TRA TỪ

Blaming mass shootings on mental illness is 'inaccurate' and 'stigmatizing,' experts say

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


Blaming mass shootings on mental illness is 'inaccurate' and 'stigmatizing,' experts say

President Donald Trump described a weekend of two mass shootings — one in El Paso, Texas, and the other in Dayton, Ohio — as a "mental illness problem."

"We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence and make sure those people not only get treatment but when necessary involuntary confinement," Trump said during a public address on Monday. "Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun."

Yet mental health experts, including representatives from the American Psychological Association, have called it "unfounded" to blame mass shootings on mental illness in place of considering other possible factors, such as hate, bigotry and access to assault weapons.

Calling every mass shooting a mental health problem is "inaccurate and it's stigmatizing," said Arthur Evans, chief executive officer of the American Psychological Association.

Mental illness affects millions of adults across the country. About 1 in 5 adults in the United States, or 46.6 million, experience mental illness in a given year, according to the National Alliance on Mental Illness.

"The reality is that there are a variety of reasons that mass shootings happen," Evans said. "If this were a mental health issue and this was the only issue involved here, what you would see is roughly the same number of mass shootings around the world and we're not seeing that.".


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
boyzz9x_pronine
Gửi lúc: 2019-08-14 17:59:41
Điểm: 10
2
Meochan
Gửi lúc: 2019-08-14 19:07:08
Điểm: 10
3
Kyouku0201
Gửi lúc: 2019-08-16 17:32:27
Điểm: 10
4
toeic808
Gửi lúc: 2019-08-14 17:52:03
Điểm: 9
5
ngongoctrung13
Gửi lúc: 2019-08-15 09:05:08
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tranlinhahoctienganh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-03-2015

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 151
• Điểm thành tích: 66
• Điểm học bạ: 151
Many experts say that blaming mass shootings on mental illness is 'inaccurate' and 'stigmatizing'. President Donald Trump described a weekend of two mass shootings - one in El Paso, Texas and one in Dayton, Ohio - as a "mental illness problem". "We have to reform mental health laws to better identify individuals with mental disorders who can engage in violent behavior and ensure that these people are not only treated but also imprisoned. "Mr. Trump said in a public address on Monday. "Mental illness and hatred squeeze the trigger, not the gun." However, mental health experts, including representatives of the American Psychological Association, called it "baseless" to blame mass shootings on mental illness instead of watching. consider other possible factors, such as hate, bigotry, and access to offensive weapons. Arthur Evans, focused, satisfied and satisfied, satisfied, interesting, harmonious Our spirit, we are in the country. Flowers 1 in 5 people, in the United States, future 46,6 "The wave is for many reasons that your harshness is out," Evans said. "Just part of them, one different thing, one different thing."
Gửi lúc: 22:46:19 ngày 18-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-09-15 09:36:44

Các chuyên gia cho biết việc đổ lỗi các cuộc nổ súng hàng loạt là do các bệnh tâm thần là thiếu chính xác và mang tính kỳ thị
Tổng thống Donald Trump đã miêu tả ngày cuối tuần với 2 cuộc xả súng hàng loạt- một ở El Paso và một ở Dayton, Ohio - là rắc rối gây ra bởi bệnh tâm thần.
“Chúng ta phải cải cách các luật lệ liên quan đến các bệnh lý về tâm thần để xác định rõ hơn những người bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn
có thể cưỡng ép giam cầm khi cần thiết", Tổng thống Trump nói trong một bài diễn văn công khai hôm thứ Hai." Chính bệnh tâm thần và lòng hận thù là thứ đã gây ra các cuộc xả súng, chứ không phải là những khẩu súng. "
Tuy nhiên các chuyên gia về bệnh lý tâm thần bao gồm cả các đại diện đến từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã cho rằng thật "vô căn cứ" khi đổ lỗi các vụ xả súng hàng loạt là do bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như lòng thù ghét, 
sự cuồng tín và việc có thể dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí.
Cho rằng mỗi cuộc nổ súng có nguyên nhân là do vấn đề về bệnh lý tâm thần là thiếu chính xác và bất công” Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cho biết.
Các bệnh lý về tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người lớn trên khắp đất nước này. Cứ khoảng 1 trên 5 người ở Mỹ hay nói khác đi là 46,6 triệu người mắc phải bệnh tâm thần trong 1 năm nhất định, theo như Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần.
“ Sự thật là có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các cuộc nổ súng hàng loạt”, Evans cho biết. “ Nếu như đây là vấn đề về bệnh tâm thần, và là vấn đề duy nhất có liên quan, thì những gì bạn thấy phải là số các vụ xả súng hàng loạt đều như nhau ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta không hề thấy như vậy”.

