoa học giờ đây có thể đánh giá lại về cách thức mà các loài động vật đi săn. Nhiều loài vật có thể sử dụng khả năng cảm ứng nhận nhiệt để đi săn.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này