TRA TỪ

Bài 36 - Phụ âm /dʒ/ (Consonant /dʒ/) - Tóm tắt
JunePACB_AUDIO /dʒ/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Tương tự như phụ âm /tʃ/ PACB_AUDIO, khi phát âm phụ âm /dʒ/ PACB_AUDIO, các bạn cần: - nâng mặt lưỡi chạm vào ngay sau lợi hàm trên, nâng cả phần trước của lưỡi và nâng ngạc mềm chặn luồng khí trong miệng - vành lưỡi chạm nhẹ vào răng ở hai bên miệng - sau đó đẩy mạnh luồng khí ra sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra NHƯNG  - dây thanh trong cổ họng có rung
Phụ âm vô thanh /tʃ/PACB_AUDIO có trong từ chainPACB_AUDIO còn phụ âm hữu thanh /dʒ/PACB_AUDIO có trong từ JanePACB_AUDIO. Để chuyển âm /tʃ/PACB_AUDIO thành âm /dʒ/PACB_AUDIO, các bạn cần làm rung dây thanh trong cổ họng. Một cách đơn giản để phân biệt âm /tʃ/PACB_AUDIO và âm /dʒ/PACB_AUDIO là đặt tay lên cổ họng để cảm nhận độ rung của dây thanh. Âm /tʃ/PACB_AUDIO không làm rung dây thanh còn âm /dʒ/PACB_AUDIO thì có làm rung dây thanh. Ký hiệu phiên âm: /dʒ/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
job (n)PACB_AUDIO công việc, nghề nghiệp
join (v)PACB_AUDIO tham gia
enjoy (v)PACB_AUDIO yêu thích, tận hưởng
gym (n)PACB_AUDIO phòng tập thể hình
giant (adj)PACB_AUDIO to lớn, khổng lồ
age (n)PACB_AUDIO tuổi tác
large (adj)PACB_AUDIO rộng, lớn
education (n)PACB_AUDIO giáo dục
fridge (n)PACB_AUDIO tủ lạnh
Các cặp từ mà từ thứ nhất chứa phụ âm /tʃ/PACB_AUDIO, còn từ thứ 2 chứa phụ âm /dʒ/PACB_AUDIO:
Nghĩa của từ thứ nhất Cặp từ Nghĩa của từ thứ hai
chữ cái H H (n) PACB_AUDIO – age (n)PACB_AUDIO tuổi tác
chuỗi, dãy chain (n) PACB_AUDIO – Jane (n) PACB_AUDIO Jane (tên người)
rẻ cheap (adj) PACB_AUDIO – jeep (n) PACB_AUDIO xe jíp
Xem hình ảnh trực quan, nghe và nhắc lại theo sau: /dʒ/ PACB_AUDIO
Từ Nghĩa
job (n)PACB_AUDIO công việc
jacket (n)PACB_AUDIO áo khoác
rejoice (v)PACB_AUDIO vui mừng
George (n)PACB_AUDIO George (tên người)
agency (n)PACB_AUDIO cơ quan
huge (adj)PACB_AUDIO to, lớn
orange (n)PACB_AUDIO quả cam
graduate (v)PACB_AUDIO tốt nghiệp
