TRA TỪ

Trump fires John Bolton

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


Trump fires John Bolton

President Donald Trump abruptly announced in a tweet Tuesday that he has asked national security adviser John Bolton to resign, noting that he "strongly disagreed with many" of Bolton's suggestions "as did others in the administration."

"I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week," Trump wrote. The tweet came just one hour after the White House press office said Bolton was scheduled to appear at a Tuesday press briefing alongside Secretary of State Mike Pompeo and Treasury Secretary Steve Mnuchin.

Asked during the briefing whether he and Mnuchin were surprised that Bolton was fired, given that he was supposed to appear alongside them, Pompeo said, "I'm never surprised." Bolton, however, maintains he offered to leave his post voluntarily, tweeting minutes after Trump's announcement, "I offered to resign last night and President Trump said, 'Let's talk about it tomorrow.'"

Bolton reiterated the point that it was he who offered to resign on Fox News Tuesday. His resignation letter to Trump, dated Tuesday, was short and to the point with Bolton writing: 'I hereby resign, effective immediately, as Assistant to the President for National Security Affairs. Thank you for having afforded me this opportunity to serve our country."

The White House is already discussing potential candidates to replace Bolton, several sources told CNN. There are at least 10 names being circulated and there does not appear to be a shortlist at this time.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

jgycj

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-08-2019

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 15
Trump bắn john bolton Tổng thống donald trump đột ngột thông báo trong một tweet thứ ba rằng ông đã yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia john bolton từ chức, lưu ý rằng ông " không đồng ý với nhiều gợi ý của nhà bolton " cũng như những người khác trong chính quyền " tôi cảm ơn john rất nhiều vì sự phục vụ của anh ta. Tôi sẽ đặt tên một cố vấn an ninh quốc gia mới vào tuần tới," trump viết. Tweet đến chỉ một giờ sau văn phòng báo chí nhà trắng cho biết bolton sẽ xuất hiện trong buổi họp báo thứ ba cùng với bộ trưởng bộ ngoại giao và bộ trưởng bộ tài chính steve mnuchin. Được yêu cầu trong cuộc họp liệu ông ấy và mnuchin có ngạc nhiên rằng bolton đã bị sa thải, cho rằng ông đã xuất hiện bên cạnh họ, pompeo nói, " tôi sẽ không bao giờ ngạc nhiên về điều đó vào ngày mai, " Bolton nhắc lại vấn đề là ông ta đã đề nghị từ chức trên fox news tuesday. Thư từ chức của ông ta đến trump, ngày thứ ba, là ngắn và đến điểm chung với bolton: " tôi xin từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, như trợ lý cho tổng thống. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này để phục vụ đất nước của chúng tôi Nhà trắng đã thảo luận các ứng cử viên tiềm năng để thay thế bolton, nhiều nguồn tin cho con biết. Có ít nhất 10 tên được lưu hành và không có danh sách rút gọn vào lúc này.
Gửi lúc: 21:56:14 ngày 15-09-2019

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 872

• Sổ học bạ: 236
• Điểm thành tích: 141
• Điểm học bạ: 236
Trump sa thãi John Bolton Vào hôm thứ Ba, tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố rằng ông đã yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từ chức, cần lưu ý rằng ông "bất đồng quan niệm sâu sắc" đề nghị của Bolton "cũng như những người khác trong chính quyền." "Tôi cảm ơn John rất nhiều vì phụng sự của ông ta. Tôi sẽ thông báo tên tân Cố vấn An ninh Quốc gia mới vào tuần tới", Trump viết. Dòng tweeter được đưa ra chỉ một giờ sau khi văn phòng báo chí Nhà Trắng cho biết Bolton dự kiến sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo vào thứ ba cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. Khi được hỏi trong cuộc họp báo rằng liệu ông Ngoại trưởng Mike Pompeo và ông Mnuchin có ngạc nhiên khi ông Bolton bị sa thải hay không, đáng lẽ ra ông ta phải xuất hiện cùng họ, ông Pompeo nói, "Tôi không bao giờ ngạc nhiên." Tuy nhiên, Bolton vẫn khẳng định rằng ông đề nghị từ chức của mình một cách tự nguyện, sau đó Trump thông báo trên tweeter chỉ vài phút "Tôi đã đề nghị từ chức tối qua và Tổng thống Trump nói," Hãy nói chuyện đó vào ngày mai. " Bolton nhắc lại quan điểm rằng chính ông là người đề nghị từ chức trên Fox News hôm thứ ba. Lá thư từ chức của ông gửi cho Trump, vào ngày thứ ba, rất ngắn gọn và đến mức với chữ viết của Bolton: 'Tôi xin từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, với tư cách là trợ lý của tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội để phụng sự đất nước. " Một số nguồn tin nói với đài CNN là nhà Trắng sẵn sàng thảo luận về các ứng cử viên tiềm năng để thay thế Bolton. Có ít nhất 10 cái tên đang được theo dõi và dường như lại không có danh sách sơ tuyển vào thời điểm này.
Gửi lúc: 21:49:48 ngày 15-09-2019

anhngoctrinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-06-2017

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 7
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 7
Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố trong một tweet hôm thứ Ba rằng ông đã yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từ chức, lưu ý rằng ông "không đồng ý với nhiều" đề nghị của Bolton "cũng như những người khác trong chính quyền." "Tôi cảm ơn John rất nhiều vì dịch vụ của anh ấy. Tôi sẽ đặt tên cho một Cố vấn An ninh Quốc gia mới vào tuần tới", ông Trump viết. Dòng tweet được đưa ra chỉ một giờ sau khi văn phòng báo chí Nhà Trắng cho biết Bolton dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo vào thứ ba cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. Khi được hỏi trong cuộc họp ngắn, liệu anh và Mnuchin có ngạc nhiên khi Bolton bị sa thải hay không, cho rằng anh đáng lẽ phải xuất hiện bên cạnh họ, ông Pompeo nói, "Tôi không bao giờ ngạc nhiên." Tuy nhiên, Bolton vẫn khẳng định rằng ông đề nghị rời khỏi bài đăng của mình một cách tự nguyện, tweet vài phút sau thông báo của Trump, "Tôi đã đề nghị từ chức tối qua và Tổng thống Trump nói," Hãy nói về điều đó vào ngày mai. " Bolton nhắc lại quan điểm rằng chính ông là người đề nghị từ chức trên Fox News hôm thứ ba. Lá thư từ chức của ông gửi cho Trump, ngày thứ ba, rất ngắn gọn và đến mức với văn bản của Bolton: 'Tôi xin từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, với tư cách là Trợ lý của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội này để phục vụ đất nước của chúng tôi. " Nhà Trắng đã thảo luận về các ứng cử viên tiềm năng để thay thế Bolton, một số nguồn tin nói với CNN. Có ít nhất 10 cái tên đang được lưu hành và dường như không có một danh sách rút gọn nào tại thời điểm bây giờ
Gửi lúc: 21:40:22 ngày 15-09-2019
v sfbcbwc2hwefuwhdfjdefdsjvndncvsdjwdweryerfg bhscjwv f bhfrviwjdvjdsbrg3hvudhrcpgvhdrvbrafnvuvgrb

nhatduy129

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-05-2018

Bài viết: 47

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 349
• Điểm học bạ: 15
Gửi lúc: 21:09:57 ngày 15-09-2019

bintin2018

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-10-2018

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 28
• Điểm thành tích: 106
• Điểm học bạ: 28
Trump sa thải John Bolton Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố trong một tweet hôm thứ Ba rằng ông đã yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từ chức, lưu ý rằng ông "không đồng ý với nhiều" đề nghị của Bolton "cũng như những người khác trong chính quyền." "Tôi cảm ơn John rất nhiều vì dịch vụ của anh ấy. Tôi sẽ đặt tên cho một Cố vấn An ninh Quốc gia mới vào tuần tới", ông Trump viết. Dòng tweet được đưa ra chỉ một giờ sau khi văn phòng báo chí Nhà Trắng cho biết Bolton dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo vào thứ ba cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. Khi được hỏi trong cuộc họp ngắn, liệu anh và Mnuchin có ngạc nhiên khi Bolton bị sa thải hay không, cho rằng anh đáng lẽ phải xuất hiện bên cạnh họ, ông Pompeo nói, "Tôi không bao giờ ngạc nhiên." Tuy nhiên, Bolton vẫn khẳng định rằng ông đề nghị rời khỏi bài đăng của mình một cách tự nguyện, tweet vài phút sau thông báo của Trump, "Tôi đã đề nghị từ chức tối qua và Tổng thống Trump nói," Hãy nói về điều đó vào ngày mai. " Bolton nhắc lại quan điểm rằng chính ông là người đề nghị từ chức trên Fox News hôm thứ ba. Lá thư từ chức của ông gửi cho Trump, ngày thứ ba, rất ngắn gọn và đến mức với văn bản của Bolton: 'Tôi xin từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, với tư cách là Trợ lý của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội này để phục vụ đất nước của chúng tôi. " Nhà Trắng đã thảo luận về các ứng cử viên tiềm năng để thay thế Bolton, một số nguồn tin nói với CNN. Có ít nhất 10 cái tên đang được lưu hành và dường như không có một danh sách rút gọn nào tại thời điểm này.  
Gửi lúc: 21:05:53 ngày 15-09-2019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này