TRA TỪ

Many People Don’t Know the Dangers of Alcohol

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.


Many People Don’t Know the Dangers of Alcohol

Alcoholic products – whether beer, wine or spirits – are sold almost everywhere around the world. Drinking alcohol is a part of daily life and considered socially acceptable in many, if not most, cultures.

However, some health experts warn that alcohol is a poison and can be bad for you. In 2018, the World Health Organization reported that alcohol kills about 3 million people worldwide each year. And The U.S. National Council on Alcoholism and Drug Dependence has called alcohol “the most regularly used addictive substance.”

In 2016, people in the United States alone spent more than $220 billion on alcohol. That number comes from alcohol.org, a website operated by Recovery Brands. It is part of American Addiction Centers, which provides addiction treatment services.

The makers of alcoholic drinks spend billions of dollars a year on advertising. The alcohol industry also spends millions of dollars on health studies.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
nhattoan97
Gửi lúc: 2019-08-08 22:21:53
Điểm: 10
2
toeic808
Gửi lúc: 2019-08-08 16:25:03
Điểm: 9
3
Meochan
Gửi lúc: 2019-08-08 16:59:02
Điểm: 9
4
boyzz9x_pronine
Gửi lúc: 2019-08-08 18:13:39
Điểm: 9
5
ngongoctrung13
Gửi lúc: 2019-08-08 18:30:28
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tolahan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-06-2019

Bài viết: 104

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 190
• Điểm học bạ: 39
Nhiều người không biết về những mối nguy hiểm của đồ uống chứa cồn Những loại thức uống chứa cồn - dù là bia, rượu hay rượu chưng cất - đều được bán ở hầu hết mọi nơi trên toàn thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống thường ngày và được cho là một hành động bình thường trong xã hội theo nhiều nền văn hóa, nếu không nói là hầu hết. Tuy nhiên, một số chuyên gia về sức khỏe cảnh báo rằng đồ uống chứa cồn rất độc và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng đồ uống chứa cồn cướp đi mạng sống của khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về nghiện rượu và y học đã gọi những thức uống chứa cần là "những chất gây nghiện phổ biến nhất". Năm 2016, chỉ riêng người Mỹ đã chi hơn 220 tỷ đô la vào thức uống chứa cồn. Con số đó lấy dữ liệu từ alcohol.org, một trang web do Recovery Brands sáng lập. Đó là một phần của Trung Tâm Cai nghiện Hoa Kỳ, nơi cung cấp các dịch vụ cai nghiện. Các nhà sản xuất đồ uống chứa cồn chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho việc quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu cũng chi hàng tỷ đô la cho các nghiên cứu về sức khỏe.
Gửi lúc: 23:48:16 ngày 12-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-11-27 17:50:44

Nhiều người không biết về những mối nguy hiểm của đồ uống chứa cồn

Những loại thức uống chứa cồn - dù là bia, rượu vang hay rượu chưng cất - đều được bán ở hầu hết mọi nơi trên toàn thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống thường ngày và được cho là một hành động bình thường trong xã hội theo nhiều nền văn hóa, nếu không nói là hầu hết.

Tuy nhiên, một số chuyên gia về sức khỏe cảnh báo rằng đồ uống chứa cồn rất độc và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng đồ uống chứa cồn cướp đi mạng sống của khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về nghiện rượu và y học Ma túy đã gọi những thức uống chứa cần là "những chất gây nghiện phổ biến nhất".

Năm 2016, chỉ riêng người Mỹ đã chi hơn 220 tỷ đô la vào thức uống chứa cồn. Con số đó lấy dữ liệu từ alcohol.org, một trang web do Recovery Brands sáng lập. Đó là một phần của Trung Tâm Cai nghiện Hoa Kỳ, nơi cung cấp các dịch vụ cai nghiện.

Các nhà sản xuất đồ uống chứa cồn chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho việc quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu đồ uống có cồn cũng chi hàng tỷ đô la cho các nghiên cứu về sức khỏe.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

ngokimkhanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-09-2012

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 21
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 21
sản xuất rượu - liệu bia, rượu hay rượu mạnh được bán hầu như tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống hàng ngày và được chấp nhận ở nhiều nếu không muốn nói là hầu hết nền văn hóa.nTuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế khuyến cáo rằng rượu là chất độc và có thể rất có hại cho bạn. Vào năm 2018 tổ chức sức khỏe thế giới báo cáo rằng rượu đã làm chết khoảng 3 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Và Hội đồng quốc gia về nghiện rượu ma túy tại Mỹ đã gọi rượu là "chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất". Năm 2016, riêng người Mỹ đã tiêu hơn 220 tỷ đô-la vào rượu. Con số số đó đến từ alcohol.org, một trang web được điều hành bởi Chi nhánh Phục hồi. Đó là một phần của Trung tâm cai nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện.nCác nhà sản xuất rượu đã tiêu tốn hàng tỷ đô-la mỗi năm cho việc quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu cũng tiêu tốn hàng triệu đô-la vào nghiên cứu về sức khỏe.
Gửi lúc: 23:46:51 ngày 12-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-11-27 17:50:35

sản xuất rượu Các sản phẩm đồ uống có cồn - liệu bia, rượu vang hay rượu mạnh được bán hầu như tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống hàng ngày và được chấp nhận ở nhiều nếu không muốn nói là hầu hết nền văn hóa.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh y tế khuyến cáo rằng rượu là chất độc và có thể rất có hại cho bạn. Vào năm 2018 tổ chức sức khỏe thế giới báo cáo rằng rượu đã làm chết khoảng 3 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Và Hội đồng quốc gia về nghiện rượu ma túy tại Mỹ đã gọi rượu là "chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất".

Năm 2016, riêng người Mỹ đã tiêu hơn 220 tỷ đô-la vào rượu. Con số số đó đến từ alcohol.org, một trang web được điều hành bởi Recovery Brand Chi nhánh Phục hồi. Đó là một phần của Trung tâm cai nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện.

Các nhà sản xuất rượu đồ uống có cồn đã tiêu tốn hàng tỷ đô-la mỗi năm cho việc quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu đồ uống có cồn cũng tiêu tốn hàng triệu đô-la vào nghiên cứu về sức khỏe.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

phucduchalinhaba8

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-12-2015

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 146
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 146
Các sản phẩm có cồn - dù là bia, rượu hay rượu mạnh - được bán ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống hàng ngày và được xã hội chấp nhận ở nhiều nền văn hóa, nếu không muốn nói là hầu hết.nnTuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng rượu là một chất độc và có thể xấu cho bạn. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng rượu giết chết khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Và Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Ma túy Hoa Kỳ đã gọi rượu cồn là chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất.nnNăm 2016, một mình người Mỹ đã chi hơn 220 tỷ đô la cho rượu. Con số đó đến từ alcohol.org, một trang web được điều hành bởi Recovery Brand. Đây là một phần của Trung tâm Nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện.nnCác nhà sản xuất đồ uống có cồn chi hàng tỷ đô la một năm cho quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu cũng chi hàng triệu đô la cho các nghiên cứu về sức khỏe. hết...
Gửi lúc: 22:48:20 ngày 12-08-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-09-16 19:49:12

Các sản phẩm có cồn - dù là bia, rượu hay rượu mạnh - được bán ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống hàng ngày và được xã hội chấp nhận ở nhiều nền văn hóa, nếu không muốn nói là hầu hết.

Tuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng rượu đồ uống có cồn là một chất độc và có thể tác động xấu cho bạn. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng rượu giết chết khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Và Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Ma túy Hoa Kỳ đã gọi rượu đồ uống có cồn là chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất.

Năm 2016, một mình chỉ tính riêng người Mỹ đã chi hơn 220 tỷ đô la cho rượu đồ uống có cồn. Con số đó đến từ alcohol.org, một trang web được điều hành bởi Recovery Brand. Đây là một phần của Trung tâm Cai Nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện.

Các nhà sản xuất đồ uống có cồn chi hàng tỷ đô la một năm cho quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu đồ uống có cồn cũng chi hàng triệu đô la cho các nghiên cứu về sức khỏe.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

123456

nguyenanhdung2005

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-06-2016

Bài viết: 62

• Sổ học bạ: 345
• Điểm thành tích: 133
• Điểm học bạ: 345
Rất nhiều người không biết sự nguy hiểm của rượunCác sản phẩm có cồn - dù là bia, rượu hay rượu mạnh - được bán ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống hàng ngày và được xã hội chấp nhận ở nhiều nền văn hóa, nếu không muốn nói là hầu hết.nnTuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng rượu là một chất độc và có thể không tốt cho bạn. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng rượu giết chết khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Và Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Ma túy Hoa Kỳ đã gọi rượu cồn là chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất.nnNăm 2016, một mình người Mỹ đã chi hơn 220 tỷ đô la cho rượu. Con số đó đến từ alcohol.org, một trang web được điều hành bởi Recovery Brand. Đây là một phần của Trung tâm Nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện.nnCác nhà sản xuất đồ uống có cồn chi hàng tỷ đô la một năm cho quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu cũng chi hàng triệu đô la cho các nghiên cứu về sức khỏe.
Gửi lúc: 22:42:47 ngày 12-08-2019
Điểm: 7/10
Time : 2019-09-16 19:48:53