edge (n)PACB_AUDIO mép, rìa
2. Dạng chính tả phổ biến - Dạng chính tả thứ nhất là "j":
Từ Nghĩa
jam (n)PACB_AUDIO mứt
jet (n)PACB_AUDIO máy bay phản lực
juice (n)PACB_AUDIO nước trái cây
jump (v)PACB_AUDIO nhảy
July (n)PACB_AUDIO tháng 7
enjoy (v)PACB_AUDIO yêu thích, tận hưởng
injure (v)PACB_AUDIO làm bị thương
project (n)PACB_AUDIO dự án
rejoice (v)PACB_AUDIO vui mừng
- Dạng chính tả thứ hai là "g":
gene (n)PACB_AUDIO gen
gesture (n)PACB_AUDIO cử chỉ
giant (adj)PACB_AUDIO khổng lồ
general (adj)PACB_AUDIO nhìn chung, thông thường
danger (n)PACB_AUDIO sự nguy hiểm
urgent (adj)PACB_AUDIO khẩn cấp
imagine (v)PACB_AUDIO tưởng tượng
apologize (v)PACB_AUDIO xin lỗi
- Dạng chính tả thứ ba là "ge":
age (n)PACB_AUDIO tuổi tác
charge (v)PACB_AUDIO tính tiền
huge (adj)PACB_AUDIO to, lớn
large (adj)PACB_AUDIO rộng, lớn
page (n)PACB_AUDIO trang (sách)
stage (n)PACB_AUDIO sân khấu
orange (n)PACB_AUDIO quả cam
language (n)PACB_AUDIO ngôn ngữ
- Dạng chính tả thứ tư là "d":
gradual (adj)PACB_AUDIO từ từ, dần dần
graduate (v)PACB_AUDIO tốt nghiệp
soldier (n)PACB_AUDIO người lính, quân nhân
procedure (n)PACB_AUDIO quy trình, thủ tục
education (n)PACB_AUDIO giáo dục
individual (adj)PACB_AUDIO thuộc về cá nhân
- Dạng chính tả thứ năm là "dge":
edge (n)PACB_AUDIO mép, rìa
fridge (n)PACB_AUDIO tủ lạnh
judge (n)PACB_AUDIO thẩm phán
- Một số từ quen thuộc có dạng chính tả khác:
adjust (v)PACB_AUDIO điều chỉnh
adjective (n)PACB_AUDIO tính từ
budget (n)PACB_AUDIO ngân sách
Nghe và nhắc lại các cụm từ có âm /dʒ/PACB_AUDIO sau:
Cụm từ Nghĩa
orange juicePACB_AUDIO nước cam
Jim's jobPACB_AUDIO công việc của Jim
a huge budgetPACB_AUDIO ngân sách lớn
a large fridgePACB_AUDIO một tủ lạnh to
an urgent projectPACB_AUDIO một dự án gấp rút
individual educationPACB_AUDIO giáo dục cá nhân
a giant jetPACB_AUDIO một máy bay phản lực khổng lồ
an injured soldierPACB_AUDIO một người lính bị thương
Lắng nghe, nhận dạng các từ chứa âm /dʒ/PACB_AUDIO và sau đó nhắc lại các câu sau:

