TRA TỪ

New study raises questions about how fluoride affects children's development

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


New study raises questions about how fluoride affects children's development

Water fluoridation has been hailed by the US Centers for Disease Control and Prevention as one of the top great public health achievements of the 20th century, but a new study raises questions about its role as a potential neurotoxin in utero.

The study, published in the journal JAMA Pediatrics on Monday, found that increased levels of fluoride exposure during pregnancy were associated with declines in IQ in children. Previous research has made similar findings, but this is the first such study to evaluate the effect of fluoride on populations receiving what the US Public Health Service considers optimal levels of 0.7 milligrams of fluoride per liter of drinking water, such as in the United States and Canada.

The authors of the new study assessed 601 Canadian mother and child pairs, tracking the fluoride exposure of 512 of the mothers by looking at the average concentration of fluoride in urine samples taken throughout their pregnancies as a proxy for prenatal fluoride exposure. The authors also estimated the mothers' daily fluoride intake by surveying their beverage intake, including tap water.

Between the ages of 3 and 4, all children born from the studied mothers were tested for IQ. The authors found that for each additional 1 milligram per liter in concentration of fluoride in a mother's urine, there was a 4.5-point drop in IQ in males. The study did not find such a significant association in female children, nor did it examine why boys were more significantly affected.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
toeic808
Gửi lúc: 2019-08-21 16:51:48
Điểm: 10
2
Meochan
Gửi lúc: 2019-08-21 19:52:03
Điểm: 10
3
tran_thanh_thu
Gửi lúc: 2019-08-22 08:55:47
Điểm: 10
4
LegendOfAwesome
Gửi lúc: 2019-08-22 20:31:01
Điểm: 10
5
Kyouku0201
Gửi lúc: 2019-08-22 22:19:08
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tudothanhanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-03-2019

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 3
• Điểm thành tích: 122
• Điểm học bạ: 3
Nghiên cứ mới đưa ra những câu hỏi về việc chất florua ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ em. Nước có chứa florua đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hoa Kỳ công bố là 1 trong những thành tựu về sức khỏe cộng đồng nổi bật nhất của thế kỷ 20, nhưng 1 nghiên cứu mới đã đưa ra những câu hỏi về vai trò của nó có khả năng như 1 loại độc tố thần kinh trong tử cung. Nghiên cứu đã được công bố vào thứ hai vừa qua trong tạp chí nhi khoa JAMA, phát hiện ra rằng sự gia tăng florua trong quá trình mang thai có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ. Những nghiên cứu trước đó đã tạo ra những kết quả tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự ảnh hưởng của florua trên dân số nhận được bởi Dịch vụ sức khỏe cộng đồng Hoa Kỳ xem xét mức florua tối ưu 0,7 milligram trong mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. Các tác giả của nghiên cứu mới ước tính trên 601 cặp mẹ con ở Canada, theo dõi florua của 512 bà mẹ bằng cách quan sát nồng độ florua trung bình trong mẫu nước tiểu được lấy suốt thời kỳ mang thai cũng như sự ủy nhiệm florua trước khi sinh. Các nhà nghiên cứu cũng đã ước lượng florua các bà mẹ tiếp nhận hàng ngày bằng cách khảo sát đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy. Giữa độ tuổi 3 và 4 tuổi, tất cả trẻ em sinh ra từ những người mẹ được nghiên cứu đã được kiểm tra IQ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tăng mỗi 1 milligram nồng độ florua mỗi lít trong nước tiểu của người mẹ, IQ của bé trai giảm xuống 4-5 điểm. Nghiên cứu không phát hiện ra sự liên kết đáng kể nào trên bé gái, hay tại sao bé trai lại bị ảnh hưởng 1 cách đáng kể hơn.
Gửi lúc: 23:53:06 ngày 25-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-09-25 10:46:36

