TRA TỪ

Nobel Prize in Physics winners 'forever changed our conceptions of the world'

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


Nobel Prize in Physics winners 'forever changed our conceptions of the world'

The Nobel Prize in Physics has been jointly awarded to James Peebles, Michel Mayor and Didier Queloz for their work in furthering our understanding of the universe.

In a ceremony in Stockholm on Tuesday, one half of the prize was awarded to Peebles for "theoretical discoveries in physical cosmology," and the other half to Mayor and Queloz for "the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star." "This year's Nobel Prize in Physics rewards new understanding of the universe's structure and history, and the first discovery of a planet orbiting a solar-type star outside our solar system," tweeted the Nobel committee. "The discoveries have forever changed our conceptions of the world."

Mayor and Queloz focused their research on looking for unknown worlds in the Milky Way, and in 1995 discovered the first planet outside our solar system. 51 Pegasi b is a gaseous ball similar to Jupiter, according to the release, and its discovery "started a revolution in astronomy." Mayor is from Switzerland and teaches at the University of Geneva, while countryman Queloz teaches at the University of Geneva and the University of Cambridge.

Professor Martin Rees of the University of Cambridge hailed Peebles as "the most influential and respected leader of empirical cosmology with a sustained record of achievement spanning half a century." Rees added that Mayor and Queloz have "been among the leaders in the ongoing research that has led to the discovery of many thousands of other planetary systems, exhibiting an unexpected variety."


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2019-10-09 19:58:32
Điểm: 10
2
boyzz9x_pronine
Gửi lúc: 2019-10-12 12:04:50
Điểm: 10
3
nguyendt10
Gửi lúc: 2019-10-13 16:02:09
Điểm: 10
4
precious02
Gửi lúc: 2019-10-13 20:11:46
Điểm: 10
5
lachat
Gửi lúc: 2019-10-13 22:47:06
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

luunguyenhoaian

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 22-05-2017

Bài viết: 21

• Sổ học bạ: 284
• Điểm thành tích: 62
• Điểm học bạ: 284
Giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì công trình của họ trong việc tiếp tục hiểu biết về vũ trụ. Trong một buổi lễ tại Stockholm vào thứ ba, một nửa giải thưởng đã được trao cho Peebles vì ​​"những khám phá lý thuyết trong vũ trụ học vật lý", và nửa còn lại cho Thị trưởng và Queloz vì "phát hiện ra một hành tinh ngoài hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời". "Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay thưởng cho sự hiểu biết mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và khám phá đầu tiên về một hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta", tweet của ủy ban Nobel. "Những khám phá đã thay đổi mãi mãi quan niệm của chúng ta về thế giới." Thị trưởng và Queloz tập trung nghiên cứu tìm kiếm những thế giới chưa biết trong Dải Ngân hà, và vào năm 1995 đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 51 Pegasi b là một quả bóng khí tương tự như Sao Mộc, theo bản phát hành, và khám phá của nó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học". Thị trưởng đến từ Thụy Sĩ và giảng dạy tại Đại học Geneva, trong khi người đồng hương Queloz giảng dạy tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge. Giáo sư Martin Rees của Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles là "một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích bền vững kéo dài nửa thế kỷ." Rees nói thêm rằng Thị trưởng và Queloz đã "nằm trong số các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu đang diễn ra dẫn đến việc phát hiện ra hàng ngàn hệ thống hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng bất ngờ".
Gửi lúc: 23:02:32 ngày 13-10-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-11-10 15:23:17

Những người đạt giải Nobel Vật Lý đã thay đổi vĩnh viễn những quan niệm của chúng ta về thế giới này.

Giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì công trình của họ trong việc tiếp tục hiểu biết về vũ trụgiúp chúng ta hiểu sâu hơn về vũ trụ.

