TRA TỪ

San Francisco becomes first US city to ban e-cigarettes

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


San Francisco becomes first US city to ban e-cigarettes

San Francisco has become the first US city to ban e-cigarette sales until their health effects are clearer. Officials on Tuesday voted to ban stores selling the vaporisers and made it illegal for online retailers to deliver to addresses in the city.

The California city is home to Juul Labs, the most popular e-cigarette producer in the US. Juul said the move would drive smokers back to cigarettes and "create a thriving black market".

San Francisco's mayor, London Breed, has 10 days to sign off the legislation, but has indicated that she would. The law would begin to be enforced seven months from that date, although there have been reports firms could mount a legal challenge.

Anti-vaping activists say firms deliberately target young people by offering flavoured products. Critics say that not only is more scientific investigation into the health impact needed, vaping can encourage young people to switch to cigarettes.

Earlier this year the US Food and Drug Administration (FDA), the national regulator, issued proposed guidelines giving companies until 2021 to apply to have their e-cigarette products evaluated. A deadline had initially been set for August 2018, but the agency later said that more preparation time was needed. San Francisco's City Attorney, Dennis Herrera, who campaigned for a ban, praised the move and said it was necessary because of what he called an "abdication of responsibility" by the FDA in regulating e-cigarettes.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
diemquyenthkk
Gửi lúc: 2019-06-26 18:33:06
Điểm: 10
2
tran_thanh_thu
Gửi lúc: 2019-06-27 09:44:40
Điểm: 10
3
anhanh1213
Gửi lúc: 2019-06-28 20:07:50
Điểm: 10
4
precious02
Gửi lúc: 2019-06-30 20:47:13
Điểm: 10
5
dishyowner
Gửi lúc: 2019-06-30 23:03:10
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vienmyhh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-05-2019

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 71
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 71
San Francisco trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm thuốc lá điện tử. San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi những tác động đến sức khỏe của chúng được rõ ràng hơn. Các viên chức hôm thứ ba đã bỏ phiếu cấm các cửa hàng bán máy xông hơi và quy việc các nhà bán lẻ trực tuyến giao mặt hàng này đến các địa chỉ trong thành phố trở thành bất hợp pháp. Thành phố California là quê nhà của Juul Labs, nhà cung cấp thuốc lá điện tử nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Juul nói rằng động thái này sẽ khiến cho những người hút thuốc quay trở lại với thuốc lá và "tạo ra một thị trường đen phát triển mạnh". Thị trưởng của San Francisco, bà London Breed, có mười ngày để ký luật cấm này nhưng chắc chắn bà sẽ ký. Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực sau bảy tháng kể từ ngày ký mặc dù đã có những báo cáo về các công ty có thể đặt ra một sự thách thức về mặt pháp lý. Các nhà hoạt động chống xông hơi nói rằng các công ty cố tình nhắm vào thanh niên bằng cách cung cấp các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ cần điều tra khoa học hơn về tác động của việc xông hơi đến sức khỏe mà còn ở việc xông hơi có thể khuyến khích thanh niên chuyển sang thuốc lá. Đầu năm nay, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cơ quan quản lý quốc gia, đã ban hành các hướng dẫn được đề xuất cho các cộng ty nộp đơn xin đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ cho đến năm 2021. Ban đầu quy định hạn chót là tháng 8/2018 nhưng cơ quan sau đó đã nói rằng họ cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Dennis Herrera, luật sư của thành phố San Francisco, người đã vận động cho lệnh cấm, đã ca ngợi động thánh này và nói rằng nó cần thiết vì cái mà ông ấy gọi là một sự thoái thác trách nhiệm của FDA đối với thuôc lá điện tử./.
Gửi lúc: 23:59:44 ngày 30-06-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-07-21 17:31:28

