TRA TỪ

Luyện tập - Bài Tổng Kết

Bài tập 1

Điền số âm tiết và số thứ tự âm tiết được nhấn mạnh
0
45
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên âm nghe được trong từ
0
23
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe, xem ký hiệu phiên âm và điền từ thích hợp vào chỗ trống
0
22
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Nghe và click chọn từ bạn nghe thấy trong câu
0
24
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này