TRA TỪ

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

BoyOneCham

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-12-2020

Bài viết: 344

• Sổ học bạ: 57
• Điểm thành tích: 143
• Điểm học bạ: 57
_no comment_
Gửi lúc: 19:59:14 ngày 10-01-2021

Maiphuong2k11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-08-2020

Bài viết: 203

• Sổ học bạ: 199
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 199
_No comment_
Gửi lúc: 10:54:20 ngày 04-10-2020
Phuong_nam lun

kayabakririto

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-08-2018

Bài viết: 633

• Sổ học bạ: 348
• Điểm thành tích: 591
• Điểm học bạ: 348
_no comment_
Gửi lúc: 22:17:24 ngày 11-09-2020

machiminh

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 31-05-2015

Bài viết: 1122

• Sổ học bạ: 338
• Điểm thành tích: 79
• Điểm học bạ: 338
~No comment~
Gửi lúc: 19:41:46 ngày 06-09-2020

hoamaitrang123

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 14-03-2020

Bài viết: 734

• Sổ học bạ: 310
• Điểm thành tích: 260
• Điểm học bạ: 310
Bạn đã làm đúng 6/6nExcellent! Tiếp tục phát huy bạn nhé!
Gửi lúc: 15:08:45 ngày 02-08-2020
Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này