San Francisco trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm thuốc lá điện tử.
San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi những tác động đến sức khỏe của chúng được rõ ràng hơn. Các viên chức hôm thứ ba đã bỏ phiếu cấm các cửa hàng bán máy xông hơi thuốc lá điện tử  và quy việc các nhà bán lẻ trực tuyến giao mặt hàng này đến các địa chỉ trong thành phố trở thành bất hợp pháp.
Thành phố California là quê nhà nơi tọa lạc của Juul Labs, nhà cung cấp thuốc lá điện tử nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Juul nói rằng động thái này sẽ khiến cho những người hút thuốc quay trở lại với thuốc lá và "tạo ra một thị trường đen phát triển mạnh".
Thị trưởng của San Francisco, bà London Breed, có mười ngày để ký luật cấm này nhưng chắc chắn bà sẽ ký. Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực sau bảy tháng kể từ ngày ký mặc dù đã có những báo cáo về việc các công ty có thể đặt ra một sự thách thức về mặt pháp lý.
Các nhà hoạt động chống xông hơiphản đối thuốc lá điện tử   nói rằng các công ty cố tình nhắm vào thanh niên bằng cách cung cấp các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ cần điều tra khoa học hơn về tác động của việc xông hơi hút thuốc lá điện tử  đến sức khỏe mà còn ở việc xông hơi hút thuốc lá điện tử  có thể khuyến khích thanh niên chuyển sang thuốc lá.
Đầu năm nay, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cơ quan quản lý quốc gia, đã ban hành các hướng dẫn được đề xuất cho các cộng ty nộp đơn xin đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ cho đến năm 2021. Ban đầu quy định hạn chót là tháng 8/2018 nhưng cơ quan sau đó đã nói rằng họ cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Dennis Herrera, luật sư của thành phố San Francisco, người đã vận động cho lệnh cấm, đã ca ngợi động thánh này và nói rằng nó cần thiết vì cái mà ông ấy gọi là một sự thoái thác trách nhiệm của FDA đối với trong việc quản lý thuôc lá điện tử./.

Bài dịch khá tốt, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

daydayup

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-05-2019

Bài viết: 59

• Sổ học bạ: 14
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 14
San Francisco là thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm thuốc lá điện tử San Franciso là thành phố đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe được rõ ràng. Vào thứ 3, các quan chức đã bầu chọn việc cấm bán vape và hợp thức hóa nó cho những người bán lẻ phân phối vào thành phố. Thành phố California là nhà của Juul Labs, nhà sản xuất thuốc lá điện tử nổi tiếng nhất nước Mỹ. Juul nói rằng động thái này sẽ khiến những người hút thuốc quay trở lại với thuốc lá và "tạo ra một thị trường đen phát triển mạnh". Các nhà hoạt động chống vaping nói rằng các công ty cố tình nhắm mục tiêu vào những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ điều tra khoa học hơn về tác động sức khỏe cần thiết, vaping có thể khuyến khích những người trẻ tuổi chuyển sang thuốc lá. Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cơ quan quản lý quốc gia, đã ban hành các hướng dẫn đề xuất cho các công ty cho đến năm 2021 để áp dụng để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ. Một thời hạn ban đầu đã được đặt ra cho tháng 8 năm 2018, nhưng sau đó cơ quan này nói rằng cần có thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư thành phố của San Francisco, Dennis Herrera, người đã vận động lệnh cấm, ca ngợi hành động này và nói rằng điều đó là cần thiết bởi vì cái mà ông gọi là "sự thoái thác trách nhiệm" của FDA trong việc điều chỉnh thuốc lá điện tử.
Gửi lúc: 23:24:11 ngày 30-06-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-07-21 17:29:06

San Francisco là thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm thuốc lá điện tử

San Franciso là thành phố đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe được rõ ràng. Vào thứ 3, các quan chức đã bầu chọn việc cấm bán vape và hợp thức hóa nó cho những người bán lẻ phân phối vào thành phố.bỏ phiếu tán thành việc cấm các cửa hàng bán thuốc lá điện tử và việc các cửa hàng online giao hàng đến các địa chỉ trong thành phố này là bất hợp pháp.

