TRA TỪ

Các bài tập về dạng số ít và số nhiều của danh từ

Bạn hãy lựa chọn đáp án để trả lời xem âm cuối của từ sau được phát âm thế nào nhé.
16577
715
Điểm:
10/10
Thời gian:
38 giây
06:02:09 ngày 05/03/2016
Bạn hãy viết dạng thức số nhiều của mỗi danh từ sau nhé.
13200
638
Điểm:
10/10
Thời gian:
59 giây
06:03:18 ngày 05/03/2016
Click chuột vào một từ sai trong số hai từ được in đậm để hoàn thành câu.
13024
576
Điểm:
0/10
Thời gian:
4 giây
06:07:09 ngày 05/03/2016
Bạn hãy điền vào mỗi chỗ trống dạng số nhiều của danh từ được cho dưới đây để hoàn thành các câu sau.
12246
495
Điểm:
7/10
Thời gian:
7 phút
06:11:39 ngày 05/03/2016
Bạn hãy chọn đúng dạng số nhiều của mỗi danh từ dưới đây.
9364
547
Điểm:
10/10
Thời gian:
2 phút
06:13:52 ngày 05/03/2016
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này