Nghiên cứ mới đưa ra những câu hỏi về/đặt nghi vấn về việc chất florua ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ em.
Nước có chứa florua/  việc Fluor hóa nguồn nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hoa Kỳ công bố là 1 trong những thành tựu về sức khỏe cộng đồng nổi bật nhất của thế kỷ 20, nhưng 1 nghiên cứu mới đã đưa ra những câu hỏi về vai trò của nó có khả năng như 1 loại độc tố thần kinh trong tử cung.
Nghiên cứu đã được công bố vào thứ hai vừa qua trong tạp chí nhi khoa JAMA, phát hiện ra rằng sự gia tăng florua trong quá trình mang thai có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ. Những nghiên cứu trước đó đã tạo ra những kết quả tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự ảnh hưởng của florua trên lên số dân tiêu thụ mức fluor được Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ đề xuất là tối ưu   là 0,7 miligram mỗi lít nước uống như ở Hoa Kỳ và Canada.
Các tác giả của nghiên cứu mới ước tính trên 601 cặp mẹ con ở Canada, theo dõi lượng   florua của 512 bà mẹ bằng cách quan sát nồng độ florua trung bình trong mẫu nước tiểu được lấy suốt thời kỳ mang thai cũng như sự ủy nhiệm florua trước khi sinhnồng độ này cho thấy/đại diện cho lượng fluor tiếp xúc trước khi sinh. Các nhà nghiên cứu cũng đã ước lượng florua các bà mẹ tiếp nhận hàng ngày bằng cách khảo sát đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy.
Giữa độ tuổi 3 và 4 tuổi, tất cả trẻ em sinh ra từ những người mẹ được nghiên cứu đã được kiểm tra IQ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tăng mỗi 1 milligram nồng độ florua mỗi lít trong nước tiểu của người mẹ, IQ của bé trai giảm xuống 4-5 điểm. Nghiên cứu không phát hiện ra sự liên kết đáng kể nào trên bé gái, hay tại sao bé trai lại bị ảnh hưởng 1 cách đáng kể hơn.

Bạn tham khảo các lỗi đã sửa và cố gắng hơn ở những bài sau nhé.

vht1996

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 07-10-2014

Bài viết: 175

• Sổ học bạ: 255
• Điểm thành tích: 65
• Điểm học bạ: 255
Một nghiên cứu mới về sự ảnh hưởng của Florua với sự phát triển của trẻ em Nước Florua được công nhận bởi Trung Tâm Điều khiển và Ngăn ngừa bệnh tật Mỹ như là một thành tựu về sức khỏe cộng đồng vào thế kỷ 20 nhưng nghiên cứu gần đây đã chỉa ra rằng nó có vai trò trong việc gây hại trong tử cung. Bài nghiên cứu đã đưa ra trên tạp chí JAMA Pediatrics vào thứ hai,đã tìm ra rằng sự tăng trưởng múc độ Florua trong quá trình mang thai sẽ làm giảm IQ trẻ em. Nghiên cứu trước đó đã tìm ra điều tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự ảnh hưởng của Florua được phổ biếng rộng rãi mà Trung Tâm Sức Khỏe Cộng đồng Mỹ đã xem xét ở mức độ 0.7 miligrams Florua trên mỗi lít nước uống tại Mỹ và Canada. Tác giả của bài nghiên cứu mới này đã nghiên cứu 601 người mẹ Canada và các cặp vợ chồng, theo dõi 512 bà mẹ bằng cách nghiên cứu nồng độ trung bình của Florua trong mẫu nước tiểu từ những thai phụ như là một mẫu Florua thay thế trước khi sinh.Tác giả cũng đánh giá về chất Florua vào cơ thể hằng ngày bằng các khảo sát về nước uống, cũng gồm cả nước sinh hoạt. Giữa độ tuổi 3 đến 4, tất cả trẻ em được sinh ra từ nghiên cứu của người mẹ điều được test IQ. Tác giả tìm ra rằng cứ mỗi 1 miligrams Florua thêm vào mỗi lít nước, thì sẽ bị đánh mất 4.5 điểm IQ tại nam giới. Nghiên cứu đã không tìm thấy chứng cứ có sự liên kết mạnh mẽ với nữ giới và cũng không nghiên cứu tại sao nam giới lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy.
Gửi lúc: 23:02:43 ngày 25-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-25 10:44:15

Một nghiên cứu mới về sự ảnh hưởng của Florua với sự phát triển của trẻ em

Nước Florua Fluor hóa nguồn nước  được công nhận bởi Trung Tâm Điều khiển và Ngăn ngừa bệnh tật Mỹ như là một thành tựu về sức khỏe cộng đồng vào thế kỷ 20 nhưng nghiên cứu gần đây đã chỉa ra rằng nó có vai trò trong việc gây hại trong tử cung.vừa đặt những nghi vấn về vai trò của chất fluor như là một loại chất độc thần kinh tiềm ẩn trong tử cung.