Thành phố California là nhà nơi tọa lạc của Juul Labs, nhà sản xuất thuốc lá điện tử nổi tiếng nhất nước Mỹ. Juul nói rằng động thái này sẽ khiến những người hút thuốc quay trở lại với thuốc lá và "tạo ra một thị trường đen phát triển mạnh".
Thị trưởng thành phố San Francisco, bà London Breed,  có 10 ngày để ký ban hành luật này, nhưng bà đã ám chỉ rằng bà sẽ thông qua luật này. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực 7 tháng sau ngày đó, dù đã có báo cáo rằng các công ty có thể đưa ra một thách thức pháp lý.

Các nhà hoạt động chống vaping phản đối thuốc lá điện tử nói rằng các công ty cố tình nhắm mục tiêu vào những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ điều tra khoa học hơn về tác động sức khỏe cần thiết, vaping có thể khuyến khích những người trẻ tuổi chuyển sang thuốc lá.không những cần có nhiều nghiên cứu khoa học về những ảnh hưởng lên sức khỏe của chúng mà việc hút thuốc lá điện tử cũng khiến những người trẻ tuổi quay lại hút thuốc lá.
Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cơ quan quản lý quốc gia, đã ban hành các hướng dẫn đề xuất cho các công ty cho đến năm 2021 để áp dụng để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ cho đến năm 2021. Một thời hạn ban đầu đã được đặt ra cho tháng 8 năm 2018Thời hạn ban đầu đã được đặt ra là tháng 8 năm 2018, nhưng sau đó cơ quan này nói rằng cần có thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư thành phố của San Francisco, Dennis Herrera, người đã vận động lệnh cấm, ca ngợi hành động này và nói rằng điều đó là cần thiết bởi vì cái mà ông gọi là "sự thoái thác trách nhiệm" của FDA trong việc điều chỉnh quản lý thuốc lá điện tử.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

dishyowner

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-11-2018

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 13
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 13
San Francisco là thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm thuốc lá điện tử San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe của người dân trở nên rõ rệt hơn. Giới chức đã bỏ phiếu cấm các cửa hàng bán máy xông hơi và bất hợp pháp hóa việc giao hàng trong thành phố của các nhà bán lẻ trực tuyến. Thành phố California là nơi sinh ra Juul Labs, nhà sản xuất của thương hiệu thuốc lá điện tử phổ biến nhất nước Mỹ. Juul đánh giá động thái này sẽ khiến những người nghiện thuốc tìm đến các loại thuốc lá thông thường và "tạo ra một thị trường chợ đen phát triển mạnh". Thị trưởng của San Francisco, London Breed, có 10 ngày để xem xét luật pháp, nhưng đã cho biết rằng bà sẽ thông qua luật này. Bảy tháng kể từ ngày đó, luật pháp sẽ có hiệu lực, mặc dù đã có báo cáo rằng các công ty có thể đặt ra một thách thức pháp lý. Các nhà hoạt động chống thuốc lá điện tử cho rằng các công ty cố tình nhắm mục tiêu vào giới trẻ bằng cách tung các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ cần điều tra khoa học hơn về tác động sức khỏe, thuốc lá điện tử có thể khuyến khích những người trẻ tuổi chuyển sang thuốc lá. Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đã ban hành các hướng dẫn đề xuất cho các công ty đến năm 2021 để áp dụng đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ. Thời hạn ban đầu được đặt ra là tháng 8 năm 2018, tuy nhiên sau đó cơ quan này nói rằng cần có thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư của thành phố San Francisco, Dennis Herrera, người đã vận động lệnh cấm, ca ngợi hành động này và nói rằng điều đó là cần thiết bởi cái mà ông gọi là "sự thoái thác trách nhiệm" của FDA trong việc điều chỉnh thuốc lá điện tử.
Gửi lúc: 23:03:10 ngày 30-06-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-07-21 17:27:39

