TRA TỪ

Prominent white supremacists are still on YouTube in wake of ban

Giới thiệu : Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.


Prominent white supremacists are still on YouTube in wake of ban

Six days after YouTube said it would ban supremacist content and remove videos that deny well-documented atrocities like the Holocaust, accounts belonging to some of the most prominent purveyors of hate in the US, such as white supremacist Richard Spencer and former KKK leader David Duke, are still on the platform.

YouTube has taken some action against Duke's account, which he uses to, among other things, rail against what he calls the "Zio" media — "Zio" is a code word he uses for "Jewish" — and post bizarre fitness videos with advice on how to avoid shrunken testicles. Features like comments and sharing have been removed from the channel, and YouTube has added a warning that his videos contain "inappropriate" or "offensive" content. But a YouTube spokesperson told CNN Business that those actions predated the company's announcement last week.

The majority of videos on the account for the National Policy Institute, a white supremacist group that Spencer runs, do not contain any content warnings and most of the videos can still be shared and commented on. Spencer, who helped found the alt-right movement, was one of the leaders of the Unite the Right rally in Charlottesville, Virginia, in August 2017. Violence at that rally led to dozens of injuries and the death of counterprotester Heather Heyer.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Meochan
Gửi lúc: 2019-06-12 21:39:37
Điểm: 10
2
Kyouku0201
Gửi lúc: 2019-06-13 18:10:07
Điểm: 10
3
Jelle
Gửi lúc: 2019-06-12 19:52:19
Điểm: 8
4
vienmyhh
Gửi lúc: 2019-06-14 23:25:00
Điểm: 8
5
quynh_02
Gửi lúc: 2019-06-16 21:55:32
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Emheogay

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-06-2019

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 3
• Điểm thành tích: 25
• Điểm học bạ: 3
Những kẻ siêu quyền lực nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắng Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng. YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước. Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công Heather Heyer.
Gửi lúc: 22:42:15 ngày 16-06-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-07-03 20:20:44

Những kẻ siêu quyền lực nổi tiếngNhững kẻ  theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng liên quan đến chủ ngữ tôn sùng thượng đẳng và xóa bỏ các video mà phủ nhận có nội dung ghi lại các hành vi tàn bạo  như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắngnhư kẻ theo chủ ngữ da trắng thượng đẳng Richard Spencer và cựu lãnh đạo đảng KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng kênh này.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là mà hắn sử dụng cùng với nhiều thứ khác để chỉ trích thứ mà hắn gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho người "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với đăng các video tập luyện kỳ dị với  lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng một nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải người đã giúp thành lập phong trào alt-right, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công phản đối Heather Heyer .

 

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

Thanh xuân đôi khi lại chẳng phải là thời gian, mà là khoảng cách...

benquangvinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-09-2018

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 14
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 14
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắng Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng. YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước. Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công Heather Heyer.
Gửi lúc: 22:18:06 ngày 16-06-2019
Điểm: 5/10
Time : 2019-07-03 20:21:10

Những kẻ  theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn xuất hiện trên Youtube sau lệnh cấm
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng liên quan đến chủ ngữ tôn sùng thượng đẳng và xóa bỏ các video mà phủ nhận có nội dung ghi lại các hành vi tàn bạo  như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắngnhư kẻ theo chủ ngữ da trắng thượng đẳng Richard Spencer và cựu lãnh đạo đảng KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng kênh này.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là mà hắn sử dụng cùng với nhiều thứ khác để chỉ trích thứ mà hắn gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho người "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với đăng các video tập luyện kỳ dị với  lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng một nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải người đã giúp thành lập phong trào alt-right, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công phản đối Heather Heyer .

 

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

minhthao2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2016

Bài viết: 41

• Sổ học bạ: 221
• Điểm thành tích: 31
• Điểm học bạ: 221
Six days after YouTube said it would ban supremacist content and remove videos that deny well-documented atrocities like the Holocaust, accounts belonging to some of the most prominent purveyors of hate in the US, such as white supremacist Richard Spencer and former KKK leader David Duke, are still on the platform. YouTube has taken some action against Duke's account, which he uses to, among other things, rail against what he calls the "Zio" media — "Zio" is a code word he uses for "Jewish" — and post bizarre fitness videos with advice on how to avoid shrunken testicles. Features like comments and sharing have been removed from the channel, and YouTube has added a warning that his videos contain "inappropriate" or "offensive" content. But a YouTube spokesperson told CNN Business that those actions predated the company's announcement last week. The majority of videos on the account for the National Policy Institute, a white supremacist group that Spencer runs, do not contain any content warnings and most of the videos can still be shared and commented on. Spencer, who helped found the alt-right movement, was one of the leaders of the Unite the Right rally in Charlottesville, Virginia, in August 2017. Violence at that rally led to dozens of injuries and the death of counterprotester Heather Heyer.
Gửi lúc: 21:58:45 ngày 16-06-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-07-03 18:47:14

