TRA TỪ

Plants, Animals Affected as Alaska Records Hottest Month

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Plants, Animals Affected as Alaska Records Hottest Month

United States government scientists say July 2019 was the hottest month on record worldwide.

The average temperature in July was almost one degree Celsius higher than the 20thcentury average of 15.78 degrees. That made it the hottest July on our planet over the past 140 years, according to the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. July 2019 also was the hottest month on record in the northwestern state of Alaska. Sea ice melted. Bering Sea fish swam in above-normal temperatures. So did children in the city of Nome, Alaska.

The state’s wildfire season started early and stayed late. Walruses and other sea creatures appeared in large numbers along the coast. Alaska’s average temperature in July was 14.5 degrees Celsius. That is 3 degrees above average, NOAA reported.

Unusual weather events like this could become more common with climate warming, notes climate researcher Brian Brettschneider. He works for the International Arctic Research Center at the University of Alaska Fairbanks.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2019-08-22 16:48:07
Điểm: 10
2
boyzz9x_pronine
Gửi lúc: 2019-08-22 17:51:16
Điểm: 10
3
linhtttm
Gửi lúc: 2019-08-22 20:37:17
Điểm: 10
4
Kyouku0201
Gửi lúc: 2019-08-23 08:08:23
Điểm: 10
5
vuminhquan14022003
Gửi lúc: 2019-08-26 17:17:40
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hoa0201

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-08-2019

Bài viết: 49

• Sổ học bạ: 113
• Điểm thành tích: 23
• Điểm học bạ: 113
Thực vật, Động vật bị ảnh hưởng như kỷ lục Alaska Tháng nóng nhất Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78 độ. Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Biển băng tan. Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên bình thường. Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy. Mùa cháy rừng bang bang bắt đầu sớm và ở lại muộn. Walruses và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình Alaska Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung bình, NOAA báo cáo. Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu. Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks
Gửi lúc: 22:58:01 ngày 26-08-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-09-19 14:17:39

Thực vật, Động vật bị ảnh hưởng như kỷ lục khi Alaska trải qua Tháng nóng nhất

Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 15,78 độ. Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Biển băng trên biển tan. Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên mức bình thường. Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng bang tại bang này bắt đầu sớm và ở lại kết thúc muộn. Walruses Voi biển và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình Alaska Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung bình 3 độ, NOAA báo cáo.

Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu. Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

hoctienganhdem

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-06-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 35
Thực vật, động vật ở Alaska bị ảnh hưởng bởi tháng nóng nhất được ghi nhận Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kì cho rằng tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên thế giới Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 tăng hơn 1 độ C so với 15,78 độ trung bình của thế kỉ 20. Điều này làm tháng 7 là tháng nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong 140 năm qua, theo như Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay còn gọi là NOAA, tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ờ phía bang Tây Bắc của Alaska. Băng ở biển tan ra. Cá biển ở Alaska bơi ở vùng có nhiệt độ cao hơn bình thường. Và cả những đứa trẻ ở thành phố của Nome, Alaska cũng vậy. Mùa cháy rừng cũng bắt đầu sớm hơn và duy trì lâu hơn. Con moóc và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình của Alaska vào tháng 7 vào khoảng 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung binh, NOAA cảnh báo. Sự kiện thời tiết bất thường giống thế này có thể trở nên phổ biến với sự ấm lên toàn cầu, theo nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider. Ông làm việc choTrung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế ở Đại học Alaska Fairbanks.
Gửi lúc: 22:55:38 ngày 26-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-09-27 10:25:46

Thực vật, động vật ở Alaska bị ảnh hưởng bởi tháng nóng nhất được ghi nhận

Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kì cho rằng tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên thế giới

Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 tăng hơn 1 độ C so với 15,78 độ trung bình của thế kỉ 20. Điều này làm tháng 7 là tháng nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong 140 năm qua, theo như Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay còn gọi là NOAA, tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ờ phía bang Tây Bắc của Alaska. Băng ở biển tan ra. Cá biển ở Alaska bơi ở vùng có nhiệt độ cao hơn bình thường. Và cả những đứa trẻ ở thành phố của Nome, Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng cũng bắt đầu sớm hơn và duy trì lâu hơn. Con moóc và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình của Alaska vào tháng 7 vào khoảng 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung binh, NOAA cảnh báo.

Sự kiện thời tiết bất thường giống thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự ấm lên toàn cầu, theo nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider. Ông làm việc choTrung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế ở Đại học Alaska Fairbanks.

