TRA TỪ

Bài 20 - Nguyên âm đôi /aʊ/ (Diphthong /aʊ/) - Tóm tắt
cowPACB_AUDIO /aʊ/PACB_AUDIO 1. Cách phát âm
Khi phát âm nguyên âm đôi /aʊ/ PACB_AUDIO, cần chuyển từ phát âm âm /ɑ:/ PACB_AUDIO đến phát âm âm /ʊ/ PACB_AUDIO: - lưỡi nâng cao hơn - môi chuyển từ hơi mở đến hơi tròn môi - phần âm /ɑ:/ được phát âm dài và to hơn so với phần âm /ʊ/
Ví dụ: trong từ cowPACB_AUDIO, phần âm /ɑ:/PACB_AUDIO sẽ dài hơn phần âm /ʊ/PACB_AUDIO phía cuối trong nguyên âm đôi /aʊ/PACB_AUDIO. Ký hiệu phiên âm: /aʊ/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
now (adv)PACB_AUDIO bây giờ
loud (adj)PACB_AUDIO to, ầm ĩ
house (n)PACB_AUDIO ngôi nhà
brown (adj)PACB_AUDIO nâu
flower (n)PACB_AUDIO hoa
power (n)PACB_AUDIO sức mạnh
council (n)PACB_AUDIO hội đồng
pronounce (v)PACB_AUDIO phát âm
Xem hình ảnh trực quan, nghe và nhắc lại theo sau: /aʊ/ PACB_AUDIO
Từ Nghĩa
how (adv)PACB_AUDIO như thế nào
town (n)PACB_AUDIO thị trấn
mouth (n)PACB_AUDIO miệng
sound (n)PACB_AUDIO âm thanh
ground (n)PACB_AUDIO mặt đất
doubt (n)PACB_AUDIO nghi ngờ
announce (v)PACB_AUDIO thông báo
vowel (n)PACB_AUDIO nguyên âm
2. Các dạng chính tả phổ biến - Dạng chính tả thứ nhất "ou":
Từ Nghĩa
cloud (n)PACB_AUDIO mây
found (v)PACB_AUDIO
(thì quá khứ của find)
tìm thấy
round (adj)PACB_AUDIO tròn
south (n)PACB_AUDIO phía nam
couch (n)PACB_AUDIO ghế bành
thousand (number)PACB_AUDIO một nghìn (1000)
surround (v)PACB_AUDIO bao quanh
account (n)PACB_AUDIO tài khoản
- Dạng chính tả thứ hai "ow":
Từ Nghĩa
cow (n)PACB_AUDIO con bò
crowd (n)PACB_AUDIO đám đông
brown (adj)PACB_AUDIO nâu
clown (n)PACB_AUDIO chú hề
drown (v)PACB_AUDIO chết đuối
allow (v)PACB_AUDIO cho phép
tower (n)PACB_AUDIO tháp
power (n)PACB_AUDIO sức mạnh
Nghe và nhắc lại các cụm từ có âm /aʊ/ sau:
Cụm từ Nghĩa
found outPACB_AUDIO đã tìm ra
brown blousePACB_AUDIO chiếc áo cánh màu nâu
count the nounsPACB_AUDIO đếm số danh từ
a thousand towelsPACB_AUDIO một nghìn chiếc khăn tắm
around the mountainPACB_AUDIO quanh núi
about the announcementPACB_AUDIO về thông báo đó
the power of the crowdPACB_AUDIO sức mạnh của đám đông
Lắng nghe, chú ý dạng chính tả của âm /aʊ/ và sau đó nhắc lại các câu sau:

1. Flowers are around the house.PACB_AUDIO

Hoa có ở quanh ngôi nhà.

2. How is the brown cow now?PACB_AUDIO

Con bò nâu bây giờ thế nào rồi?

3. I found a mouse in my town house.PACB_AUDIO

Tôi đã tìm thấy một con chuột ở ngôi nhà trong thị trấn của tôi.

4. How do you pronounce this vowel sound?PACB_AUDIO

Bạn phát âm nguyên âm này như thế nào?

3. Ví dụ thực tế - Trích đoạn phim tài liệu khoa học "The Life of Birds"PACB_AUDIO.
Dawn, and there's not a single one of those little chicks to be seen. Bình minh, và không nhìn thấy một con chim non nào trong số kia.
By now they are all at least four miles out to sea, called there by their parents. Đến bây giờ, tất cả chúng đã đến ít nhất bốn dặm ngoài biển khơi, được gọi ra đó bởi bố mẹ của chúng.
Sound, of course, is very important in the life of all birds. Âm thanh, tất nhiên, rất quan trọng trong cuộc sống của tất cả các loài chim.
It's the way they communicate. Đó là cách mà chúng giao tiếp.
And what they say, and the various ways in which they say it, is what we'll be looking at in the next programme about The Life of Birds. Và điều mà chúng nói, và những cách khác nhau mà chúng nói ra điều đó, là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình tiếp theo về Cuộc Sống Của Các Loài Chim.
4. Các lỗi thường gặp 4.1 Phát âm phần âm /ɑ:/ và phần âm /ʊ/ kéo dài như nhau trong nguyên âm đôi /aʊ/ Ví dụ: cow PACB_AUDIO Cách khắc phục: - phát âm phần âm /ɑ:/ dài hơn phần âm /ʊ/ Cách phát âm đúng: cow PACB_AUDIO 4.2 Phát âm âm /aʊ/ dựa vào dạng chính tả trong tiếng Anh Ví dụ: cloudy PACB_AUDIO Từ này bị phát âm sai có thể do các bạn dựa vào cách phát âm của từ tiếng Anh có dạng chính tả tương tự như soulPACB_AUDIO. Cách khắc phục: - cần lưu ý cùng một dạng chính tả trong tiếng Anh có thể có nhiều cách phát âm - cần tra cách phát âm của từ mới Cách phát âm đúng: cloudy PACB_AUDIO Chúng ta đã tìm hiểu xong về nguyên âm đôi /aʊ/, cách phát âm, các dạng chính tả phổ biến, ví dụ thực tế và các lỗi thường mắc phải. Các bạn hãy cùng thực hành các bài tập phía dưới để nắm chắc được các kiến thức vừa học và áp dụng vào thực tế nhé! Chúc các bạn luyện tập tốt!
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

KhuuNgocAnh1983

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-10-2015

Bài viết: 26

• Sổ học bạ: 168
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 168
hhayyyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 14:30:57 ngày 08-08-2020

buidacvien

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-03-2017

Bài viết: 186

• Sổ học bạ: 206
• Điểm thành tích: 742
• Điểm học bạ: 206
hay
Gửi lúc: 09:23:47 ngày 14-06-2020

vannhathuy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-05-2019

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 61
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 61
bai hoc cung duoc hay
Gửi lúc: 08:23:42 ngày 17-04-2020

lanhuong2406

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 21-08-2018

Bài viết: 1615

• Sổ học bạ: 411
• Điểm thành tích: 310
• Điểm học bạ: 411
bài học khá hay
Gửi lúc: 23:01:48 ngày 08-04-2020
你好

lanhuong2406

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 21-08-2018

Bài viết: 1615

• Sổ học bạ: 411
• Điểm thành tích: 310
• Điểm học bạ: 411
bài học khá hay
Gửi lúc: 23:01:48 ngày 08-04-2020
你好
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này