Những kẻ  theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn xuất hiện trên Youtube sau lệnh cấm
Sáu ngày sau khi Youtube cho biết nó sẽ cấm các nội dung liên quan đến chủ nghĩa tôn sùng thượng đẳng và xóa bỏ các video mà phủ nhận có nội dung ghi lại các hành vi tàn bạo như Holocaust, các tài khoản thuộc quyền sở hữu của một vài trong số những người truyền bá lòng thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như kẻ theo chủ ngữ da trắng thượng đẳng Richard Spencer cựu lãnh đạo đảng 3K (tên của nhiều hội kín lớn ngày xưa và ngày nay ở Hoa Kỳ với chủ trương đề cao thuyết Người da trắng thượng đẳng ) David Duke, vẫn còn đang hoạt động trên nền tảng kênh này.
Youtube đã tiến hành 1 số hành động chống lại tài khoản của Duke, mà hắn sử dụng cùng với nhiều thứ khác để chỉ trích thứ mà hắn gọi là phương tiện "Zio"- Zio là từ mà hắn dùng để gọi người Do Thái- và đăng các video tập luyện kỳ dị với lời khuyên về cách phòng tránh tình trạng tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị gỡ bỏ khỏi kênh này, và Youtube đã thêm cảnh báo rằng các video của hắn có chứa nội dung không phù hợp hoặc phản cảm. Nhưng một phát ngôn viên của Youtube đã nói với kênh CNN Business rằng những hành động này đã được thực hiện trước khi có thông báo của hãng này vào tuần trước.
Đa số các video trên tài khoản của Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia, một nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng do Spencer điều hành, vẫn không chứa bất kỳ lời cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể chia sẻ và đăng nhận xét được.  Spencer, người đã giúp thành lập phong trào alt-right, là một trong những
người lãnh đạo cuộc biểu tình Unite the Right (Đoàn kết phe hữu khuynh) tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8/2017. Các hành vi bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã khiến hàng chục
người bị thương và cái chết của một người phản đối là Heather Heyer.

Thư

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1009

• Sổ học bạ: 334
• Điểm thành tích: 188
• Điểm học bạ: 334
Những người da trắng thượng tôn nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung người da trắng thượng tôn và xóa các video phủ nhận sự tàn bạo có đầy đủ tài liệu dẫn chứng như nạn tàn sát dân Do Thái dười thời Hít -Le, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như người da trắng thượng tôn Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng. YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ta chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một mật mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như bình luận và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "xúc phạm". Tuy nhiên, một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có thông báo trước của công ty vào tuần trước. Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm người da trắng thượng tôn mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và bình luận. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào cực hữu, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình hợp nhất tại thành phố Charlottesville, bang Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản biểu tình cô Heather Heyer.
Gửi lúc: 21:55:32 ngày 16-06-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-07-03 20:44:06

Những người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm

Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung liên quan đến chủ nghĩa người da trắng thượng tôn và xóa các video phủ nhận sự tàn bạo có đầy đủ tài liệu dẫn chứng như nạn tàn sát dân Do Thái dười thời Hít -Le, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng kênh này.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, mà hắn sử dụng cùng với nhiều thứ khác anh ta để chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một mật mã anh ấy sử dụng cho " ngườiDo Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như bình luận và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "xúc phạm". Tuy nhiên, một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có thông báo trước của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và bình luận. Spencer, người đã giúp tìm ra sáng lập phong trào cực hữu, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình hợp nhất Unite the Right (Đoàn kết phe hữu khuynh)  tại thành phố Charlottesville, bang Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản biểu tình cô Heather Heyer.

Bài dịch khá tốt, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

nguyenphucloc2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-05-2018

Bài viết: 137

• Sổ học bạ: 476
• Điểm thành tích: 62
• Điểm học bạ: 476
Những kẻ siêu quyền lực nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắng Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng. YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước. Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản đối Heather Heyer.
Gửi lúc: 21:49:36 ngày 16-06-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-07-03 18:46:47

Những kẻ siêu quyền lực nổi tiếngNhững kẻ  theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng liên quan đến chủ ngữ tôn sùng thượng đẳng và xóa bỏ các video mà phủ nhận có nội dung ghi lại các hành vi tàn bạo  như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắngnhư kẻ theo chủ ngữ da trắng thượng đẳng Richard Spencer và cựu lãnh đạo đảng KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng kênh này.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là mà hắn sử dụng cùng với nhiều thứ khác để chỉ trích thứ mà hắn gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho người "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với đăng các video tập luyện kỳ dị với  lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng một nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải người đã giúp thành lập phong trào alt-right, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công phản đối Heather Heyer .

 

Bài còn đôi chỗ lủng củng, bạn tham khảo các lỗi đã sửa nhé.

hello
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này