TRA TỪ

Bài 12 - Nguyên âm ngắn /ə/ (Short vowel /ə/) - Tóm tắt
systemPACB_AUDIO /ə/PACB_AUDIO (Đây là một âm đặc biệt vì rất nhiều dạng chính tả có thể được phát âm là /ə/ khi đọc lướt hay không được nhấn trọng âm. Cụ thể các bạn sẽ học trong bài học về dạng mạnh/yếu của từ.) 1. Cách phát âm
So với nguyên âm dài /ɜ:/ PACB_AUDIO, nguyên âm ngắn /ə/ PACB_AUDIO phát âm tương tự: - lưỡi cao trung bình - lưỡi thả lỏng tự nhiên - miệng mở một chút NHƯNG  - phát âm rất ngắn
Nguyên âm dài /ɜ:/PACB_AUDIO có trong từ “term”PACB_AUDIO, còn nguyên âm ngắn /ə/PACB_AUDIO có trong từ “system”PACB_AUDIO. Để chuyển nguyên âm dài /ɜ:/PACB_AUDIO trong “term”PACB_AUDIO thành nguyên âm ngắn /ə/PACB_AUDIO trong “system”PACB_AUDIO, các bạn cần phát âm nhanh hai phụ âm /t/PACB_AUDIO và /m/PACB_AUDIO và phát âm: "system"PACB_AUDIO. Ký hiệu phiên âm: /ə/ Các từ ví dụ:
Từ Nghĩa
accept (v)PACB_AUDIO chấp nhận
woman (n)PACB_AUDIO phụ nữ
mother (n)PACB_AUDIO mẹ
answer (v)PACB_AUDIO trả lời
complete (v)PACB_AUDIO hoàn thành
handsome (adj)PACB_AUDIO đẹp trai
suggest (v)PACB_AUDIO gợi ý
anxious (adj)PACB_AUDIO lo lắng
responsible (adj)PACB_AUDIO có trách nhiệm
Các cặp từ mà từ thứ nhất chứa nguyên âm dài /ɜ:/, còn từ thứ 2 chứa nguyên âm ngắn /ə/:
Nghĩa của từ thứ nhất Cặp từ Nghĩa của từ thứ hai
từ word (n) PACB_AUDIO – upward (adv)PACB_AUDIO hướng lên
đầu tiên first (adj) PACB_AUDIO – breakfast (n) PACB_AUDIO bữa sáng
học learn (v) PACB_AUDIO – woollen (adj) PACB_AUDIO bằng len
người person (n) PACB_AUDIO – pepper (n) PACB_AUDIO hạt tiêu
Xem hình ảnh trực quan, nghe và nhắc lại theo sau: /ə/ PACB_AUDIO
Từ Nghĩa
agree (v)PACB_AUDIO đồng ý
apartment (n)PACB_AUDIO căn hộ
problem (n)PACB_AUDIO vấn đề
sentence (n)PACB_AUDIO câu
effort (n)PACB_AUDIO nỗ lực
figure (n)PACB_AUDIO số liệu
famous (adj)PACB_AUDIO nổi tiếng
possible (adj)PACB_AUDIO có khả năng
2. Các dạng chính tả phổ biến Âm /ə/ có nhiều dạng chính tả nhưng sau đây là 6 dạng phổ biến. - Dạng chính tả thứ nhất "a(r)":
Từ Nghĩa
equal (adj)PACB_AUDIO bằng nhau
zebra (n)PACB_AUDIO ngựa vằn
America (n)PACB_AUDIO Châu Mỹ
banana (n)PACB_AUDIO quả chuối
amazing (adj)PACB_AUDIO đáng ngạc nhiên
upward (adv)PACB_AUDIO hướng lên
circular (adj)PACB_AUDIO hình tròn
similar (adj)PACB_AUDIO tương tự
- Dạng chính tả thứ hai "e(r)":
Từ Nghĩa
hundred (number)PACB_AUDIO trăm
different (adj)PACB_AUDIO khác
sentence (n)PACB_AUDIO câu
punishment (n)PACB_AUDIO sự trừng phạt
accident (n)PACB_AUDIO tai nạn
dependent (adj)PACB_AUDIO phụ thuộc
bigger (adj)PACB_AUDIO to hơn
mother (n)PACB_AUDIO mẹ
answer (v)PACB_AUDIO trả lời
- Dạng chính tả thứ ba "o(r)":
Từ Nghĩa
complete (v)PACB_AUDIO hoàn thành
continue (v) PACB_AUDIO tiếp tục
freedom (n)PACB_AUDIO tự do
handsome (adj)PACB_AUDIO đẹp trai
tonight (n) PACB_AUDIO tối nay
actor (n)PACB_AUDIO nam diễn viên
author (n) PACB_AUDIO tác giả
correct (adj)PACB_AUDIO đúng
- Dạng chính tả thứ tư "u(re)":
Từ Nghĩa
upon (prep)PACB_AUDIO bên trên
museum (n) PACB_AUDIO bảo tàng
suggest (v)PACB_AUDIO gợi ý
picture (n)PACB_AUDIO bức tranh
future (n) PACB_AUDIO tương lai
manufacture (v)PACB_AUDIO sản xuất
- Dạng chính tả thứ năm "ou" trong "ous: (Những chữ cái in nghiêng màu đen phía dưới cũng được phát âm là /ə/.)
Từ Nghĩa
famous (adj)PACB_AUDIO nổi tiếng
dangerous (adj) PACB_AUDIO nguy hiểm
generous (adj)PACB_AUDIO hào phóng
glamorous (adj)PACB_AUDIO đẹp lộng lẫy
- Dạng chính tả thứ sáu "i" trong "ible":
Từ Nghĩa
possible (adj)PACB_AUDIO có thể
responsible (adj) PACB_AUDIO có trách nhiệm
sensible (adj)PACB_AUDIO sáng suốt
Nghe và nhắc lại các cụm từ có âm /ə/ sau:
Cụm từ Nghĩa
equal effortPACB_AUDIO nỗ lực ngang nhau
responsible womanPACB_AUDIO người phụ nữ có trách nhiệm
dangerous tigerPACB_AUDIO con hổ nguy hiểm
complete the answerPACB_AUDIO hoàn thành câu trả lời
suggest the explanationPACB_AUDIO gợi ý lời giải thích
different problemsPACB_AUDIO những vấn đề khác nhau
future presidentPACB_AUDIO tổng thống tương lai
Lắng nghe, chú ý dạng chính tả của âm /ə/ và sau đó nhắc lại các câu sau:

