TRA TỪ

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Ellen: I am so happy to have you here. This is the first time having you on, so thanks.
So I know you were nervous about the entrance. I think people feel like they're supposed to dance.
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×