Bài nghiên cứu đã đưa ra trên tạp chí JAMA Pediatrics vào thứ hai,đã tìm ra rằng sự tăng trưởng múc độ Florua việc tăng mức độ tiếp xúc với fluor trong quá trình mang thai sẽ làm giảm IQ trẻ em. Nghiên cứu trước đó đã tìm ra điều tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự ảnh hưởng của Florua được phổ biếng rộng rãi lên nhóm dân cư mà Trung Tâm Sức Khỏe Cộng đồng Mỹ đã xem xét ở mức độ 0.7 miligrams Florua trên mỗi lít nước uống đề xuất là tối ưu   là 0,7 miligram mỗi lít nước uống tại Mỹ và Canada.

Tác giả của bài nghiên cứu mới này đã nghiên cứu 601 người mẹ Canada và các cặp vợ chồng, theo dõi 512 bà mẹ bằng cách nghiên cứu nồng độ trung bình của Florua trong mẫu nước tiểu từ những thai phụ như là một mẫu Florua thay thế trước khi sinh nồng độ này cho thấy/đại diện cho lượng fluor tiếp xúc trước khi sinh.Tác giả cũng đánh giá về chất Florua vào cơ thể hằng ngày bằng các khảo sát về nước uống, cũng gồm cả nước sinh hoạt. Các nhà nghiên cứu cũng đo lượng fluor mà các bà mẹ này hấp thụ vào hàng ngày bằng cách khảo sát các loại nước họ uống vào, bao gồm cả nước máy.
Giữa độ tuổi 3 đến 4, tất cả trẻ em được sinh ra từ nghiên cứu của người mẹ điều được test IQ. Tác giả tìm ra rằng cứ mỗi 1 miligrams Florua thêm vào mỗi lít nước, thì sẽ bị đánh mất 4.5 điểm IQ tại nam giớinước tiểu của bà mẹ nào có nhiều hơn cứ 1 miligram lượng fluor thì IQ của đứa bé trai sẽ thấp hơn 4,5 điểm. Nghiên cứu đã không tìm thấy chứng cứ có sự liên kết mạnh mẽ với nữ giới và cũng không nghiên cứu tại sao nam giới lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy.Nghiên cứu đã không tìm thấy mối liên kết đáng kể ở các bé gái, cũng không kiểm tra xem tại sao các bé trai lại bị ảnh hưởng nhiều hơn. 

 

Bài còn chưa sát nghĩa, diễn đạt chưa trôi chảy.Bạn cố gắng hơn ở những bài sau nhé.

duongkhanhhungdt

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-08-2017

Bài viết: 81

• Sổ học bạ: 103
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 103
Fluor hóa nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những thành tựu y tế công cộng hàng đầu của thế kỷ 20, nhưng một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về vai trò của nó như một chất độc thần kinh tiềm năng trong tử cung.Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics hôm thứ Hai, cho thấy mức độ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ tăng lên có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ em. Nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phát hiện tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác dụng của florua đối với dân số nhận được những gì mà Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ xem xét là mức tối ưu 0,7 miligam fluor mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. Các tác giả của nghiên cứu mới đã đánh giá 601 cặp mẹ và con Canada, theo dõi mức độ phơi nhiễm fluoride của 512 bà mẹ bằng cách xem nồng độ trung bình của fluoride trong các mẫu nước tiểu được lấy trong suốt thai kỳ của họ như là một đại diện cho phơi nhiễm fluor trước khi sinh. Các tác giả cũng ước tính lượng fluoride hàng ngày của các bà mẹ bằng cách khảo sát lượng đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy.Trong độ tuổi từ 3 đến 4, tất cả trẻ em sinh ra từ các bà mẹ được nghiên cứu đều được kiểm tra IQ. Các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 1 miligam mỗi lít nồng độ fluoride trong nước tiểu của người mẹ, có sự sụt giảm 4,5 điểm về IQ ở nam giới. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan đáng kể như vậy ở trẻ em nữ và cũng không kiểm tra lý do tại sao các bé trai bị ảnh hưởng đáng kể hơn.
Gửi lúc: 22:08:51 ngày 25-08-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-09-25 10:39:48