Trên đường đi đến thành công , không có vết chân của kẻ lười biếng .

nobuta54

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 10-01-2012

Bài viết: 50

• Sổ học bạ: 336
• Điểm thành tích: 168
• Điểm học bạ: 336
Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần là “không chính xác” và “kỳ thị”. Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một “vấn đề về bệnh tâm thần”. Ông Trump nói trong một địa chỉ công khai ngày thứ Hai: “Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần của chúng tôi để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần những người mà có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn được giam cầm không tự nguyện một cách cần thiết. Bệnh tâm thần và hận thù đã kích hoạt chứ không phải súng”. Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là “vô căn cứ” để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác như sự thù ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công. Arthur Evans giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết: “Việc gọi tất cả các cuộc nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là “không chính xác và đó là sự kỳ thị”. Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần. Evans nói: “Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra. Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn có thể thấy là con số này gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta đang không hề thấy điều đó”.
Gửi lúc: 22:44:01 ngày 18-08-2019
Điểm: 7/10
Time : 2019-09-15 09:36:28

Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào là do bệnh tâm thần là “không chính xác” và “kỳ thị”.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của với hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một “vấn đề về bệnh tâm thần”.
Ông Trump nói trong một địa chỉ một bài diễn văn công khai ngày thứ Hai: “Chúng tôi ta  phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần của chúng tôi để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần những người mà có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn được giam cầm không tự nguyện một cách cần thiết có thể cưỡng ép giam cầm khi cần thiết. Bệnh tâm thần và hận thù đã kích hoạt chứ không phải súng”. Chính bệnh tâm thần và lòng hận thù là thứ đã gây ra các cuộc xả súng, chứ không phải là những khẩu súng. "
Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là “vô căn cứ” để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác như sự thù ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công.đã cho rằng thật "vô căn cứ" khi đổ lỗi các vụ xả súng hàng loạt là do bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như lòng thù ghét, sự cuồng tín và việc có thể dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí.
Arthur Evans giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết: “Việc gọi tất cả các cuộc nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là “không chính xác và đó là sự kỳ thị”.
Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.
Evans nói: “Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra. Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn có thể thấy là con số này gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta đang không hề thấy điều đó”.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

pph0612

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-08-2019

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 64
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 64
Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần là 'không chính xác' và 'kỳ thị'. Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần". "Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súng." Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công. Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thị". Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần. "Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó."
Gửi lúc: 21:50:47 ngày 18-08-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-09-15 09:32:34

Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào là do bệnh tâm thần là 'không chính xác' và 'mang tính kỳ thị'.

 

Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của với  hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần"/ là một rắc rối gây ra bởi bệnh tâm thần.

 

"Chúng tôi ta  phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần/ các luật lệ liên quan đến các bệnh lý về tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết bị cưỡng ép giam cầm khi cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ bài diễn văn  công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súngChính bệnh tâm thần và lòng hận thù là thứ đã gây ra các cuộc xả súng, chứ không phải là những khẩu súng."

 

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần đã cho rằng thật "vô căn cứ" khi đổ lỗi các vụ xả súng hàng loạt là do bệnh tâm thần  thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn côngnhư lòng thù ghét, cố chấp và việc có thể dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí.

 

Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thịCho rằng mỗi cuộc nổ súng có nguyên nhân là do vấn đề về bệnh lý tâm thần là thiếu chính xác và bất công".

 

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

 

"Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra/Sự thật là có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các cuộc nổ súng hàng loạt", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó.Nếu như đây là vấn đề về bệnh tâm thần, và là vấn đề duy nhất có liên quan, thì những gì bạn thấy phải là số các vụ xả súng hàng loạt đều như nhau ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta không hề thấy như vậy"

 

Bài còn lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

ADClegend

Ngocminha31

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 06-07-2017

Bài viết: 362

• Sổ học bạ: 407
• Điểm thành tích: 232
• Điểm học bạ: 407
Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần".n "Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súng."n Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công.n Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thị".n Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.n "Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó."
Gửi lúc: 21:47:39 ngày 18-08-2019
Điểm: 3/10
Time : 2019-09-15 09:32:21

Các chuyên gia cho biết việc đổ lỗi các cuộc nổ súng hàng loạt là do các bệnh tâm thần là thiếu chính xác và mang tính kỳ thị

 

Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của với  hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần"/ là một rắc rối gây ra bởi bệnh tâm thần.

 

"Chúng tôi ta  phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần/ các luật lệ liên quan đến các bệnh lý về tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết bị cưỡng ép giam cầm khi cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ bài diễn văn  công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súngChính bệnh tâm thần và lòng hận thù là thứ đã gây ra các cuộc xả súng, chứ không phải là những khẩu súng."

 

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần đã cho rằng thật "vô căn cứ" khi đổ lỗi các vụ xả súng hàng loạt là do bệnh tâm thần  thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn côngnhư lòng thù ghét, cố chấp và việc có thể dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí.

 

Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thịCho rằng mỗi cuộc nổ súng có nguyên nhân là do vấn đề về bệnh lý tâm thần là thiếu chính xác và bất công".

 

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

 

"Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra/Sự thật là có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các cuộc nổ súng hàng loạt", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó.Nếu như đây là vấn đề về bệnh tâm thần, và là vấn đề duy nhất có liên quan, thì những gì bạn thấy phải là số các vụ xả súng hàng loạt đều như nhau ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta không hề thấy như vậy"

 

Bài còn lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

~ I don't want to be your number one , I want to be your only one ~ :>>>

hiep123vp

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-06-2019

Bài viết: 19

• Sổ học bạ: 58
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 58
Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần là 'không chính xác' và 'kỳ thị'. Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần". "Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súng." Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công. Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thị". Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần. "Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó."
Gửi lúc: 20:29:55 ngày 18-08-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-09-15 09:31:52

Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào là do bệnh tâm thần là 'không chính xác' và 'mang tính kỳ thị'.

 

Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của với  hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần"/ là một rắc rối gây ra bởi bệnh tâm thần.

 

"Chúng tôi ta  phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần/ các luật lệ liên quan đến các bệnh lý về tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết bị cưỡng ép giam cầm khi cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ bài diễn văn  công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súngChính bệnh tâm thần và lòng hận thù là thứ đã gây ra các cuộc xả súng, chứ không phải là những khẩu súng."

 

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần đã cho rằng thật "vô căn cứ" khi đổ lỗi các vụ xả súng hàng loạt là do bệnh tâm thần  thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn côngnhư lòng thù ghét, cố chấp và việc có thể dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí.

 

Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thịCho rằng mỗi cuộc nổ súng có nguyên nhân là do vấn đề về bệnh lý tâm thần là thiếu chính xác và bất công".

 

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

 

"Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra/Sự thật là có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các cuộc nổ súng hàng loạt", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó.Nếu như đây là vấn đề về bệnh tâm thần, và là vấn đề duy nhất có liên quan, thì những gì bạn thấy phải là số các vụ xả súng hàng loạt đều như nhau ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta không hề thấy như vậy"

 

Bài còn lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

Bảo Vip
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này