TRA TỪ

Luyện tập - Bài 32

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm hữu thanh /ð/
283
46
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa phụ âm /ð/ vào ô chữ
270
42
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa phụ âm hữu thanh /ð/
267
46
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm hữu thanh /ð/
270
44
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa phụ âm hữu thanh /ð/ trong câu danh ngôn
246
42
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm hữu thanh /ð/ rồi so sánh
186
98
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay