TRA TỪ

Penguins on a Trip

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Penguins on a Trip

A pair of penguins took a walk in an aquarium in Chicago. The aquarium was closed due to the coronavirus.

Caretakers at the aquarium let the penguins wander around and explore the place. Caretakers say that it is important for the penguins. It was a good chance for the animals to behave naturally, and caretakers let them do this often. The aquarium´s official said that it was an important part of animal welfare and that the animals need to feel happy.

Other animals at the aquarium make similar trips, too. Caretakers do not usually record them because there are many visitors. This time, caretakers had more time to record the penguins because the aquarium was closed.

Caretakers shared the video of the penguins on social media. Many people liked the video, and they demanded more videos with different animals. The aquarium got flooded with praise and requests to livestream penguins and other animals wandering around the facility.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
ngongoctrung13
Gửi lúc: 2020-03-26 18:35:59
Điểm: 10
2
Meochan
Gửi lúc: 2020-03-26 19:07:15
Điểm: 10
3
MakeCayli
Gửi lúc: 2020-03-26 21:09:46
Điểm: 10
4
oanhhoachi
Gửi lúc: 2020-03-27 10:10:20
Điểm: 10
5
quynhanh31295d07b
Gửi lúc: 2020-03-30 09:36:28
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

huynhtrang.dao23104c7a

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-01-2020

Bài viết: 27

• Sổ học bạ: 89
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 89
Chim cánh cụt trên một chuyến đi Một cặp chim cánh cụt đã đi dạo trong thủy cung ở Chicago. Thủy cung đã đóng cửa vì Virus Corona. Những người chăm sóc tại thủy cung đã để những chú chim cánh cụt đi lang thang xung quanh và khám phá địa điểm. Những người chăm sóc nói rằng nó quan trọng cho những chú chim cánh cụt. Đó là một cơ hội tốt cho những động vật cư xử tự nhiên, và những người chăm sóc để chúng làm điều đó thường xuyên. Ban quản lý của thủy cung nói rằng nó là một phần quan trọng của việc chăm sóc động vật và những con vật cần cảm thấy hạnh phúc. Những loài động vật khác tại thủy cung cũng có chuyến đi tương tự. Những người chăm sóc không thường xuyên thu hình chúng vì có rất nhiều khách đến thăm quan. Hiện tại, những người chăm sóc có nhiều thời gian để thu hình những chú chim cánh cụt vì thủy cung đóng cửa. Những người chăm sóc đã chia sẻ video của những chú chim cánh cụt lên mạng xã hội. Nhiều người thích video đó, và họ đã gặng hỏi nhiều video của những con vật khác. Thủy cung nhận được tới tấp những lời khen và lời đề nghị phát trực tiếp những chú chim cánh cụt và những động vật khác đi xung quanh cơ sở.
Gửi lúc: 22:20:23 ngày 30-03-2020
Điểm: 9/10
Time : 2020-04-15 15:03:33

Chim cánh cụt trên một chuyến đi dạo

Một cặp chim cánh cụt đã đi dạo trong thủy cung ở Chicago. Thủy cung đã đóng cửa vì Virus Corona.

Những người chăm sóc tại thủy cung đã để những chú chim cánh cụt đi lang thang xung quanh và khám phá địa điểm. Những người chăm sóc nói rằng nó quan trọng cho những chú chim cánh cụt. Đó là một cơ hội tốt cho những động vật hành xử tự nhiên, và những người chăm sóc để chúng làm điều đó thường xuyên. Ban quản lý của thủy cung nói rằng nó là một phần quan trọng của việc chăm sóc động vật và những con vật cần cảm thấy hạnh phúc.

Những loài động vật khác tại thủy cung cũng có chuyến đi tương tự. Những người chăm sóc không thường xuyên thu hình chúng vì có rất nhiều khách đến thăm quan. Hiện tại, những người chăm sóc có nhiều thời gian để thu hình những chú chim cánh cụt vì thủy cung đóng cửa.

