TRA TỪ

How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition

In a time of so many would-have-been, could-have-been calendar appointments, this week should have seen an official White House state dinner. President Donald Trump and first lady Melania Trump had invited royalty to the White House: the King and Queen of Spain, Felipe VI and Letizia.

February's public announcement, preceded already by several weeks of planning, had heralded a celebration of the relationship between the host and guest nations. But the White House pulled the plug after the onset of a devastating number of coronavirus cases in Spain by early March, including some inside Palace circles.

However, even if the state dinner had taken place as scheduled, it would only have been the third of the Trump administration, behind one held for Australia in September 2019, and one for France, in April 2018. Trump's two dinners is shy of several of his recent predecessors and is the least of any modern American president by this time.

At this exact point in their presidencies, Barack Obama had hosted six state dinners, George W. Bush four, and Bill Clinton 13. And while that might sound like a lot, comparatively, the trend of lavish, over-the-top affairs for foreign heads of state has diminished over time from their heyday under Jimmy Carter, signaling the decline of one of the White House's most extravagant traditions.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
ngongoctrung13
Gửi lúc: 2020-04-29 18:13:28
Điểm: 8
2
Meochan
Gửi lúc: 2020-04-29 19:51:03
Điểm: 8
3
tuequangtuoi20
Gửi lúc: 2020-04-29 21:01:21
Điểm: 8
4
tran_thanh_thu
Gửi lúc: 2020-04-29 16:37:49
Điểm: 6
5
MakeCayli
Gửi lúc: 2020-04-29 22:27:01
Điểm: 6
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vothithungan0812

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 08-04-2014

Bài viết: 190

• Sổ học bạ: 184
• Điểm thành tích: 18
• Điểm học bạ: 184
Cách một quốc yến bị hủy bỏ làm rõ sự mờ nhạt truyền thống của Nhà Trắng như thế nào Trong thời điểm của rất nhiều những buổi lịch hẹn sẽ và có thể diễn ra, tuần này đáng lẽ đã phải nhìn thấy một quốc yến chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia đến Nhà Trắng: Vua và nữ hoàng Tây Ban Nha – Felipe VI và Letizia. Công bố của tháng Hai, trước vài tuần của kế hoạch, đã báo trước một buổi lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa nước chủ nhà và các nước khách mời. Nhưng Nhà Trắng đã hủy bỏ sau khi sự khởi phát con số choáng váng những ca nhiễm vi-rút Corona ở Tây Ban Nha trước đầu tháng Ba, gồm cả một số ca bên trong Cung điện. Tuy nhiên, cho dù bữa quốc yến có diễn ra như kế hoạch, nó chỉ sẽ là cái thứ ba của Chính quyền Trump, bên cạnh một cái được tổ chức cho Úc vào tháng 9/2019 và một cái cho Pháp vào tháng 4/2018. Hai bữa quốc yến của ông Trump thì ít hơn vài người tiền nhiệm gần đây của ông ấy và là ít nhất đối với bất kỳ tổng thống Mỹ hiện đại nào vào lúc này. Con số chính xác trong các Tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức 6 bữa quốc yến, George W. Brush bốn bữa, và Bill Clinton 13 bữa. Và trong khi nó có thể đã rất nhiều so với một xu thế xa hoa, việc giao thiệp không đáng cho các thủ tướng nước ngoài đã và đang giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim của họ dưới đời Jimmy Carter, dấu hiệu cho sự suy tàn của một trong những truyền thống phung phí của Nhà Trắng.
Gửi lúc: 23:09:58 ngày 03-05-2020
Điểm: 5/10
Time : 2020-06-13 21:31:08