Các nghiên cứu mới đặt nghi vấn về việc chất fluor ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như thế nào
Fluor hóa nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những thành tựu y tế công cộng hàng đầu của thế kỷ 20, nhưng một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về vai trò của nó như một chất độc thần kinh tiềm năng trong tử cung vừa đặt những nghi vấn về vai trò của chất fluor như là một loại chất độc thần kinh tiềm ẩn trong tử cung.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics hôm thứ Hai, cho thấy mức độ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ tăng lên có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ em. Nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phát hiện tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác dụng của florua đối với dân số nhận được những gì mà Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ xem xét là mức tối ưu 0,7 miligam fluor mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. số dân tiêu thụ mức fluor được Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ đề xuất là tối ưu chẳng hạn như ở Mỹ và Canada là 0,7 miligram mỗi lít nước uống.
Các tác giả của nghiên cứu mới đã đánh giá 601 cặp mẹ và con Canada, theo dõi mức độ phơi nhiễm fluoride của 512 bà mẹ bằng cách xem nồng độ trung bình của fluoride trong các mẫu nước tiểu được lấy trong suốt thai kỳ của họ như là một đại diện cho phơi nhiễm fluor trước khi sinh như là một phương pháp kiểm tra lượng fluor tiếp xúc trước khi sinh. Các tác giả cũng ước tính lượng fluoride hàng ngày của các bà mẹ bằng cách khảo sát lượng đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy.

Trong độ tuổi từ 3 đến 4, tất cả trẻ em sinh ra từ các bà mẹ được nghiên cứu đều được kiểm tra IQ. Các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 1 miligam mỗi lít nồng độ fluoride trong nước tiểu của người mẹ, có sự sụt giảm 4,5 điểm về IQ ở nam giớinước tiểu của bà mẹ nào có nhiều hơn cứ 1 miligram lượng fluor thì IQ của đứa bé trai sẽ thấp hơn 4,5 điểm. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan đáng kể như vậy ở trẻ em nữ các bé gái và cũng không kiểm tra lý do tại sao bé trai bị ảnh hưởng đáng kể hơn.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

ngocngodt

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-06-2017

Bài viết: 132

• Sổ học bạ: 870
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 870
Fluor hóa nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những thành tựu y tế công cộng hàng đầu của thế kỷ 20, nhưng một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về vai trò của nó như một chất độc thần kinh tiềm năng trong tử cung Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics hôm thứ Hai, cho thấy mức độ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ tăng lên có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ em. Nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phát hiện tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác dụng của florua đối với dân số nhận được những gì mà Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ xem xét là mức tối ưu 0,7 miligam fluor mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. Các tác giả của nghiên cứu mới đã đánh giá 601 cặp mẹ và con Canada, theo dõi mức độ phơi nhiễm fluoride của 512 bà mẹ bằng cách xem nồng độ trung bình của fluoride trong các mẫu nước tiểu được lấy trong suốt thai kỳ của họ như là một đại diện cho phơi nhiễm fluor trước khi sinh. Các tác giả cũng ước tính lượng fluoride hàng ngày của các bà mẹ bằng cách khảo sát lượng đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy. Trong độ tuổi từ 3 đến 4, tất cả trẻ em sinh ra từ các bà mẹ được nghiên cứu đều được kiểm tra IQ. Các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 1 miligam mỗi lít nồng độ fluoride trong nước tiểu của người mẹ, có sự sụt giảm 4,5 điểm về IQ ở nam giới. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan đáng kể như vậy ở trẻ em nữ và cũng không kiểm tra lý do tại sao các bé trai bị ảnh hưởng đáng kể hơn.
Gửi lúc: 21:29:54 ngày 25-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-25 10:37:47

Nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về cách florua ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em
Fluor hóa nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những thành tựu y tế công cộng hàng đầu của thế kỷ 20, nhưng một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về vai trò của nó như một chất độc thần kinh tiềm năng trong tử cung vừa đặt những nghi vấn về vai trò của chất fluor như là một loại chất độc thần kinh tiềm ẩn trong tử cung.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics hôm thứ Hai, cho thấy mức độ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ tăng lên có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ em. Nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phát hiện tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác dụng của florua đối với dân số nhận được những gì mà Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ xem xét là mức tối ưu 0,7 miligam fluor mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. số dân tiêu thụ mức fluor được Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ đề xuất là tối ưu chẳng hạn như ở Mỹ và Canada là 0,7 miligram mỗi lít nước uống.
Các tác giả của nghiên cứu mới đã đánh giá 601 cặp mẹ và con Canada, theo dõi mức độ phơi nhiễm fluoride của 512 bà mẹ bằng cách xem nồng độ trung bình của fluoride trong các mẫu nước tiểu được lấy trong suốt thai kỳ của họ như là một đại diện cho phơi nhiễm fluor trước khi sinh như là một phương pháp kiểm tra lượng fluor tiếp xúc trước khi sinh. Các tác giả cũng ước tính lượng fluoride hàng ngày của các bà mẹ bằng cách khảo sát lượng đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy.