1. The famous singer looks glamorous.PACB_AUDIO

Người ca sĩ nổi tiếng trông đẹp lộng lẫy.

2. My father is handsome and generous.PACB_AUDIO

Bố tôi đẹp trai và hào phóng.

3. Somebody must be responsible for this accident.PACB_AUDIO

Ai đó phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn này.

4. The woman had some problems in her apartment.PACB_AUDIO

Người phụ nữ đã gặp một số vấn đề trong căn hộ của cô ta.

* Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ Với các dạng chính tả chứa chữ cái "r" như "ar", "er", "or", "ure" thì âm /r/ luôn được phát âm sau âm /ə/ trong tiếng Anh Mỹ. Ví dụ:
Từ Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ Nghĩa
similar (adj) /ˈsɪmələ(r)/PACB_AUDIO /ˈsɪmələr/PACB_AUDIO tương tự
answer (v) /ˈɑːnsə(r)/PACB_AUDIO /ˈænsər/PACB_AUDIO trả lời
actor (n) /ˈæktə(r)/PACB_AUDIO /ˈæktər/PACB_AUDIO nam diễn viên
picture (n) /ˈpɪktʃə(r)/PACB_AUDIO /ˈpɪktʃər/PACB_AUDIO bức tranh
3. Ví dụ thực tế - Trích đoạn phim tài liệu khoa học "The private life of plants"PACB_AUDIO.
But now these infant plants behave very strangely. Nhưng bây giờ những cây non này cư xử rất kỳ lạ.
It starts growing upwards. Nó bắt đầu phát triển lên cao.
As it does, it puts out its first leaves. Và khi nó phát triển lên cao, nó mọc ra những chiếc lá đầu tiên.
Now, for the first time, it can manufacture food for itself. Giờ đây, lần đầu tiên, nó tự tổng hợp được thức ăn.
With each additional leaf, young plant increases in strength. Với mỗi lá cây mọc thêm, cây non được tăng cường thêm sức mạnh.
It holds these small circular leaves flat against the bark. Nó giữ những chiếc lá tròn, nhỏ này áp sát vỏ cây chủ.
As it gains height it produces bigger and bigger ones. Trong lúc vươn lên cao, nó mọc ra những chiếc lá ngày càng to hơn.
4. Các lỗi thường gặp 4.1. Phát âm âm /ə/ kéo dài Ví dụ: dinner PACB_AUDIO father PACB_AUDIO Cách khắc phục: - phát âm âm /ə/ ngắn và rất nhanh Cách phát âm đúng: dinner PACB_AUDIO father PACB_AUDIO 4.2. Phát âm âm /ə/ dựa vào dạng chính tả trong tiếng Việt Ví dụ: cookery books PACB_AUDIO pilot PACB_AUDIO Cách khắc phục: - không nên áp dụng cách phát âm trong tiếng Việt - nên tra cách phát âm của từ mới trong tiếng Anh Cách phát âm đúng: cookery books PACB_AUDIO pilot PACB_AUDIO 4.3. Phát âm âm /ə/ dựa vào dạng chính tả trong tiếng Anh Ví dụ: handsome PACB_AUDIO Từ này bị phát âm sai có thể do các bạn ghép cách phát âm của từ "some"PACB_AUDIO vào cách phát âm của cả từ "handsome"PACB_AUDIO. Cách khắc phục: - lưu ý một dạng chính tả có thể có nhiều cách phát âm - cần tra cách phát âm của một từ mới Cách phát âm đúng: handsome PACB_AUDIO Chúng ta đã tìm hiểu xong về nguyên âm ngắn /ə/, cách phát âm, các dạng chính tả phổ biến, ví dụ thực tế và các lỗi thường mắc phải. Các bạn hãy cùng thực hành các bài tập phía dưới để nắm chắc được các kiến thức vừa học và áp dụng vào thực tế nhé! Chúc các bạn luyện tập tốt!
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

nguyethappy

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 227

• Sổ học bạ: 325
• Điểm thành tích: 37
• Điểm học bạ: 325
Commət:))))
Gửi lúc: 20:07:28 ngày 25-08-2020
sun

phutai123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-11-2014

Bài viết: 602

• Sổ học bạ: 258
• Điểm thành tích: 296
• Điểm học bạ: 258
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 08:13:52 ngày 09-08-2020
░▒▓█ ►No Signal◄ █▓▒░

trieuminhanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-03-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 13
• Điểm học bạ: 35
bài này dạy hay quá cô ơinn
Gửi lúc: 09:16:36 ngày 30-07-2020

helento

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-04-2017

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 61
• Điểm thành tích: 65
• Điểm học bạ: 61
Good
Gửi lúc: 22:21:11 ngày 16-06-2020

lanhuong2406

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 21-08-2018

Bài viết: 1615

• Sổ học bạ: 411
• Điểm thành tích: 310
• Điểm học bạ: 411
bài học rất hay
Gửi lúc: 22:28:35 ngày 08-04-2020
你好
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này