TRA TỪ

Luyện tập - Bài 13

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /ɪə/ trong từ
903
89
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ɪə/ vào chỗ trống
859
80
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa nguyên âm đôi /ɪə/
856
76
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ɪə/
857
80
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /ɪə/ vào câu danh ngôn
828
73
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /ɪə/ rồi so sánh
621
257
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này