TRA TỪ

Trump again defends use of the term 'China virus'

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Trump again defends use of the term 'China virus'

President Donald Trump was pressed for the second straight day on why he is calling the coronavirus the "Chinese virus," amid instances of bigotry against Asian Americans.

After consulting with medical experts, and receiving guidance from the World Health Organization, CNN has determined that that name is both inaccurate and is considered stigmatizing.

Trump claimed that he is using the term because China tried to blame the virus on US soldiers. "Cause it comes from China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China, that's why. I want to be accurate," Trump said on Wednesday.

Pressed again, he said: "I have great love for all of the people from our country, but as you know China tried to say at one point ... that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not gonna happen, not as long as I'm President. It comes from China." He also denied that it was a racist term to use.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2020-03-19 19:37:06
Điểm: 10
2
vuthaonguyen
Gửi lúc: 2020-03-21 10:26:31
Điểm: 10
3
NguyenCanhDN
Gửi lúc: 2020-03-23 12:04:08
Điểm: 10
4
ngongoctrung13
Gửi lúc: 2020-03-19 18:58:33
Điểm: 9
5
MakeCayli
Gửi lúc: 2020-03-19 22:33:59
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1066

• Sổ học bạ: 610
• Điểm thành tích: 225
• Điểm học bạ: 610
Trump một lần nữa bảo vệ việc sử dụng thuật ngữ 'virus Trung Quốc" Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi virus corona là "virus Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á. Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng tên đó không chính xác và bị coi là kỳ thị. Ông Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus cho quân đội Mỹ. "Bởi vì virus đến từ Trung Quốc. điều đó hoàn toàn không phải phân biệt chủng tộc, không phải như vậy. Virus này xuất phát từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn có sự minh bạch", ông Trump phát biểu vào hôm thứ Tư. Nhấn mạnh một lần nữa, ông Trump nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, như các bạn biết đó, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do quân đội Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không thể xảy ra, trừ phi tôi là Tổng thống. Virus đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ dùng để phân biệt chủng tộc.
Gửi lúc: 22:51:56 ngày 23-03-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-04-04 16:44:48

Trump một lần nữa bảo vệ việc sử dụng thuật ngữ 'virus Trung Quốc"

Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh phải đối diện với sức ép dư luận trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi virus corona là "virus Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á đang chịu sự kỳ thị.

Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng tên đó không chính xác và bị coi là kỳ thị.

Ông Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus cho quân đội Mỹ. "Bởi vì virus đến từ Trung Quốc. điều đó hoàn toàn không phải phân biệt chủng tộc, không phải như vậy. Virus này xuất phát từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn có sự minh bạch", ông Trump phát biểu vào hôm thứ Tư.

Nhấn mạnh một lần nữa, ông Trump nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, như các bạn biết đó, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do quân đội Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không thể xảy ra, trừ phi tôi không phải là Tổng thống. Virus đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ dùng để phân biệt chủng tộc.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

antunghp1234

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-11-2018

Bài viết: 49

• Sổ học bạ: 160
• Điểm thành tích: 13
• Điểm học bạ: 160
Tổng thống Donald Trump đã bị ép trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi coronavirus là "virus Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á Sau khi tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng tên đó không chính xác và bị coi là kỳ thị. Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus cho lính Mỹ. "Vì nó đến từ Trung Quốc. Nó hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, không, không hề. Nó đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn chính xác", ông Trump nói hôm thứ Tư. Nhấn một lần nữa, anh nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, nhưng như bạn biết, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do lính Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không phải vậy. sẽ xảy ra, không lâu như tôi là Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc để sử dụng
Gửi lúc: 22:27:13 ngày 23-03-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-04-02 13:22:16

Tổng thống Donald Trump đã bị ép phải đứng trước sức ép dư luận trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi coronavirus là "virus Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á đang chịu sự kỳ thị.

Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng tên đó không chính xác và bị coi là kỳ thị.

Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus cho lính Mỹ. "Vì nó đến từ Trung Quốc. Nó hoàn toàn không thể hiện sự phân biệt chủng tộc, không, không hề. Nó đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn chính xác", ông Trump nói hôm thứ Tư.

Nhấn một lần nữa, anh Khi được hỏi lại, ông nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, nhưng như bạn biết, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do lính Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không phải vậy. sẽ không xảy ra, không lâu như cho tới khi nào tôi còn là Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ thể hiện sự phân biệt chủng tộc để sử dụng

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Trần Thành An

Kimanhdoraemon

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-12-2016

Bài viết: 58

• Sổ học bạ: 289
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 289
Trump một lần nữa bảo vệ việc sử dụng thuật ngữ 'virus Trung Quốc' Tổng thống Donald Trump đã bị ép trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi coronavirus là "virus Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á. Sau khi tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng tên đó không chính xác và bị coi là kỳ thị. Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus cho lính Mỹ. "Vì nó đến từ Trung Quốc. Nó hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, không, không hề phân biệt chút nào. Nó đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn chính xác", ông Trump nói hôm thứ Tư. Nhấn một lần nữa, anh nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, nhưng như bạn biết, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do lính Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không phải vậy. sẽ xảy ra, không lâu như tôi là Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc để sử dụng.
Gửi lúc: 22:04:39 ngày 23-03-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-04-02 13:22:09

Trump một lần nữa bảo vệ việc sử dụng thuật ngữ 'virus Trung Quốc'

Tổng thống Donald Trump đã bị ép phải đứng trước sức ép dư luận trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi coronavirus là "virus Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á đang chịu sự kỳ thị.

Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng tên đó không chính xác và bị coi là kỳ thị.

Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus cho lính Mỹ. "Vì nó đến từ Trung Quốc. Nó hoàn toàn không thể hiện sự phân biệt chủng tộc, không, không hề. Nó đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn chính xác", ông Trump nói hôm thứ Tư.

Nhấn một lần nữa, anh Khi được hỏi lại, ông nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, nhưng như bạn biết, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do lính Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không phải vậy. sẽ không xảy ra, không lâu như cho tới khi nào tôi còn là Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ thể hiện sự phân biệt chủng tộc để sử dụng

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

Điều cần nhất khi yêu xa là sự tin tưởng!

phanthikimyen1999

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-12-2017

Bài viết: 63

• Sổ học bạ: 23
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 23
Trump một lần nữa khẳng định việc sử dụng thuật ngữ “China virus” Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh lần nữa lý do ông gọi coronavirus là “virus Trung Quốc”, giữa những trường hợp cố chấp chống lại người Mỹ gốc Á. Sau khi nhận sự cố vấn từ những chuyên gia dược, và nhận sự hướng dẫn từ tổ chức sức khỏe thế giới, CNN đã được xác định rõ rằng cả 2 tên gọi đều không đúng và được xem xét lại cách gọi. Trump đã xác nhận rằng ông ấy đang sử dụng thuật ngữ đó bởi vì Trung Quốc đã cố đổ virus lên quân nhân nước Mỹ. “nguyên nhân nó đến từ Trung Quốc. Nó không phân biệt chủng tộc nhiễm tất cả, nhưng không phải tất cả. Nó đến từ Trung Quốc , đó là lý do.Tôi muốn khẳng định,” Trump nói vào thứ tư. Nhấn mạnh lại, ông ấy nói: “Tôi yêu tất cả những con người trên đất nước của chúng tôi, nhưng như bạn biết Trung Quốc cố nói tại thời điểm này… rằng nó được gây ra bởi những quân nhân người Mỹ. Điều đó không thể xảy ra. Nó sẽ không xảy ra, không lâu như tôi làm Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc “ ông cũng đã phủ nhận đó là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc khi sử dụng.
Gửi lúc: 22:04:29 ngày 23-03-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-04-04 16:44:39

Trump một lần nữa khẳng định việc sử dụng thuật ngữ “China virus vi-rút Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump phải đối diện với sức ép dư luận nhấn mạnh lần nữa ngày thứ hai liên tiếp về lý do ông gọi coronavirus là “virus Trung Quốc”, giữa bối cảnh những trường hợp cố chấp chống lại người Mỹ gốc Á đang chịu sự kỳ thị.

