TRA TỪ

India water crisis flagged up in global report

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


India water crisis flagged up in global report

The anger over water scarcity is palpable at a farmers' protest in Dharodi village in the northern Indian state of Haryana. Thousands of protesters from several villages have been demanding clean drinking water for nearly a month and half now.

Rajpati Banwala throws her hands up as she chants slogans, demanding water with hundreds of other women and men under a huge tent. "Even our livestock cannot drink the water the government gives us twice a week," she says, adding that she has been spending 500 rupees ($7; £6) a month to buy drinking water. Neelam Dhindsha, who was also at the protest, says she cannot even afford to buy water. "And there are many villagers like me," she adds. "That is why I have been joining the protest even if that means that I have to wake up much earlier in the morning to finish my household chores and farm work." Their struggle for water is not an isolated one.

India is one 17 countries where "water stress" is "extremely high", according to an exhaustive new global report released on Monday. This means that the country is running out of ground and surface water.

According to this database compiled by the World Resources Institute, a US-based think tank advocating sustainability, India ranks 13 among the 17 worst affected countries - a list that includes countries where large swathes are deserts such as Saudi Arabia.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
toeic808
Gửi lúc: 2019-08-07 17:01:56
Điểm: 10
2
Meochan
Gửi lúc: 2019-08-07 20:26:59
Điểm: 10
3
tran_thanh_thu
Gửi lúc: 2019-08-08 15:58:10
Điểm: 10
4
Kyouku0201
Gửi lúc: 2019-08-07 21:33:48
Điểm: 9
5
Thamteo
Gửi lúc: 2019-08-07 22:26:31
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tieuhocqh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-11-2018

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 21
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 21
Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ trong báo cáo toàn cầu Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay. Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lập. Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao", theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước đang cạn kiệt nước mặt và nước mặt. Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất rộng lớn như Ả Rập Saudi.
Gửi lúc: 16:37:29 ngày 13-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-09 22:39:13

Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ  trở thành tâm điểm trong báo cáo toàn cầu
Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ/Có thể cảm nhận rõ cơn tức giận về vấn đề khan hiếm nước trong cuộc biểu tình của những người nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay.

Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn/Rajpati Banwala giơ cao cánh tay của mình khi  hô vang khẩu hiệu, yêu cầu nước cùng với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một túp lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lậpHọ không phải là những người duy nhất phải đấu tranh để có nước sạch.

Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao"/ nơi mà cuộc khủng hoảng nước sạch vô cùng trầm trọng, theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ chuyên sâu được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước này đang cạn kiệt nước mặt ngầm và nước mặt.

Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nặng nề  nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất sa mạc rộng lớn như Ả Rập Saudi.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

Who is wannable please make you and me a friends.

tamloanqy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-06-2019

Bài viết: 21

• Sổ học bạ: 105
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 105
Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ trong báo cáo toàn cầu Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay. Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lập. Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao", theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước đang cạn kiệt nước mặt. Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất rộng lớn như Ả Rập Saudi.
Gửi lúc: 22:16:08 ngày 11-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-09 22:39:41

Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ  trở thành tâm điểm trong báo cáo toàn cầu
Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ/Có thể cảm nhận rõ cơn tức giận về vấn đề khan hiếm nước trong cuộc biểu tình của những người nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay.

Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn/Rajpati Banwala giơ cao cánh tay của mình khi  hô vang khẩu hiệu, yêu cầu nước cùng với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một túp lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lậpHọ không phải là những người duy nhất phải đấu tranh để có nước sạch.

Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao"/ nơi mà cuộc khủng hoảng nước sạch vô cùng trầm trọng, theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ chuyên sâu được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước này đang cạn kiệt nước mặt ngầm và nước mặt.

Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nặng nề  nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất sa mạc rộng lớn như Ả Rập Saudi.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

loan~%&*()^

duongbichngockbkbd6c1

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-07-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 14
• Điểm thành tích: 20
• Điểm học bạ: 14
Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ trong báo cáo toàn cầu Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay. Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lập. Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao", theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước đang cạn kiệt nước mặt và nước mặt. Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất rộng lớn như Ả Rập Saudi.
Gửi lúc: 22:13:43 ngày 11-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-09 22:40:00

Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ  trở thành tâm điểm trong báo cáo toàn cầu
Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ/Có thể cảm nhận rõ cơn tức giận về vấn đề khan hiếm nước trong cuộc biểu tình của những người nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay.

Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn/Rajpati Banwala giơ cao cánh tay của mình khi  hô vang khẩu hiệu, yêu cầu nước cùng với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một túp lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lậpHọ không phải là những người duy nhất phải đấu tranh để có nước sạch.

Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao"/ nơi mà cuộc khủng hoảng nước sạch vô cùng trầm trọng, theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ chuyên sâu được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước này đang cạn kiệt nước mặt ngầm và nước mặt.

Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nặng nề  nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất sa mạc rộng lớn như Ả Rập Saudi.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

nguyenthitho020492

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-04-2018

Bài viết: 349

• Sổ học bạ: 230
• Điểm thành tích: 2779
• Điểm học bạ: 230
Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ trong báo cáo toàn cầu Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay. Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lập. Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao", theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước đang cạn kiệt nước mặt và nước mặt. Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất rộng lớn như Ả Rập Saudi.,,
Gửi lúc: 22:11:32 ngày 11-08-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-09-09 22:40:18

Khủng hoảng nước Ấn Độ được gắn cờ  trở thành tâm điểm trong báo cáo toàn cầu
Sự tức giận về sự khan hiếm nước có thể cảm nhận được trong cuộc biểu tình của nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ/Có thể cảm nhận rõ cơn tức giận về vấn đề khan hiếm nước trong cuộc biểu tình của những người nông dân ở làng Dharodi ở bang Haryana phía bắc Ấn Độ. Hàng ngàn người biểu tình từ một số ngôi làng đã yêu cầu nước uống sạch trong gần một tháng rưỡi nay.

Rajpati Banwala giơ tay lên khi cô hô khẩu hiệu, yêu cầu nước với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một cái lều lớn/Rajpati Banwala giơ cao cánh tay của mình khi  hô vang khẩu hiệu, yêu cầu nước cùng với hàng trăm phụ nữ và đàn ông khác dưới một túp lều lớn. "Ngay cả gia súc của chúng tôi cũng không thể uống nước mà chính phủ cho chúng tôi hai lần một tuần", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã chi 500 rupee (7 đô la; 6 bảng Anh) mỗi tháng để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người cũng tham gia cuộc biểu tình, nói rằng cô thậm chí không đủ khả năng để mua nước. "Và có nhiều dân làng như tôi," cô nói thêm. "Đó là lý do tại sao tôi đã tham gia cuộc biểu tình ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thức dậy sớm hơn nhiều vào buổi sáng để hoàn thành công việc gia đình và công việc đồng áng." Cuộc đấu tranh vì nước của họ không phải là một cuộc cô lậpHọ không phải là những người duy nhất phải đấu tranh để có nước sạch.

Ấn Độ là một trong 17 quốc gia nơi "áp lực nước" là "cực kỳ cao"/ nơi mà cuộc khủng hoảng nước sạch vô cùng trầm trọng, theo một báo cáo toàn cầu mới đầy đủ chuyên sâu được công bố vào thứ Hai. Điều này có nghĩa là đất nước này đang cạn kiệt nước mặt ngầm và nước mặt.

Theo cơ sở dữ liệu này do Viện Tài nguyên Thế giới biên soạn, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ ủng hộ sự bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong số 17 quốc gia bị ảnh hưởng xấu nặng nề  nhất - một danh sách bao gồm các quốc gia nơi có những vùng đất sa mạc rộng lớn như Ả Rập Saudi.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

