TRA TỪ

Luyện tập - Bài 34

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /ʒ/
182
42
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /ʒ/ vào ô chữ
188
34
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /ʒ/ vào chỗ trống
183
30
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm hữu thanh /ʒ/
160
32
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /ʒ/ vào câu danh ngôn
152
28
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /ʒ/ rồi so sánh
106
82
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này