San Francisco là thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm thuốc lá điện tử
San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe của người dân trở nên rõ rệt hơn. Giới chức đã bỏ phiếu cấm các cửa hàng bán máy xông hơi thuốc lá điện tử và bất hợp pháp hóa việc giao hàng trong thành phố của các nhà bán lẻ trực tuyến.
Thành phố California là nơi sinh ra đặt trụ sở của Juul Labs, nhà sản xuất của thương hiệu thuốc lá điện tử phổ biến nhất nước Mỹ. Juul đánh giá động thái này sẽ khiến những người nghiện thuốc tìm đến các loại thuốc lá thông thường và "tạo ra một thị trường chợ đen phát triển mạnh".
Thị trưởng của San Francisco, London Breed, có 10 ngày để xem xét luật pháp, nhưng đã cho biết rằng bà sẽ thông qua luật này. Bảy tháng kể từ ngày đó, luật pháp này sẽ có hiệu lực, mặc dù đã có báo cáo rằng các công ty có thể đặt ra một thách thức pháp lý.
Các nhà hoạt động chống thuốc lá điện tử cho rằng các công ty cố tình nhắm mục tiêu vào giới trẻ bằng cách tung các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ cần điều tra khoa học hơn về tác động sức khỏe, thuốc lá điện tử có thể khuyến khích những người trẻ tuổi chuyển sang thuốc lá.
Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đã ban hành các hướng dẫn đề xuất cho các công ty đến năm 2021 để áp dụng đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ. Thời hạn ban đầu được đặt ra là tháng 8 năm 2018, tuy nhiên sau đó cơ quan này nói rằng cần có thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư của thành phố San Francisco, Dennis Herrera, người đã vận động lệnh cấm, ca ngợi hành động này và nói rằng điều đó là cần thiết bởi cái mà ông gọi là "sự thoái thác trách nhiệm" của FDA trong việc điều chỉnh thuốc lá điện tử.

Bài dịch tốt, bạn tiếp tục phát huy nhé.

aenonymouz

ngolebaohuy

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 20-01-2013

Bài viết: 388

• Sổ học bạ: 978
• Điểm thành tích: 120
• Điểm học bạ: 978
Thành phố San Francisco trở nên thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm thuốc điện tử Thành phố San Francisco đã trở nên thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm buôn bán thuốc lá điện tử cho đến lúc những ảnh hưởng của chúng rõ ràng hơn. Các quan chức hôm thứ 3 đã biểu quyết cấm các cửa hàng bán ống điếu hút thuốc điện tử và khiến chúng bất hợp pháp đôi với người bán lẻ trực tuyến giao hàng cho các địa chỉ trong thành phố. Thành phố California là thủ phủ cho Juul Labs, một nhà sản xuất nổi tiêng nhất thuốc lá điện tử ở Mỹ. Juul nói động thai này có thể dẫn người hút thuốc quay lại hút thuốc lá bình thường và " tạo ra thị trường chợ đen phát triển mạnh". Thị Trưởng San Fransico, London Breed, có 10 ngày trước khi ký thành luật, thế nhưng bà tỏ ra là bà nên ký thành luật. Luật này có lẽ bắt đầu có hiệu lực trong 7 tháng từ ngày ký, cho dù có những báo cáo các công ty co thể làm tăng thach thức về mặt pháp lý. Các nhà hoạt động chống thuốc lá điện tử cho biết công ty đã cố ý nhăm đến giới trẻ bằng việc đưa ra các sản phẩm tạo mùi hương liệu. Các nhà chỉ trích cho rằng không chỉ có thêm cuộc điều tra khoa học tác động y tế cần thiết mà thuốc lá điện tử có thể khuyên khích giơi trẻ chuyển sang thuôc lá thông thường. Đầu năm nay, Cơ Quan Quản lý Thuốc và thực Phẩm Mỹ đã phat hành bảng đề xuât hướng dẫn đưa cho các công ty đến năm 2021 áp dụng có các sản phẩm thuốc lá điện tử được đánh giá. Một thời hạn cuối cùng ban đầu được đặt ra tháng 8 2018, tuy nhiên cơ quan sau đó cho rằng cần thiết thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư Thành phố San Fransico , Dennis Herera người vận động cho lệnh cấm ca ngợi động thái này và cho là cần thiết vì điều ông ta gọi " sự thoái thác trách nhiệm" bằng việc kiểm soát thuốc lá điện tử của FDA
Gửi lúc: 22:07:21 ngày 30-06-2019
Điểm: 7/10
Time : 2019-07-21 17:19:25