Cách một quốc yến bị hủy bỏ làm rõ sự mờ nhạt truyền thống của Nhà Trắng như thế nàoLàm thế nào một buổi Quốc tiệc đã bị hủy bỏ lại có thể khơi dậy sự chú ý đối với  truyền thống đang dần bị mai một của Nhà Trắng
Trong thời điểm của rất nhiều những buổi lịch hẹn sẽ và có thể diễn ramà mọi cuộc hẹn họp đã được lên kế hoạch đều bị hủy bỏ, tuần này đáng lẽ đã phải nhìn thấy đáng lẽ ra đã có thể chứng kiến một quốc yến chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia đến Nhà Trắng: Vua và nữ hoàng Tây Ban Nha – Felipe VI và Letizia.
Công bố của tháng Hai, trước vài tuần của kế hoạchBản thông báo được công bố vào hồi tháng 2, đã được lên kế hoạch từ vài tuần trước đó, đã báo trước một buổi lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa nước chủ nhà và các nước khách mời. Nhưng Nhà Trắng đã hủy bỏ sau khi sự khởi phát con số choáng váng những ca nhiễm vi-rút Corona ở Tây Ban Nha trước đầu tháng Ba, gồm cả một số ca bên trong Cung điện.
Tuy nhiên, cho dù bữa quốc yến có diễn ra như kế hoạch, nó chỉ sẽ là cái thứ ba của Chính quyền Trump, bên cạnh một cái được tổ chức cho Úc vào tháng 9/2019 và một cái cho Pháp vào tháng 4/2018nó sẽ chỉ là buổi quốc tiệc thứ 3 dưới thời Tổng Thống Trump, trước đó là 1 bữa quốc tiệc tổ chức để tiếp đãi đại diện của nước Úc vào tháng 9 năm 2019 và một bữa để tiếp đãi đại diện của nước Pháp vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa quốc yến của ông Trump thì ít hơn vài người tiền nhiệm gần đây của ông ấy và là ít nhất đối với bất kỳ tổng thống Mỹ hiện đại nào vào lúc này./2 buổi quốc tiệc của ông Trump khá là ít ỏi so với nhiều trong số những Tổng Thống tiền nhiệm và là ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại tính đến thời điểm này.
Con số chính xác trong các Tổng thống của họVào cùng thời điểm này của các kỳ tổng thống, Barack Obama đã tổ chức 6 bữa quốc yến, George W. Brush bốn bữa, và Bill Clinton 13 bữa. Và trong khi nó có thể đã rất nhiều so với một xu thế xa hoa, việc giao thiệp không đáng cho các thủ tướng nước ngoài đã và đang giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim của họ dưới đời Jimmy CarterNghe thì có vẻ nhiều, tuy nhiên xu hướng tiếp đãi tốn kém và xa xỉ cho các nguyên thủ các nước khác đã giảm dần theo thời gian, đỉnh điểm nhất là dưới thời tổng thống Jimmy Carter, dấu hiệu cho sự suy tàn của một trong những truyền thống phung phí của Nhà Trắng.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

I love Saharah so much...

lemaichi2010

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-08-2018

Bài viết: 10

• Sổ học bạ: 327
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 327
Cô hướng dẫn cách học cho con với ạ
Gửi lúc: 22:52:19 ngày 03-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-13 21:28:28

Làm thế nào một buổi Quốc tiệc đã bị hủy bỏ lại có thể khơi dậy sự chú ý đối với  truyền thống đang dần bị mai một của Nhà Trắng


