TRA TỪ

Luyện tập - Bài 22

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /b/
618
67
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /b/ vào chỗ trống
660
48
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /b/ vào chỗ trống
640
61
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /b/
611
66
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /b/ vào câu danh ngôn
585
54
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /b/ rồi so sánh
442
211
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này