Rất nhiều người không biết sự nguy hiểm của rượu đồ uống có cồn

Các sản phẩm có cồn - dù là bia, rượu hay rượu mạnh - được bán ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Uống rượu là một phần của cuộc sống hàng ngày và được xã hội chấp nhận ở nhiều nền văn hóa, nếu không muốn nói là hầu hết.

Tuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng rượu đồ uống có cồn là một chất độc và có thể không tốt cho bạn. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng rượu giết chết khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Và Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Ma túy Hoa Kỳ đã gọi rượu đồ uống có cồn là chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất.

Năm 2016, một mình chỉ tính riêng người Mỹ đã chi hơn 220 tỷ đô la cho rượu đồ uống có cồn. Con số đó đến từ alcohol.org, một trang web được điều hành bởi Recovery Brand. Đây là một phần của Trung tâm Cai Nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện.

Các nhà sản xuất đồ uống có cồn chi hàng tỷ đô la một năm cho quảng cáo. Ngành công nghiệp rượu đồ uống có cồn cũng chi hàng triệu đô la cho các nghiên cứu về sức khỏe.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

whitblak

nguyenlinh6a

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-06-2016

Bài viết: 1622

• Sổ học bạ: 968
• Điểm thành tích: 968
• Điểm học bạ: 968
Nhiều người không biết về mối nguy hại của đồ uống có cồn. Các đồ uống có cồn, dù là bia, rượu hay rượu chưng cất được bán gần như ở mọi nơi trên thế giới. Uống đồ uống có cồn được công nhận là một phần của cuộc sống thường nhật trong nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các nền văn hóa. Tuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng đồ uống có cồn là một chất độc và có thể gây hại cho bạn. Vào năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới đã báo cáo rằng đồ uống có cồn giết chết khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Và Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Lạm dụng thuốc của Hoa Kỳ đã gọi đồ uống có cồn là" chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất". Vào năm 2016, chỉ riêng người dân của Hoa Kỳ đã tiêu hơn 220 tỷ đôla vào đồ uống có cồn. Con số đó đến từ trang web alcohol.org, một trang web đã được tạo dựng bởi Recovery Brands. Trang web là một phần của các Trung tâm Cai nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ cai nghiện. Những người tạo ra đồ uống có cồn chi hàng tỷ đôla trên một năm vào việc quảng cáo. Nền công nghiệp đồ uống có cồn cũng chi hàng triệu đôla vào các nghiên cứu sức khỏe.
Gửi lúc: 22:30:59 ngày 12-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-11-27 17:50:25

Nhiều người không biết về mối nguy hại của đồ uống có cồn.

Các đồ uống có cồn, dù là bia, rượu vang hay rượu chưng cất được bán gần như ở mọi nơi trên thế giới. Uống đồ uống có cồn được công nhận là một phần của cuộc sống thường nhật trong nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các nền văn hóa.

Tuy nhiên, một số chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng đồ uống có cồn là một chất độc và có thể gây hại cho bạn. Vào năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới đã báo cáo rằng đồ uống có cồn giết chết khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Và Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Lạm dụng thuốc của Hoa Kỳ đã gọi đồ uống có cồn là" chất gây nghiện được sử dụng thường xuyên nhất".

Vào năm 2016, chỉ riêng người dân của Hoa Kỳ đã tiêu hơn 220 tỷ đôla vào đồ uống có cồn. Con số đó đến từ trang web alcohol.org, một trang web đã được tạo dựng bởi Recovery Brands. Trang web là một phần của các Trung tâm Cai nghiện Mỹ, nơi cung cấp các dịch vụ cai nghiện.

Những người tạo ra đồ uống có cồn chi hàng tỷ đôla trên một năm vào việc quảng cáo. Nền công nghiệp đồ uống có cồn cũng chi hàng triệu đôla vào các nghiên cứu sức khỏe.

Em tham khảo một số gợi ý dịch mà cô đã chỉ ra nhé!

-...................
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này