Trong một buổi lễ trao giải tại Stockholm vào thứ ba, một nửa giải thưởng đã được trao cho Peebles vì ​​"những khám phá lý thuyết trong vũ trụ học vật lý", và nửa còn lại cho Thị trưởng được trao cho ông Mayor và Queloz vì "phát hiện ra một ngoại hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời/ một  ngoại hành tinh có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao giống mặt trời". "Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay thưởng cho sự hiểu biết mới được trao cho những khám phá mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và khám phá đầu tiên về một hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta", tweet của ủy ban Nobel Hội đồng Nobel đăng trong một bài viết trên Twitter. Những khám phá này đã thay đổi vĩnh viễn những quan niệm của chúng ta về thế giới này."
Thị trưởng Ông Mayor  và Queloz tập trung nghiên cứu tìm kiếm những hành tinh chưa được biết đến trong Dải Ngân hà, và vào năm 1995 đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 51 Pegasi b là một quả bóng khí một hành tinh có không khí tương tự như Sao Mộc, theo bản phát hànhnhư được công bố, và khám phá của nó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học". Thị trưởng Ông Mayor đến từ Thụy Sĩ và giảng dạy tại Đại học Geneva, trong khi người đồng hương Queloz giảng dạy tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge.

Giáo sư Martin Rees của Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles là "nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích bền vững kéo dài nửa thế kỷ/liên tục những thành tựu trong hàng nửa thế kỷ." Rees nói thêm rằng Thị trưởng Mayor  và Queloz đã "nằm trong số các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu đang diễn ra dẫn đến việc phát hiện ra hàng ngàn hệ thống hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng bất ngờ nghiên cứu này giúp khám phá ra hàng nghìn những hệ thống hành tinh khác, cho thấy một sự đa dạng đến không ngờ của các hệ thống hành tinh."

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

An123

minhnguyet172

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-06-2018

Bài viết: 182

• Sổ học bạ: 549
• Điểm thành tích: 216
• Điểm học bạ: 549
NHỮNG NGƯỜI ĐẠT GIẢI NOBEL VẬT LÝ "LUÔN THAY ĐỔI QUAN NIỆM CỦA CHÚNG TA VỀ THẾ GIỚI" Giair Nobel Vật lý đã được trao chung cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz cho công trình của họ trong việc mang hiểu biết của chúng ta về vũ trụ đi xa hơn. Trong một buổi lễ tại Stockholm vào thứ Ba, một nửa giải thưởng đã trao cho Peebles cho "những khám phá về mặt lí thuyết trong vật lý vũ trụ học," và một nửa kia cho Mayor và Queloz cho "sự khám phá ra một hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu giống mặt trời." "Giải Nobel Vật lý năm nay thưởng cho sự hiểu biết mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và khám phá đầu tiên về hành tinh quay quanh một ngôi sao dạng giống mặt trời nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta," tweet của ủy ban Nobel. "Những khám phá đã vĩnh viễn thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới." Mayor và Queloz tập trung nghiên cứu của họ vào việc tìm kiếm những thế giới chưa được biết đến trong Dải Ngân Hà, và vào năm 1995 đã khám phá ra hành tinh đầu tiên nằm ngoài hệ mặt trời. 51 Pegasi b là một quả bóng khí tương tự như sao Mộc, theo bản phát hành, và sự khám phá ra nó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học." Mayor đến từ Thụy Điển và giảng dạy tại trường Đại học Geneva, trong khi người đồng hương là Queloz giảng dạy tại trường Đại học Genava và Đại học Cambridge. Giáo sư Martin Rees của trường Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles như "nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích liên tục kéo dài nửa thế kỉ." Ông Rees cho biết thêm rằng Mayor và Queloz đã "nằm trong số các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu đang diễn ra đã dẫn đến việc khám phá ra hàng nghìn các hệ hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng không ngờ"
Gửi lúc: 22:48:54 ngày 13-10-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-11-10 15:31:57

