TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Kéo thả mỗi câu ở cột bên phải với một câu phù hợp ở cột bên trái.
2418
131
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau bằng các động từ trong ngoặc sử dụng câu điều kiện loại 2.
2240
135
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây.
2115
111
Bạn chưa làm bài này
Thomas bị lạc ngoài đảo hoang và anh ấy đang nghĩ. Nhìn vào suy nghĩ của anh ấy và viết các câu điều kiện loại 2 như ví dụ.
1952
110
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu đúng nhất cho mỗi văn cảnh như ví dụ dưới đây.
1911
110
Bạn chưa làm bài này
Đọc các văn cảnh và hoàn thành các câu dưới đây như ví dụ.
2214
125
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này