Những người chăm sóc đã chia sẻ video của những chú chim cánh cụt lên mạng xã hội. Nhiều người thích video đó, và họ đã gặng hỏi nhiều video của những con vật khác. Thủy cung nhận được tới tấp những lời khen và lời đề nghị phát trực tiếp những chú chim cánh cụt và những động vật khác đi xung quanh thủy cung cơ sở.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

ngolebaohuy

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 20-01-2013

Bài viết: 389

• Sổ học bạ: 1117
• Điểm thành tích: 120
• Điểm học bạ: 1117
Chim cánh cụt đi dạo chơi tham quan Một đôi chim cánh cụt đi dạo chơi trong công viên nước ở thành phố Chicago. Công viên nước đã được đóng cửa do bệnh dịch Coronavirus. Nhân viên chăm sóc công viên đã để chim cánh cụt đi thơ thẩn lang thang và khám phá nơi này. Nhân viên chăm sóc nói rằng điều này quan trọng cho chim cánh cụt. Là cơ hội tốt cho động vật cư xử một cách tự nhiên, nhân viên chăm sóc đã để chúng làm điều này thường xuyên. Các quan chức công viên nước nói rằng điều này là một phần quan trọng của an sinh xã hội loài thú và loài thú cần cảm thấy vui vẻ. Các loài thú khác tại công viên nước cũng thực hiện chuyến đi tương tự. Nhân viên chăm thú không thường xuyên ghi hình chúng vì có nhiều du khách. Lúc này, họ đx có nhiều thời gian hơn để ghi hình chim cánh cụt vì công viên nước đang đóng cửa. Nhân viên chăm thú chia sẽ video của chim cánh cụt lên mạng xã hội. Nhiều người thích video này, và họ yêu cầu thêm video với con vật khác. Công viên nhận tràn ngập với sự khen ngợi và các đề nghị quay video trực tiếp chim cánh cụt và loài thú khác lang thang trong công viên .
Gửi lúc: 21:43:53 ngày 30-03-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-04-15 15:03:24

Chim cánh cụt đi dạo chơi tham quan

Một đôi chim cánh cụt đi dạo chơi trong công viên nước thủy cung ở thành phố Chicago. Công viên nước Thủy cung đã được đóng cửa do bệnh dịch Coronavirus.

Nhân viên chăm sóc công viên thủy cung đã để chim cánh cụt đi thơ thẩn lang thang và khám phá nơi này. Nhân viên chăm sóc nói rằng điều này quan trọng cho chim cánh cụt. Là cơ hội tốt cho động vật hành xử một cách tự nhiên, nhân viên chăm sóc đã để chúng làm điều này thường xuyên. Các quan chức công viên nước thủy cung nói rằng điều này là một phần quan trọng của an sinh xã hội phúc lợi loài thú và loài thú cần cảm thấy vui vẻ.

Các loài thú khác tại công viên nước thủy cung cũng thực hiện chuyến đi tương tự. Nhân viên chăm thú không thường xuyên ghi hình chúng vì có nhiều du khách. Lúc này, họ đx có nhiều thời gian hơn để ghi hình chim cánh cụt vì công viên nước thủy cung đang đóng cửa.

Nhân viên chăm thú chia sẽ video của chim cánh cụt lên mạng xã hội. Nhiều người thích video này, và họ yêu cầu thêm video với con vật khác. Công viên nhận tràn ngập với sự khen ngợi và các đề nghị quay video trực tiếp chim cánh cụt và loài thú khác lang thang trong công viên thủy cung.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

baotram0456

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-06-2018

Bài viết: 2120

• Sổ học bạ: 666
• Điểm thành tích: 191
• Điểm học bạ: 666
Chim cánh cụt trên một chuyến đi Một cặp chim cánh cụt đã đi dạo trong một bể cá ở Chicago. Hồ cá đã bị đóng cửa do coronavirus. Những người chăm sóc tại thủy cung để chim cánh cụt lang thang và khám phá nơi đây. Những người chăm sóc nói rằng nó rất quan trọng đối với chim cánh cụt. Đó là một cơ hội tốt cho các động vật cư xử tự nhiên, và những người chăm sóc cho phép chúng làm điều này thường xuyên. Các quan chức của thủy cung nói rằng đó là một phần quan trọng của phúc lợi động vật và các động vật cần phải cảm thấy hạnh phúc. Những động vật khác tại thủy cung cũng thực hiện các chuyến đi tương tự. Người chăm sóc thường không ghi lại chúng vì có nhiều khách. Lần này, những người chăm sóc đã có nhiều thời gian hơn để ghi lại những chú chim cánh cụt vì hồ cá đã bị đóng cửa. Những người chăm sóc đã chia sẻ video về chim cánh cụt trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người thích video này và họ yêu cầu nhiều video hơn với các động vật khác nhau. Thủy cung tràn ngập những lời khen ngợi và yêu cầu livestream chim cánh cụt và các động vật khác lang thang xung quanh cơ sở.
Gửi lúc: 21:37:01 ngày 30-03-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-04-11 16:30:58

Chim cánh cụt trong một chuyến đi dạo

Một cặp chim cánh cụt đã đi dạo trong một bể cá thủy cung ở Chicago. Hồ cá Thủy cung đã bị đóng cửa do coronavirus.