Thành phố San Francisco trở nên thành thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm thuốc điện tử
Thành phố San Francisco đã trở n thành thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm buôn bán thuốc lá điện tử cho đến lúc những ảnh hưởng của chúng rõ ràng hơn. Các quan chức hôm thứ 3 đã biểu quyết cấm các cửa hàng bán ống điếu hút thuốc điện tử và khiến chúng bất hợp pháp đôi với người bán lẻ trực tuyến giao hàng cho các địa chỉ trong thành phố.
Thành phố California là thủ phủ cho nơi đặt trụ sở của Juul Labs, một nhà sản xuất thuốc lá điện tử nổi tiêng nhất thuốc lá điện tử ở Mỹ. Juul nói động thai này có thể dẫn người hút thuốc quay lại hút thuốc lá bình thường và " tạo ra thị trường chợ đen phát triển mạnh".
Thị Trưởng San Fransico, London Breed, có 10 ngày trước khi ký thành luật, thế nhưng bà tỏ ra là bà nên sẽ ký thành luật. Luật này có lẽ bắt đầu có hiệu lực trong 7 tháng từ ngày ký, cho dù có những báo cáo các công ty co thể làm tăng thach thức về mặt pháp lý.
Các nhà hoạt động chống thuốc lá điện tử cho biết công ty đã cố ý nhăm đến giới trẻ bằng việc đưa ra các sản phẩm tạo mùi hương liệu. Các nhà chỉ trích cho rằng không chỉ cần có thêm cuộc điều tra khoa học tác động y tế cần thiết của thuốc lá điện tử lên sức khỏe mà thuốc lá điện tử có thể khuyên khích giơi trẻ chuyển sang thuôc lá thông thường.
Đầu năm nay, Cơ Quan Quản lý Thuốc và thực Phẩm Mỹ đã phat hành bảng đề xuât hướng dẫn đưa cho các công ty đến năm 2021 áp dụng để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử được đánh giá. Một thời hạn cuối cùng ban đầu được đặt ra Thời hạn ban đầu đã được đặt ra là  tháng 8 2018, tuy nhiên cơ quan này sau đó cho rằng cần thiết thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư Thành phố San Fransico , Dennis Herera người vận động cho lệnh cấm ca ngợi động thái này và cho là cần thiết vì điều ông ta gọi " sự thoái thác trách nhiệm" bằng trong việc kiểm soát thuốc lá điện tử của FDA

Bạn lưu ý chọn cách diễn đạt cho trôi chảy và dễ hiểu.Bạn tham khảo các lỗi đã sửa và cố gắng hơn ở những bài sau nhé.

