TRA TỪ

Luyện tập - Bài 17

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /aɪ/ trong từ
724
79
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /aɪ/ vào ô chữ
718
77
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa nguyên âm đôi /aɪ/
689
72
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /aɪ/
675
69
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa nguyên âm đôi /aɪ/ trong câu danh ngôn
682
58
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /aɪ/ rồi so sánh
513
243
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này