TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Nhấp chuột vào các tính từ trong đoạn văn sau.
5168
252
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng chỉ tên loại tính từ được cho dưới đây.
3646
176
Bạn chưa làm bài này
Chọn tính từ thích hợp cùng với mạo từ và danh từ cho sẵn để miêu tả các bức tranh.
3419
169
Bạn chưa làm bài này
Ghép các tính từ với tên nhóm tương ứng của chúng.
2844
164
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'and' hoặc 'but'.
2716
141
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp lại các từ cho sẵn để tạo thành các cụm danh từ hoàn chỉnh.
3214
139
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ in đậm theo đúng vị trí.
3144
163
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này