giangdd2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2019

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 20
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 20
San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi hiệu quả sức khỏe của họ rõ ràng hơn. Các quan chức hôm thứ ba đã bỏ phiếu cấm các cửa hàng bán máy xông hơi và khiến cho các nhà bán lẻ trực tuyến giao hàng đến các địa chỉ trong thành phố là bất hợp pháp. Thành phố California là quê hương của Juul Labs, nhà sản xuất thuốc lá điện tử phổ biến nhất ở Mỹ. Juul nói rằng động thái này sẽ khiến những người hút thuốc quay trở lại với thuốc lá và "tạo ra một thị trường đen phát triển mạnh". Thị trưởng của San Francisco, London Breed, có 10 ngày để ký ban hành luật, nhưng đã chỉ ra rằng cô sẽ làm thế. Luật pháp sẽ bắt đầu được thi hành bảy tháng kể từ ngày đó, mặc dù đã có báo cáo các công ty có thể đưa ra một thách thức pháp lý. Các nhà hoạt động chống vaping nói rằng các công ty cố tình nhắm mục tiêu vào những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ điều tra khoa học hơn về tác động sức khỏe cần thiết, vaping có thể khuyến khích những người trẻ tuổi chuyển sang thuốc lá. Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cơ quan quản lý quốc gia, đã ban hành các hướng dẫn đề xuất cho các công ty cho đến năm 2021 để áp dụng để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ. Một thời hạn ban đầu đã được đặt ra cho tháng 8 năm 2018, nhưng sau đó cơ quan này nói rằng cần có thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư thành phố của San Francisco, Dennis Herrera, người đã vận động lệnh cấm, ca ngợi hành động này và nói rằng điều đó là cần thiết bởi vì cái mà ông gọi là "sự thoái thác trách nhiệm" của FDA trong việc điều chỉnh thuốc lá điện tử.
Gửi lúc: 21:23:58 ngày 30-06-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-07-21 17:13:02

San Francisco trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm thuốc lá điện tử

San Francisco đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử cho đến khi hiệu quả sức khỏe của họ rõ ràng hơncho đến khi tác động của chúng lên sức khỏe được làm sáng tỏ. Các quan chức hôm thứ ba đã bỏ phiếu cấm các cửa hàng bán máy xông hơi thuốc lá điện tử và khiến cho việc các nhà bán lẻ trực tuyến giao hàng đến các địa chỉ trong thành phố này là bất hợp pháp.

Thành phố California là quê hương của Juul Labs, nhà sản xuất thuốc lá điện tử phổ biến nhất ở Mỹ. Juul nói rằng động thái này sẽ khiến những người hút thuốc quay trở lại với thuốc lá và "tạo ra một thị trường đen phát triển mạnh".

Thị trưởng của San Francisco, London Breed, có 10 ngày để ký ban hành luật, nhưng đã chỉ ra cô đã ám chỉ rằng cô sẽ làm thế. Luật pháp sẽ bắt đầu được thi hành bảy tháng kể từ ngày đóLuật này sẽ bắt đầu có hiệu lực 7 tháng sau ngày đó, mặc dù đã có báo cáo rằng  các công ty có thể đưa ra một thách thức pháp lý.

Các nhà hoạt động chống vaping phản đối thuốc lá điện tử nói rằng các công ty cố tình nhắm mục tiêu vào những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp các sản phẩm có hương vị. Các nhà phê bình nói rằng không chỉ điều tra khoa học hơn về tác động sức khỏe cần thiết, vaping có thể khuyến khích những người trẻ tuổi chuyển sang thuốc lá.không những cần có nhiều nghiên cứu khoa học về những ảnh hưởng lên sức khỏe của chúng mà việc hút thuốc lá điện tử cũng khiến những người trẻ tuổi quay lại hút thuốc lá.

Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cơ quan quản lý quốc gia, đã ban hành các hướng dẫn đề xuất cho các công ty cho đến năm 2021 để áp dụng để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ để đánh giá các sản phẩm thuốc lá điện tử của họ cho đến năm 2021. Một thời hạn ban đầu đã được đặt ra cho tháng 8 năm 2018Thời hạn ban đầu đã được đặt ra là tháng 8 năm 2018, nhưng sau đó cơ quan này nói rằng cần có thêm thời gian chuẩn bị. Luật sư thành phố của San Francisco, Dennis Herrera, người đã vận động lệnh cấm, ca ngợi hành động này và nói rằng điều đó là cần thiết bởi vì cái mà ông gọi là "sự thoái thác trách nhiệm" của FDA trong việc điều chỉnh quản lý thuốc lá điện tử.

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này