NHỮNG NGƯỜI ĐẠT GIẢI NOBEL VẬT LÝ "LUÔN vĩnh viễn THAY ĐỔI QUAN NIỆM CỦA CHÚNG TA VỀ THẾ GIỚI"
Giair Nobel Vật lý đã được trao chung cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz cho công trình của họ trong việc mang hiểu biết của chúng ta về vũ trụ đi xa hơn/giúp chúng ta hiểu sâu hơn về vũ trụ.
Trong một buổi lễ trao giải tại Stockholm vào thứ Ba, một nửa giải thưởng đã trao cho Peebles cho "những khám phá về mặt lí thuyết trong vật lý vũ trụ học/ Vũ trụ học vật lý," và một nửa kia cho Mayor và Queloz cho "sự khám phá ra một ngoại hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu giống mặt trời." "Giải Nobel Vật lý năm nay thưởng cho vinh danh sự hiểu biết mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và khám phá đầu tiên về hành tinh quay quanh một ngôi sao dạng giống mặt trời nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta," tweet của ủy ban NobelHội đồng Nobel đăng trong một bài viết trên Twitter. "Những khám phá đã vĩnh viễn thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới."
Mayor và Queloz tập trung nghiên cứu của họ vào việc tìm kiếm những thế giới chưa được biết đến trong Dải Ngân Hà, và vào năm 1995 đã khám phá ra hành tinh đầu tiên nằm ngoài hệ mặt trời. 51 Pegasi b là một quả bóng khí tương tự như sao Mộc, theo bản phát hànhtheo như được công bố, và sự khám phá ra nó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học." Mayor đến từ Thụy Điển Thụy Sĩ và giảng dạy tại trường Đại học Geneva, trong khi người đồng hương là Queloz giảng dạy tại trường Đại học Genava và Đại học Cambridge.
Giáo sư Martin Rees của trường Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles như "nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích liên tục kéo dài nửa thế kỉ." Ông Rees cho biết thêm rằng Mayor và Queloz đã "nằm trong số các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu đang diễn ra đã dẫn đến việc , nghiên cứu này giúp  khám phá ra hàng nghìn các hệ hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng không ngờ/ cho thấy một sự đa dạng đến không ngờ của các hệ  hành tinh"

Bài dịch khá tốt, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

......

lachat

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-08-2018

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 24
những người chiến thắng giải nobel vật lý đã vĩnh viễn thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới Giải Nobel vật lí được trao đồng thời cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz cho những cống hiến của họ trong việc đưa đến cho chúng ta những hiểu biết sâu xa hơn về vũ trụ. Trong lễ trao giải tại Stockholm hôm thứ 3, một nửa giải đã được trao cho Peebles vì những phát hiện mang tính lý thuyết của ông về vũ trụ vật chất, một nửa giải còn lại được trao cho Mayor và Queloz vì phát hiện ra một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời quay xung quanh một ngôi sao giống mặt trời của chúng ta. "Giải Nobel vật lí năm nay vinh danh những khám phá mới về lịch sử và cấu trúc của vũ trụ, và phát hiện đầu tiên về một hành tinh ngoài thái dương hệ, quay quanh một ngôi sao giống mặt trời" ban tổ chức giải Nobel cho hay. "Phát hiện này đã thay đổi vĩnh viễn quan niệm của chúng ta về thế giới". Mayor and Queloz tập trung những nghiên cứu của mình vào việc tìm kiếm những thế giới chưa được biết đến trong dải Ngân Hà, và năm 1995 họ đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên nằm ngoài hệ mặt trời. 51 Pegasi b là khối cầu khí giống sao Mộc, theo bản tin công bố, và phát hiện này đã mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiên văn học. Mayor tới từ Thụy Điển và giảng dạy tại đại học Geneva, trong khi đó Queloz giảng dạy tại đại học Geneva và đại học Cambridge. Giáo sư Martin Rees của đại học Cambridge biểu dương Peebles là lãnh đạo có tầm ảnh hưởng và đáng kính trọng nhất trong lĩnh vực thiên văn thực nghiệm với những thành tựu trải dài suốt nửa thế kỷ. Rees cũng nói thêm rằng Mayor và Queloz là một trong những người dẫn đầu nghiên cứu đang được thực hiện để tìm ra hàng ngàn hệ hành tinh, với sự đa dạng bất ngờ.
Gửi lúc: 22:47:06 ngày 13-10-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-11-10 15:35:20

