TRA TỪ

Các bài luyện tập

Kéo thả mỗi mệnh đề ở bên phải với một mệnh đề phù hợp ở bên trái để tạo thành câu hoàn chỉnh.
2865
166
Bạn chưa làm bài này
Nhìn vào các bức tranh và sử dụng gợi ý cho sẵn để viết thành các câu điều kiện loại 0.
2720
119
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi mệnh đề ở bên phải với một mệnh đề phù hợp ở bên trái để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1962
107
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ cho sẵn. give, have, finish, be, not go, win
2181
111
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với if hoặc unless.
2006
102
Bạn chưa làm bài này
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. Sau đó xác định loại câu điều kiện. Viết "0" cho câu điều kiện loại 0 và "1" cho câu điều kiện loại 1.
1971
108
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
2055
99
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này