Sau khi nhận sự cố vấn từ những chuyên gia y tế dược, và nhận sự hướng dẫn từ tổ chức sức khỏe thế giới, CNN đã được xác định rõ rằng cả 2 tên gọi đều không đúng và được xem xét như thể hiện sự kỳ thị lại cách gọi.

Trump đã xác nhận rằng ông ấy đang sử dụng thuật ngữ đó bởi vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi virus lên quân nhân nước Mỹ. “nguyên nhân nó đến từ Trung Quốc. Nó không thể hiện sự phân biệt chủng tộc nhiễm tất cả, nhưng không phải tất cả. Nó đến từ Trung Quốc , đó là lý do.Tôi muốn khẳng định,” Trump nói vào thứ tư.

Nhấn mạnh lại, ông ấy nói: “Tôi yêu tất cả những con người trên đất nước của chúng tôi, nhưng như bạn biết Trung Quốc cố nói tại thời điểm này… rằng nó được gây ra bởi những quân nhân người Mỹ. Điều đó không thể xảy ra. Nó sẽ không xảy ra, không lâu như chừng nào tôi còn làm Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc “ ông cũng đã phủ nhận đó là một thuật ngữ thể hiện sự phân biệt chủng tộc khi sử dụng.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

bihuetuan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-09-2017

Bài viết: 430

• Sổ học bạ: 599
• Điểm thành tích: 177
• Điểm học bạ: 599
Tổng thống Trump một lần nữa giữ việc sử dụng thuật ngữ 'vi- rút Trung Quốc' Tổng thống Donald Trump đã bị vây quanh trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi vi-rút corona là "vi-rút Trung Quốc", trong bối cảnh có các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á. Sau khi tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng thuật ngữ đó không chính xác và bị coi là kỳ thị. Ông Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi :vi-rút là do lính Mỹ. "Vì nó đến từ Trung Quốc. Nó hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, không, không hề. Nó đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn xác nhận", ông Trump nói hôm thứ Tư. Nhấn mạnh một lần nữa, ông nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, nhưng như bạn biết, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do lính Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không phải vậy. sẽ xảy ra, không lâu như tôi là Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc để sử dụng.
Gửi lúc: 21:52:26 ngày 23-03-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-04-04 16:44:30

Tổng thống Trump một lần nữa giữ việc sử dụng thuật ngữ 'vi- rút Trung Quốc'

Tổng thống Donald Trump đã bị vây quanh phải đối diện với sức ép dư luận trong ngày thứ hai liên tiếp về lý do tại sao ông gọi vi-rút corona là "vi-rút Trung Quốc", trong bối cảnh các cuộc đấu tranh chống lại người Mỹ gốc Á đang chịu sự kỳ thị.

Sau khi tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia y tế và nhận được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, CNN đã xác định rằng thuật ngữ đó không chính xác và bị coi là kỳ thị.

Ông Trump tuyên bố rằng ông đang sử dụng thuật ngữ này vì Trung Quốc đã cố đổ lỗi :vi-rút là do lính Mỹ. "Vì nó đến từ Trung Quốc. Nó hoàn toàn không thể hiện sự phân biệt chủng tộc, không, không hề. Nó đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Tôi muốn xác nhận", ông Trump nói hôm thứ Tư.

Nhấn mạnh một lần nữa, ông nói: "Tôi có tình yêu lớn với tất cả mọi người từ đất nước chúng tôi, nhưng như bạn biết, Trung Quốc đã cố gắng nói rằng ... đó là do lính Mỹ gây ra. Điều đó không thể xảy ra. Không phải vậy. sẽ không xảy ra, không lâu như cho tới khi nào tôi còn là Tổng thống. Nó đến từ Trung Quốc. " Ông cũng phủ nhận rằng đó là một thuật ngữ thể hiện sự phân biệt chủng tộc để sử dụng.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

7.5/10

Cẩm Mao Thử - Ngự Miêu // Nhĩ Nhã
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này