những người chiến thắng giải nobel vật lý đã vĩnh viễn thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới
Giải Nobel vật lí được trao đồng thời cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz cho những cống hiến của họ trong việc đưa đến cho chúng ta những hiểu biết sâu xa hơn về vũ trụ.
Trong lễ trao giải tại Stockholm hôm thứ 3, một nửa giải đã được trao cho Peebles vì những phát hiện mang tính lý thuyết của ông về vũ trụ vật chất trong ngành Vũ trụ học vật lý, một nửa giải còn lại được trao cho Mayor và Queloz vì phát hiện ra một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời quay xung quanh một ngôi sao giống mặt trời của chúng ta. "Giải Nobel vật lí năm nay vinh danh những khám phá mới về lịch sử và cấu trúc của vũ trụ, và phát hiện đầu tiên về một hành tinh ngoài thái dương hệ, quay quanh một ngôi sao giống mặt trời" ban tổ chức giải Nobel cho hay đăng trong một bài viết trên Twitter. "Phát hiện này đã thay đổi vĩnh viễn quan niệm của chúng ta về thế giới".
Mayor and Queloz tập trung những nghiên cứu của mình vào việc tìm kiếm những thế giới chưa được biết đến trong dải Ngân Hà, và năm 1995 họ đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên nằm ngoài hệ mặt trời. 51 Pegasi b là khối cầu khí giống sao Mộc, theo bản tin công bố, và phát hiện này đã mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiên văn học. Mayor tới từ Thụy Điển Thụy Sĩ và giảng dạy tại đại học Geneva, trong khi đó Queloz giảng dạy tại đại học Geneva và đại học Cambridge.
Giáo sư Martin Rees của đại học Cambridge biểu dương Peebles là lãnh đạo có tầm ảnh hưởng và đáng kính trọng nhất trong lĩnh vực thiên văn thực nghiệm với những thành tựu trải dài suốt nửa thế kỷ. Rees cũng nói thêm rằng Mayor và Queloz là một trong những người dẫn đầu nghiên cứu đang được thực hiện để tìm ra hàng ngàn hệ hành tinh, với sự đa dạng bất ngờ/cho thấy một sự đa dạng đến không ngờ của các hệ  hành tinh.

Bài dịch tốt, bạn tham khảo 1 số lỗi diễn đạt đã sửa.

hoaivy2307

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-05-2012

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 33
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 33
Giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì công trình của họ trong việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Trong một buổi lễ tại Stockholm vào thứ ba, một nửa giải thưởng đã được trao cho Peebles vì ​​"những khám phá về lý thuyết trong vũ trụ học vật lý", và nửa còn lại cho Mayor và Queloz vì " phát hiện ra một ngoại hành tinh có quỹ đạo quanh một ngôi sao giống mặt trời". "Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay trao thưởng cho sự hiểu biết mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và lần đầu tiên khám phá được một hành tinh quay quanh một ngôi sao như mặt trời bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta", bài twitter của ủy ban Nobel. "Những khám phá đã thay đổi mãi mãi quan niệm của chúng ta về thế giới." Mayor và Queloz tập trung nghiên cứu tìm kiếm những thế giới chưa được biết đến trong Dải Ngân hà, và vào năm 1995 đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 51 Pegasi b là một quả bóng khí tương tự như Sao Mộc, theo bản phát hành, khám phá của đó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học". Mayor đến từ Thụy Sĩ và giảng dạy tại Đại học Geneva, trong khi người đồng hương Queloz giảng dạy tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge. Giáo sư Martin Rees của Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles là "nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích bền vững kéo dài nửa thế kỷ." Rees nói thêm rằng Mayor và Queloz đã "nằm trong số các nhà tiên phong trong cuộc nghiên cứu đang diễn ra mà dẫn đến việc phát hiện ra hàng ngàn hệ thống hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng bất ngờ".
Gửi lúc: 22:06:28 ngày 13-10-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-11-10 15:22:48

Những người đạt giải Nobel Vật Lý đã thay đổi vĩnh viễn những quan niệm của chúng ta về thế giới này.

Giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì công trình của họ trong việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.

Trong một buổi lễ trao giải tại Stockholm vào thứ ba, một nửa giải thưởng đã được trao cho Peebles vì ​​"những khám phá về lý thuyết trong vũ trụ học vật lý", và nửa còn lại cho Mayor và Queloz vì " phát hiện ra một ngoại hành tinh có quỹ đạo quanh một ngôi sao giống mặt trời". "Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay trao thưởng cho/ vinh danh sự hiểu biết mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và lần đầu tiên khám phá được một hành tinh quay quanh một ngôi sao như mặt trời bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta", bài twitter của ủy ban Nobel. "Những khám phá đã thay đổi mãi mãi quan niệm của chúng ta về thế giới."

Mayor và Queloz tập trung nghiên cứu tìm kiếm những thế giới chưa được biết đến trong Dải Ngân hà, và vào năm 1995 đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 51 Pegasi b là một quả bóng khí tương tự như Sao Mộc, theo bản phát hành theo như được công bố, khám phá của đó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học". Mayor đến từ Thụy Sĩ và giảng dạy tại Đại học Geneva, trong khi người đồng hương Queloz giảng dạy tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge.

Giáo sư Martin Rees của Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles là "nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích bền vững kéo dài nửa thế kỷ." Rees nói thêm rằng Mayor và Queloz đã "nằm trong số các nhà tiên phong trong cuộc nghiên cứu đang diễn ra mà dẫn đến việc nghiên cứu này giúp  phát hiện ra hàng ngàn hệ thống hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng bất ngờcho thấy một sự đa dạng đến không ngờ của các hệ  hành tinh".


Bạn lưu ý dịch cả tiêu đề nhé.

duongxuan160680b93e

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-05-2017

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 105
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 105
Những người đoạt giải Nobel Vật lý 'mãi mãi thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới' Giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì công trình của họ trong việc tiếp tục hiểu biết về vũ trụ. Trong một buổi lễ tại Stockholm vào thứ ba, một nửa giải thưởng đã được trao cho Peebles vì ​​"những khám phá lý thuyết trong vũ trụ học vật lý", và nửa còn lại cho Thị trưởng và Queloz vì "phát hiện ra một hành tinh ngoài hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời". "Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay thưởng cho sự hiểu biết mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và khám phá đầu tiên về một hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta", tweet của ủy ban Nobel. "Những khám phá đã thay đổi mãi mãi quan niệm của chúng ta về thế giới." Thị trưởng và Queloz tập trung nghiên cứu tìm kiếm những thế giới chưa biết trong Dải Ngân hà, và vào năm 1995 đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 51 Pegasi b là một quả bóng khí tương tự như Sao Mộc, theo bản phát hành, và khám phá của nó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học". Thị trưởng đến từ Thụy Sĩ và giảng dạy tại Đại học Geneva, trong khi người đồng hương Queloz giảng dạy tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge. Giáo sư Martin Rees của Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles là "nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích bền vững kéo dài nửa thế kỷ." Rees nói thêm rằng Thị trưởng và Queloz đã "nằm trong số các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu đang diễn ra dẫn đến việc phát hiện ra hàng ngàn hệ thống hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng bất ngờ".
Gửi lúc: 21:50:17 ngày 13-10-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-11-10 15:07:09

Những người đoạt giải Nobel Vật lý 'mãi mãi thay đổi quan niệm của chúng ta về thế giới'

Giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì công trình của họ trong việc tiếp tục hiểu biết về vũ trụgiúp chúng ta hiểu sâu hơn về vũ trụ.

Trong một buổi lễ trao giải tại Stockholm vào thứ ba, một nửa giải thưởng đã được trao cho Peebles vì ​​"những khám phá lý thuyết trong vũ trụ học vật lý", và nửa còn lại cho Thị trưởng được trao cho ông Mayor và Queloz vì "phát hiện ra một ngoại hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời/ một  ngoại hành tinh có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao giống mặt trời". "Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay thưởng cho sự hiểu biết mới được trao cho những khám phá mới về cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, và khám phá đầu tiên về một hành tinh quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta", tweet của ủy ban Nobel Hội đồng Nobel đăng trong một bài viết trên Twitter. Những khám phá này đã thay đổi vĩnh viễn những quan niệm của chúng ta về thế giới này."
Thị trưởng Ông Mayor  và Queloz tập trung nghiên cứu tìm kiếm những hành tinh chưa được biết đến trong Dải Ngân hà, và vào năm 1995 đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 51 Pegasi b là một quả bóng khí một hành tinh có không khí tương tự như Sao Mộc, theo bản phát hànhnhư được công bố, và khám phá của nó "đã bắt đầu một cuộc cách mạng trong thiên văn học". Thị trưởng Ông Mayor đến từ Thụy Sĩ và giảng dạy tại Đại học Geneva, trong khi người đồng hương Queloz giảng dạy tại Đại học Geneva và Đại học Cambridge.

Giáo sư Martin Rees của Đại học Cambridge đã ca ngợi Peebles là "nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và được kính trọng nhất của vũ trụ học thực nghiệm với một thành tích bền vững kéo dài nửa thế kỷ/liên tục những thành tựu trong hàng nửa thế kỷ." Rees nói thêm rằng Thị trưởng Mayor  và Queloz đã "nằm trong số các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu đang diễn ra dẫn đến việc phát hiện ra hàng ngàn hệ thống hành tinh khác, thể hiện sự đa dạng bất ngờ nghiên cứu này giúp khám phá ra hàng nghìn những hệ thống hành tinh khác, cho thấy một sự đa dạng đến không ngờ của các hệ thống hành tinh."

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

Abc456
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này