TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 6

Bài tập 1

Click để nghe và điền 1 hoặc 2 chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo nên âm /ʌ/ trong từ
2404
200
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ʌ/ vào chỗ trống
2021
160
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa nguyên âm ngắn /ʌ/
1903
161
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ʌ/
1957
148
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm ngắn /ʌ/ vào câu danh ngôn
2123
163
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /ʌ/ rồi so sánh
1470
689
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này