TRA TỪ

Luyện tập - Bài 31

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /θ/
303
48
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /θ/ vào chỗ trống
278
39
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn các từ chứa phụ âm /θ/ trong câu
296
36
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /θ/
290
39
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /θ/ vào câu danh ngôn
267
34
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /θ/ rồi so sánh
197
131
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này