AnhLoc2007 đz KÍ TÊN Hùng Viết

hellomine_06

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-05-2019

Bài viết: 23

• Sổ học bạ: 71
• Điểm thành tích: 98
• Điểm học bạ: 71
Khủng hoảng vì thiếu nước ở Ấn Độ đang báo động toàn cầu. Sự phẫn nộ vê việc thiếu nước được thể hiện rõ rang tại một cuộc biểu tình của người nông dân ở làng Dharodi phía Bắc Ấn độ của Haryana. Hàng ngàn người biểu tình của một vài ngôi làng đã được yêu cầu làm sạch nước uống cho tháng gần đây và một nửa hiện tại. Rapjpati Banwala giơ cánh tay của mình lên giống như hô khẩu hiệu, yêu cầu nguồn nước cùng với hàng trăm người phụ nữ và đàn ông khác dưới một túp lều lớn:" Ngay cả vật nuôi của chúng tôi cũng không thể nào uống nước mà chính phủ cung cấp hai lần một tuần." cô ấy nói vậy. Thêm vào đó cô ấy đã chi ra 500 đồng bạc Ấn Độ ( 7 đô la, 6 ơ rô ) một thánh để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người mà cũng ở trong cuộc biểu tình, nói rang cô ấy không thể mua được thứ gì ngay cả nước. " Và có rất nhiều dân làng giống như tôi", cô ấy nói thêm. " Đó là tại sao tôi tham gia cuộc biểu tình này ngay cả nếu nó đồng nghĩa với việc tôi đã phải thức dậy sớm hơn rất nhiều vào buổi sáng để hoàn thành việc nhà vặt và việc nông trại. Sự đấu tranh cho nước của chúng tôi không phải sự cô độc một mình. Ấn Độ là một trong 17 quốc gia mà " áp lực về nước " " thực sự cao", theo như báo cáo mới đầy đủ về toàn cầu được phát hành vào thứ hai. Nó có nghĩa là đất nước đang cạn kiệt nước ngầm và nước trên bề mặt. Theo như một cơ sở dữ liệu được biên soạn bởi World Resources Institute, Một nhóm cố vấn Hoa Kỳ nghĩ rang sự bền vững tốt hơn, Ấn Độ đứng thứ 13 trong tổng số 17 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất - một danh sách cái mà bao gồm những đất nước nơi mà có những dải đát lớn như sa mạc như là Saudi Arabia.
Gửi lúc: 22:07:42 ngày 11-08-2019
Điểm: 7/10
Time : 2019-09-09 22:43:10

Khủng hoảng vì thiếu nước ở Ấn Độ đang báo động toàn cầu.trở thành tâm điểm trong báo cáo toàn cầu

Sự phẫn nộ vê việc thiếu nước được thể hiện rõ rang tại một cuộc biểu tình của người nông dân ở làng Dharodi phía Bắc Ấn độ của Haryana. Hàng ngàn người biểu tình của một vài ngôi làng đã được yêu cầu làm sạch nước uống cho tháng gần đây và một nửa hiện tại.yêu cầu được có nước sạch để uống trong gần một tháng rưỡi nay.

Rapjpati Banwala giơ cánh tay của mình lên giống như khi hô khẩu hiệu, yêu cầu nguồn nước cùng với hàng trăm người phụ nữ và đàn ông khác dưới một túp lều lớn:" Ngay cả vật nuôi của chúng tôi cũng không thể nào uống nước mà chính phủ cung cấp hai lần một tuần." cô ấy nói vậy. Thêm vào đó cô ấy đã chi ra 500 đồng bạc Ấn Độ ( 7 đô la, 6 ơ rô ) một thánh để mua nước uống. Neelam Dhindsha, người mà cũng ở trong cuộc biểu tình, nói rang cô ấy không thể mua được thứ gì ngay cả nước thậm chí không có đủ tiền để mua nước. " Và có rất nhiều dân làng giống như tôi", cô ấy nói thêm. " Đó là tại sao tôi tham gia cuộc biểu tình này ngay cả nếu nó đồng nghĩa với việc tôi đã phải thức dậy sớm hơn rất nhiều vào buổi sáng để hoàn thành việc nhà vặt và việc nông trại. Sự đấu tranh cho nước của chúng tôi không phải sự cô độc một mình./Họ không phải là những người duy nhất phải đấu tranh để có nước sạch.

Ấn Độ là một trong 17 quốc gia mà " áp lực về nước " " thực sự cao", theo như báo cáo mới đầy đủ toàn diện về toàn cầu được phát hành vào thứ hai. Nó có nghĩa là đất nước này đang cạn kiệt nước ngầm và nước trên bề mặt.

Theo như một cơ sở dữ liệu được biên soạn bởi World Resources Institute/Viện Tài nguyên Thế giới, Một nhóm cố vấn Hoa Kỳ có trụ sở tại  nghĩ rang sự bền vững tốt hơn ủng hộ phát triển bền vững, Ấn Độ đứng thứ 13 trong tổng số 17 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất - một danh sách cái mà bao gồm những đất nước nơi mà có những dải đát lớn như sa mạc như là Saudi Arabia.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này