Bài dịch tương đối tốt. Tuy nhiên em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

rubikfelik123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-07-2017

Bài viết: 101

• Sổ học bạ: 359
• Điểm thành tích: 14
• Điểm học bạ: 359
Thực vật, Động vật bị ảnh hưởng như kỷ lục Alaska Tháng nóng nhất Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78 độ.Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA.Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska.Biển băng tan.Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên bình thường.Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy. Mùa cháy rừng bang bang bắt đầu sớm và ở lại muộn.Walruses và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển.Nhiệt độ trung bình Alaska Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C.Đó là 3 độ trên trung bình, NOAA báo cáo. Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu.Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks.
Gửi lúc: 22:34:15 ngày 26-08-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-09-19 14:17:30

Thực vật, Động vật bị ảnh hưởng như kỷ lục khi Alaska trải qua Tháng nóng nhất

Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 15,78 độ. Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Biển băng trên biển tan. Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên mức bình thường. Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng bang tại bang này bắt đầu sớm và ở lại kết thúc muộn. Walruses Voi biển và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình Alaska Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung bình 3 độ, NOAA báo cáo.

Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu. Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

. Rei

greenjohnny135

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-08-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 73
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 73
Hiệp hội khoa học Mỹ cho rằng tháng 7 năm 2019 lá tháng nóng nhất trên kỹ lục toàn cầu. Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 khoảng độ C cao hơn mức trung bình của thế kĩ 20 là 15.78 độ.Điều đó đã làm tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất trong suốt 140 năm gần đây. theo hiệp hội quốc gia Mỹ về biển và khí quyển. hoặc là NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất ở các tiểu bang phía Tây của Alaska. Các tảng băng biển đã tan ra. Nhiệt đô ở dòng nước nơi cá sinh sống ở biển Bering cao hơn trung bình. Và cũng như các đứa trẻ ở thành phố Nome, Alaska. Mùa cháy rừng xảy ra sớm và kéo dài lâu. Walruses và các động vật biển khác đã xuất hiện nhiều theo số lượng lớn gần bờ. Nhiệt độ trung bình ở Alaska vào tháng 7 là 14.5 độ C. Cao hơn 3 độ so với mức trung bình, theo NOAA báo cáo. Các hiện tượng thời tiết bất thường như thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn với hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo ghi chú của nghiên cứu viên về khí hậu Brian Brettschneider. Anh ấy làm việc cho trung tâm nghiên cứu quốc tế Arctic ở trường đại học Alaska Fairbanks.
Gửi lúc: 22:26:44 ngày 26-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-27 10:26:36

Bài dịch còn nhiều hạn chế, em tham khảo gợi ý dịch sau nhé:

Thực vật, động vật chịu ảnh hưởng khi Alaska trải qua tháng nắng nóng kỷ lục

Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới.

Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 15,78 độ ở thế kỷ 20. Nhiệt độ đó khiến tháng 7 trở thành tháng nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Băng trên biển tan ra. Cá tại vùng biển Bering bơi ở nhiệt độ cao trên mức bình thường. Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng tại bang này bắt đầu sớm và kết thúc muộn. Voi biển và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình tại Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C, trên mức trung bình 3 độ, NOAA cho hay.

Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu. Ông làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Bắc cực Quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, what are you looking at? Get out :>>

hoaianh1687

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-05-2018

Bài viết: 14

• Sổ học bạ: 43
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 43
Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78 độ.Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong 140 năm qua,theo Cơ quan khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ.hay NOAA.tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Biển băng tan .Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên bình thường.Trẻ em ở thành phố Nome,Alaska cũng vậy. Mùa cháy rừng cùa tiểu bang bắt đầu sớm và ở lại muộn.Walruses và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển.Nhiệt độ trung bình của Alaska vào tháng 7 là 14,5 độ C.Đó là 3 độ trên trung bình,NOAA báo cáo. Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu.Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska fairbanks
Gửi lúc: 22:07:16 ngày 26-08-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-09-27 10:25:24

Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78 độ.Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong 140 năm qua,theo Cơ quan khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ.hay NOAA.tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Biển băng trên biển tan .Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên mức bình thường.Trẻ em ở thành phố Nome,Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng cùa tiểu bang bắt đầu sớm và ở lại kết thúc muộn.Walruses Voi biển và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển.Nhiệt độ trung bình của Alaska vào tháng 7 là 14,5 độ C.Đó là 3 độ trên trung bình 3 độ,NOAA báo cáo.

Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu. Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

mini wold block at
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này