Những người chăm sóc tại thủy cung để chim cánh cụt lang thang và khám phá nơi này. Những người chăm sóc nói rằng nó rất quan trọng đối với chim cánh cụt. Đó là một cơ hội tốt cho các động vật hành xử tự nhiên, và những người chăm sóc cho phép chúng làm điều này thường xuyên. Các quan chức của thủy cung nói rằng đó là một phần quan trọng của phúc lợi động vật và các động vật cần phải cảm thấy hạnh phúc.

Những động vật khác tại thủy cung cũng thực hiện các chuyến đi tương tự. Người chăm sóc thường không ghi lại theo dõi chúng vì có nhiều khách tham quan. Lần này, những người chăm sóc đã có nhiều thời gian hơn để ghi lại theo dõi những chú chim cánh cụt vì hồ cá thủy cung đã bị đóng cửa.

Những người chăm sóc đã chia sẻ video về chim cánh cụt trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người thích video này và họ yêu cầu nhiều video hơn với các động vật khác nhau. Thủy cung tràn ngập những lời khen ngợi và yêu cầu livestream chim cánh cụt và các động vật khác lang thang xung quanh thủy cung cơ sở.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

###_______~KingT~_______KT

han5c123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-03-2020

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 177
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 177
Một cặp chim cánh cụt đã đi dạo trong một bể cá ở Chicago. Hồ cá đã bị đóng cửa do coronavirus.
Gửi lúc: 21:29:25 ngày 30-03-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-04-11 16:30:49

Một cặp chim cánh cụt đã đi dạo trong một bể cá thủy cung ở Chicago. Hồ cá Thủy cung đã bị đóng cửa do coronavirus.

 

trinhdung32

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-10-2019

Bài viết: 38

• Sổ học bạ: 75
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 75
Chim cánh cụt đi du lịch Một cặp chim cánh cụt đi dạo trong thủy cung ở Chicago. Thủy cung đã đóng của vì vi rút corona. Người chăm sóc ở thủy cung để những chú chim cánh cụt lang thang và khám phá nơi này. Người chăm sóc cho rằng đây là điều quan trọng đối với chim cánh cụt. Đây là cơ hội tốt cho nhiều động vật hành xử tự nhiên, và người chăm sóc để chúng làm điều này thường xuyên. Nhân viên thủy cung nói rằng đây là một phần quan trọng của việc chăm sóc động vật và và động vật đó cần cảm thấy hanh phúc. Các động vật khác ở thủy cung cũng có những chuyến du lịch tương tự. Người chăm sóc không thường xuyên ghi lại hình ảnh chúng vì có nhiều khách thăm. Thời điểm này, người chăm sóc có nhiều thời gian để ghi lại hình ảnh những chú chim cánh cụt vì thủy cung đóng cửa. Người chăm sóc đã chia sẻ video của những chú chim cánh cụt trên mạng xã hội. Nhiều người thích video này và họ yêu cầu thêm các video của những động vật khác. Thủy cung tràn ngập lời khen và yêu cầu quay trực tiếp chim cánh cụt và các động vật khác lang thang quanh cơ sở.
Gửi lúc: 21:26:22 ngày 30-03-2020
Điểm: 9/10
Time : 2020-04-15 15:03:13

Chim cánh cụt đi du lịch

Một cặp chim cánh cụt đi dạo trong thủy cung ở Chicago. Thủy cung đã đóng của vì vi rút corona.

Người chăm sóc ở thủy cung để những chú chim cánh cụt lang thang và khám phá nơi này. Người chăm sóc cho rằng đây là điều quan trọng đối với chim cánh cụt. Đây là cơ hội tốt cho nhiều động vật hành xử tự nhiên, và người chăm sóc để chúng làm điều này thường xuyên. Nhân viên thủy cung nói rằng đây là một phần quan trọng của việc chăm sóc động vật và và động vật đó cần cảm thấy hanh phúc.

Các động vật khác ở thủy cung cũng có những chuyến du lịch tương tự. Người chăm sóc không thường xuyên ghi lại hình ảnh chúng vì có nhiều khách thăm. Thời điểm này, người chăm sóc có nhiều thời gian để ghi lại hình ảnh những chú chim cánh cụt vì thủy cung đóng cửa.

Người chăm sóc đã chia sẻ video của những chú chim cánh cụt trên mạng xã hội. Nhiều người thích video này và họ yêu cầu thêm các video của những động vật khác. Thủy cung tràn ngập lời khen và yêu cầu quay trực tiếp chim cánh cụt và các động vật khác lang thang quanh thủy cung cơ sở.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này