Trong khoảng thời gian mà mọi cuộc hẹn họp đã được lên kế hoạch đều bị hủy bỏ, trong tuần này đáng lẽ ra đã có thể chứng kiến một buổi quốc tiệc ở Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời một gia đình hoàng gia tới Nhà Trắng: Vua và Hoàng Hậu Tây Ban Nha, Vua Felipe đệ tứ và Hoàng Hậu Letizia.
Bản thông báo được công bố vào hồi tháng 2, đã được lên kế hoạch từ vài tuần trước đó, thông báo về một buổi lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa nước chủ nhà Hoa Kỳ và quốc gia khách mời Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã hủy bỏ buổi lễ sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, trong đó có cả các ca nhiễm trong cung điện hoàng gia nước này.
Tuy nhiên, nếu như buổi quốc tiệc này diễn ra theo như đúng kế hoạch, nó sẽ chỉ là buổi quốc tiệc thứ 3 dưới thời Tổng Thống Trump, trước đó là 1 bữa quốc tiệc tổ chức để tiếp đãi đại diện của nước Úc vào tháng 9 năm 2019 và một bữa để tiếp đãi đại diện của nước Pháp vào tháng 4 năm 2018. 2 buổi quốc tiệc của ông Trump khá là ít ỏi so với nhiều trong số những Tổng Thống tiền nhiệm và là ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại tính đến thời điểm này.
Vào cùng thời điểm này của các kỳ tổng thống, Barack Obama đã đứng ra tổ chức 6 bữa quốc tiệc, George W. Bush thì tổ chức 4 bữa quốc tiệc, và Bill Clinton thì tổ chức 13 bữa. Nghe thì có vẻ nhiều, tuy nhiên xu hướng tiếp đãi tốn kém và xa xỉ cho các nguyên thủ các nước khác đã giảm dần theo thời gian, đỉnh điểm nhất là dưới thời tổng thống Jimmy Carter, điều này cho thấy sự mai một của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.

lô mọi người ( ' > ' )

toannd3

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-09-2014

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 301
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 301
Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia. Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện. Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này. Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.
Gửi lúc: 22:35:17 ngày 03-05-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-06-13 21:31:44

Làm thế nào một buổi Quốc tiệc đã bị hủy bỏ lại có thể khơi dậy sự chú ý đối với  truyền thống đang dần bị mai một của Nhà Trắng

Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Trong khoảng thời gian mà mọi cuộc hẹn họp đã được lên kế hoạch đều bị hủy bỏ, trong tuần này đáng lẽ ra đã có thể chứng kiến một buổi quốc tiệc ở Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia/Vua Felipe đệ tứ và Hoàng Hậu Letizia.

Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạchđã được lên kế hoạch từ vài tuần trước đó, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách nước chủ nhà Hoa Kỳ và quốc gia khách mời. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.đã hủy bỏ buổi lễ sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, trong đó có cả các ca nhiễm trong cung điện hoàng gia nước này.

Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.nếu như buổi quốc tiệc này diễn ra theo như đúng kế hoạch, nó sẽ chỉ là buổi quốc tiệc thứ 3 dưới thời Tổng Thống Trump, trước đó là 1 bữa quốc tiệc tổ chức để tiếp đãi đại diện của nước Úc vào tháng 9 năm 2019 và một bữa để tiếp đãi đại diện của nước Pháp vào tháng 4 năm 2018. 2 buổi quốc tiệc của ông Trump khá là ít ỏi so với nhiều trong số những Tổng Thống tiền nhiệm và là ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại tính đến thời điểm này.

Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tànVào cùng thời điểm này của các kỳ tổng thống, Barack Obama đã đứng ra tổ chức 6 bữa quốc tiệc, George W. Bush thì tổ chức 4 bữa quốc tiệc, và Bill Clinton thì tổ chức 13 bữa. Nghe thì có vẻ nhiều, tuy nhiên xu hướng tiếp đãi tốn kém và xa xỉ cho các nguyên thủ các nước khác đã giảm dần theo thời gian, đỉnh điểm nhất là dưới thời tổng thống Jimmy Carter, điều này cho thấy sự mai một   của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.

Bài còn lủng củng, chưa sát nghĩa. Bạn cố gắng hơn ở bài sau nhé.

linhchauhuan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-12-2018

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 50
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 50
Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dần Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia. Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện. Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này. Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.
Gửi lúc: 22:08:38 ngày 03-05-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-05-21 23:01:49

Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dần

Làm thế nào một buổi Quốc tiệc đã bị hủy bỏ lại có thể khơi dậy sự chú ý đối với  truyền thống đang dần bị mai một của Nhà Trắng
Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Trong khoảng thời gian mà mọi cuộc hẹn họp đã được lên kế hoạch đều bị hủy bỏ, trong tuần này đáng lẽ ra đã có thể chứng kiến một buổi quốc tiệc ở Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia/Vua Felipe đệ tứ và Hoàng Hậu Letizia.

Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạchđã được lên kế hoạch từ vài tuần trước đó, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách nước chủ nhà Hoa Kỳ và quốc gia khách mời. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.đã hủy bỏ buổi lễ sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, trong đó có cả các ca nhiễm trong cung điện hoàng gia nước này.

Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.nếu như buổi quốc tiệc này diễn ra theo như đúng kế hoạch, nó sẽ chỉ là buổi quốc tiệc thứ 3 dưới thời Tổng Thống Trump, trước đó là 1 bữa quốc tiệc tổ chức để tiếp đãi đại diện của nước Úc vào tháng 9 năm 2019 và một bữa để tiếp đãi đại diện của nước Pháp vào tháng 4 năm 2018. 2 buổi quốc tiệc của ông Trump khá là ít ỏi so với nhiều trong số những Tổng Thống tiền nhiệm và là ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại tính đến thời điểm này.

Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tànVào cùng thời điểm này của các kỳ tổng thống, Barack Obama đã đứng ra tổ chức 6 bữa quốc tiệc, George W. Bush thì tổ chức 4 bữa quốc tiệc, và Bill Clinton thì tổ chức 13 bữa. Nghe thì có vẻ nhiều, tuy nhiên xu hướng tiếp đãi tốn kém và xa xỉ cho các nguyên thủ các nước khác đã giảm dần theo thời gian, đỉnh điểm nhất là dưới thời tổng thống Jimmy Carter, điều này cho thấy sự mai một   của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.

Bài còn lủng củng, chưa sát nghĩa. Bạn cố gắng hơn ở bài sau nhé.

Đặng Thị Thùy Linh

nguyenlehailinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-06-2018

Bài viết: 23

• Sổ học bạ: 515
• Điểm thành tích: 332
• Điểm học bạ: 515
Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dầnnnTrong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia.nnThông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.nnTuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.nnTại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắn
Gửi lúc: 21:35:04 ngày 03-05-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-05-21 23:01:40

Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dần

Làm thế nào một buổi Quốc tiệc đã bị hủy bỏ lại có thể khơi dậy sự chú ý đối với  truyền thống đang dần bị mai một của Nhà Trắng
Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Trong khoảng thời gian mà mọi cuộc hẹn họp đã được lên kế hoạch đều bị hủy bỏ, trong tuần này đáng lẽ ra đã có thể chứng kiến một buổi quốc tiệc ở Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia/Vua Felipe đệ tứ và Hoàng Hậu Letizia.

Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạchđã được lên kế hoạch từ vài tuần trước đó, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách nước chủ nhà Hoa Kỳ và quốc gia khách mời. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.đã hủy bỏ buổi lễ sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, trong đó có cả các ca nhiễm trong cung điện hoàng gia nước này.

Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.nếu như buổi quốc tiệc này diễn ra theo như đúng kế hoạch, nó sẽ chỉ là buổi quốc tiệc thứ 3 dưới thời Tổng Thống Trump, trước đó là 1 bữa quốc tiệc tổ chức để tiếp đãi đại diện của nước Úc vào tháng 9 năm 2019 và một bữa để tiếp đãi đại diện của nước Pháp vào tháng 4 năm 2018. 2 buổi quốc tiệc của ông Trump khá là ít ỏi so với nhiều trong số những Tổng Thống tiền nhiệm và là ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại tính đến thời điểm này.

Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tànVào cùng thời điểm này của các kỳ tổng thống, Barack Obama đã đứng ra tổ chức 6 bữa quốc tiệc, George W. Bush thì tổ chức 4 bữa quốc tiệc, và Bill Clinton thì tổ chức 13 bữa. Nghe thì có vẻ nhiều, tuy nhiên xu hướng tiếp đãi tốn kém và xa xỉ cho các nguyên thủ các nước khác đã giảm dần theo thời gian, đỉnh điểm nhất là dưới thời tổng thống Jimmy Carter, điều này cho thấy sự mai một   của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.

Bài còn lủng củng, chưa sát nghĩa. Bạn cố gắng hơn ở bài sau nhé.

Natasha có ny là dangngochai15.
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay