TRA TỪ

Luyện tập - Bài 21

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /p/
705
80
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /p/ vào chỗ trống
684
61
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /p/ vào chỗ trống
691
52
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /p/
669
53
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /p/ vào câu danh ngôn
641
47
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /p/ rồi so sánh
482
193
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này