Trong độ tuổi từ 3 đến 4, tất cả trẻ em sinh ra từ các bà mẹ được nghiên cứu đều được kiểm tra IQ. Các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 1 miligam mỗi lít nồng độ fluoride trong nước tiểu của người mẹ, có sự sụt giảm 4,5 điểm về IQ ở nam giớinước tiểu của bà mẹ nào có nhiều hơn cứ 1 miligram lượng fluor thì IQ của đứa bé trai sẽ thấp hơn 4,5 điểm. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan đáng kể như vậy ở trẻ em nữ các bé gái và cũng không kiểm tra lý do tại sao bé trai bị ảnh hưởng đáng kể hơn.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

vhthugx

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-03-2017

Bài viết: 2396

• Sổ học bạ: 541
• Điểm thành tích: 139
• Điểm học bạ: 541
Nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về cách ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em Fluor hóa nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những thành tựu y tế công cộng hàng đầu của thế kỷ 20, nhưng một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về vai trò của nó như một chất độc thần kinh tiềm năng trong tử cung. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics hôm thứ Hai, cho thấy mức độ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ tăng lên có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ em. Nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phát hiện tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác dụng của florua đối với dân số nhận được những gì mà Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ xem xét là mức tối ưu 0,7 miligam fluor mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. Các tác giả của nghiên cứu mới đã đánh giá 601 cặp mẹ và con Canada, theo dõi mức độ phơi nhiễm fluoride của 512 bà mẹ bằng cách xem nồng độ trung bình của fluoride trong các mẫu nước tiểu được lấy trong suốt thai kỳ của họ như là một đại diện cho phơi nhiễm fluor trước khi sinh. Các tác giả cũng ước tính lượng fluoride hàng ngày của các bà mẹ bằng cách khảo sát lượng đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy. Trong độ tuổi từ 3 đến 4, tất cả trẻ em sinh ra từ các bà mẹ được nghiên cứu đều được kiểm tra IQ. Các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 1 miligam mỗi lít nồng độ fluoride trong nước tiểu của người mẹ, có sự sụt giảm 4,5 điểm về IQ ở nam giới. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan đáng kể như vậy ở trẻ em nữ và cũng không kiểm tra lý do tại sao các bé trai bị ảnh hưởng đáng kể hơn.
Gửi lúc: 21:01:12 ngày 25-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-15 19:36:04

Nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về cách florua ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em
Fluor hóa nước đã được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những thành tựu y tế công cộng hàng đầu của thế kỷ 20, nhưng một nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi về vai trò của nó như một chất độc thần kinh tiềm năng trong tử cung vừa đặt những nghi vấn về vai trò của chất fluor như là một loại chất độc thần kinh tiềm ẩn trong tử cung.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics hôm thứ Hai, cho thấy mức độ tiếp xúc với fluoride trong thai kỳ tăng lên có liên quan đến sự suy giảm IQ ở trẻ em. Nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phát hiện tương tự, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác dụng của florua đối với dân số nhận được những gì mà Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ xem xét là mức tối ưu 0,7 miligam fluor mỗi lít nước uống, như ở Hoa Kỳ và Canada. số dân tiêu thụ mức fluor được Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ đề xuất là tối ưu chẳng hạn như ở Mỹ và Canada là 0,7 miligram mỗi lít nước uống.
Các tác giả của nghiên cứu mới đã đánh giá 601 cặp mẹ và con Canada, theo dõi mức độ phơi nhiễm fluoride của 512 bà mẹ bằng cách xem nồng độ trung bình của fluoride trong các mẫu nước tiểu được lấy trong suốt thai kỳ của họ như là một đại diện cho phơi nhiễm fluor trước khi sinh như là một phương pháp kiểm tra lượng fluor tiếp xúc trước khi sinh. Các tác giả cũng ước tính lượng fluoride hàng ngày của các bà mẹ bằng cách khảo sát lượng đồ uống của họ, bao gồm cả nước máy.

Trong độ tuổi từ 3 đến 4, tất cả trẻ em sinh ra từ các bà mẹ được nghiên cứu đều được kiểm tra IQ. Các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 1 miligam mỗi lít nồng độ fluoride trong nước tiểu của người mẹ, có sự sụt giảm 4,5 điểm về IQ ở nam giớinước tiểu của bà mẹ nào có nhiều hơn cứ 1 miligram lượng fluor thì IQ của đứa bé trai sẽ thấp hơn 4,5 điểm. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan đáng kể như vậy ở trẻ em nữ các bé gái và cũng không kiểm tra lý do tại sao bé trai bị ảnh hưởng đáng kể hơn.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

thu
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này