TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài mở đầu

Bài tập 1

Điền số âm và số chữ cái
25872
1690
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại
16119
1264
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này