1. Jack enjoys drinking orange juice. PACB_AUDIO

Jack rất thích uống nước cam.

2. George goes to the gym despite his old age.PACB_AUDIO

George vẫn đến phòng tập thể hình dù tuổi đã cao.

3. They need a huge budget for this urgent project. PACB_AUDIO

Họ cần ngân sách khủng cho dự án cấp bách này.

4. Jane hopes to get a job after her college graduation. PACB_AUDIO

Jane hi vọng sẽ tìm được việc sau khi tốt nghiệp đại học.

* Chú ý:
- Hai chữ cái G và J được phát âm lần lượt là /i:/PACB_AUDIO và /eɪ/PACB_AUDIO.
- Dạng chính tả “ch” trong từ sandwich có thể được phát âm theo hai cách là /tʃ/PACB_AUDIO (sandwichPACB_AUDIO) hoặc là /dʒ/PACB_AUDIO (sandwichPACB_AUDIO).
3. Ví dụ thực tế - Trích đoạn phim tài liệu khoa học "The private life of plants"PACB_AUDIO.
To give you some idea of the lengths to which an insect will go in order to get a vegetarian meal in safety, look at this. Clearly, it's a badly damaged leaf, but where is the creature that's doing the damage? Để cho bạn thấy được công sức mà một con côn trùng sẽ bỏ ra để có được một bữa ăn chay an toàn, bạn hãy nhìn vào đây. Rõ ràng, đó là một chiếc lá đã bị làm hỏng rất nhiều, nhưng sinh vật đang gây ra sự hư hại thì ở đâu?
This is it, a tiny caterpillar Nó đây, một con sâu bướm nhỏ bé.
It's soft. Nó mềm.
It's defenceless. Nó không có khả năng tự vệ.
It's clearly an excellent mouthful for many a bird. Rõ ràng nó là một miếng tuyệt vời đối với rất nhiều con chim.
So if it is to survive, it has to take steps to protect itself. Vì thế để tồn tại, nó phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ mình.
It starts by making a semi-circular cut into the leaf from the margin. Nó bắt đầu với việc tạo một vết cắt nửa vòng tròn vào cái lá bắt đầu từ mép lá.
But when the cut is only half complete, it starts from the other end. Nhưng khi vết cắt mới xong một nửa thì nó bắt đầu từ phía bên kia.
4. Các lỗi thường gặp 4.1 Phát âm phụ âm /dʒ/ thành âm /z/ Ví dụ: jacketPACB_AUDIO Cách khắc phục: - chú ý đặt lưỡi cho đúng: nâng cả đầu lưỡi và mặt lưỡi chạm vào ngay sau lợi hàm trên, không phải chạm lợi hàm trên như khi phát âm âm /z/PACB_AUDIO - sau đó cần phải đẩy mạnh luồng khí ra sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra Cách phát âm đúng: jacketPACB_AUDIO 4.2 Việt hóa các phụ âm /dʒ/ Ví dụ: advantagePACB_AUDIO advantagePACB_AUDIO Cách khắc phục: - đặt đầu lưỡi và mặt lưỡi chạm vào ngay sau lợi hàm trên, chứ không phải chạm lợi hàm trên như đối với âm /t/PACB_AUDIO - sau đó, đẩy mạnh luồng khí ra, nhớ chú ý cần phải nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra, không thêm âm /ə/PACB_AUDIO phía cuối từ Cách phát âm đúng: advantagePACB_AUDIO 4.3 Không phát âm các phụ âm /dʒ/ cuối từ Ví dụ: orangePACB_AUDIO Cách khắc phục: - chú ý phát âm đầy đủ các âm trong một từ, nhất là âm đuôi ở phía cuối từ Cách phát âm đúng: orangePACB_AUDIO Chúng ta đã tìm hiểu xong về phụ âm /dʒ/, cách phát âm, các dạng chính tả phổ biến, ví dụ thực tế và các lỗi thường mắc phải. Các bạn hãy cùng thực hành các bài tập phía dưới để nắm chắc được các kiến thức vừa học và áp dụng vào thực tế nhé! Chúc các bạn luyện tập tốt!
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quanpleiku

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-06-2018

Bài viết: 132

• Sổ học bạ: 130
• Điểm thành tích: 47
• Điểm học bạ: 130
hay
Gửi lúc: 07:24:49 ngày 11-09-2020
๖ۣۜωвςá๓âρッ

buidacvien

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-03-2017

Bài viết: 186

• Sổ học bạ: 206
• Điểm thành tích: 742
• Điểm học bạ: 206
hay
Gửi lúc: 09:16:02 ngày 14-06-2020

KhuuNgocAnh1983

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-10-2015

Bài viết: 26

• Sổ học bạ: 168
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 168
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Gửi lúc: 16:24:48 ngày 31-05-2020

Ryn_2k3

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 01-09-2019

Bài viết: 5476

• Sổ học bạ: 369
• Điểm thành tích: 1053
• Điểm học bạ: 369
no comment.
Gửi lúc: 07:52:04 ngày 15-03-2020
#ryndeptraivl

trucmaibo

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-08-2015

Bài viết: 3109

• Sổ học bạ: 522
• Điểm thành tích: 283
• Điểm học bạ: 522
researcher PSG-Neymar jr
Gửi lúc: 12:02:56 ngày 16-12-2019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này