TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Hoàn thành các câu dạng ngắn thể hiện sự đồng tình như câu mẫu.
2208
108
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng 'too, so, either, neither'.
2486
93
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi câu ở phía bên phải với một câu phù hợp ở phía bên trái.
1616
85
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
1880
76
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'neither ... nor' hoặc 'either ... or'.
1788
86
Bạn chưa làm bài này
Nối hai câu sử dụng 'neither ... nor' hoặc 'either ... or'.
1843
85
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×