TRA TỪ

Luyện tập - Bài 36

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /dʒ/
112
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /dʒ/ vào ô chữ
115
32
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /dʒ/ vào chỗ trống
112
29
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /dʒ/
97
27
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa phụ âm /dʒ/ trong câu danh ngôn
105
24
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /dʒ/ rồi so sánh
100
98
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này